Merkinbreuk

Het kan voorkomen dat iemand inbreuk maakt op uw merk. Een merkregistratie verschaft u het uitsluitend recht op grond waarvan u een derde het gebruik of de inschrijving van een merk kan verbieden als dit zonder uw toestemming gebeurt en gevaar voor verwarring bij het relevante publiek oplevert. Registreermijnmerk kan u helpen bij het ondernemen van actie tegen de inbreuk op uw merkenrecht, maar ook als u zelf beticht wordt van merkinbreuk staan wij aan uw zijde. Wij leggen u graag meer uit betreffende onze dienstverlening rondom merkinbreuk.

Merkinbreuk door gebruik

De eerste stap bij merkinbreuk is het sturen van een sommatiebrief met het verzoek om de inbreuk te staken. Als het sturen van de sommatiebrief niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, is het opstarten van een gerechtelijke procedure mogelijk. Het aan merkenbureau Registreermijnmerk gelieerde advocatenkantoor CKH Advocaten kan zowel in als buiten rechte voor u optreden. Ook in het geval u onverhoopt zelf wordt beticht van inbreuk staan wij voor u klaar.

Merkinbreuk door inschrijving van het merk

Indien u een abonnement op merkbewaking heeft afgesloten en daaruit komt naar voren dat een derde een merk heeft aangevraagd wat mogelijk conflicterend is aan uw merk, dan ontvangt u daarvan een notificatie. Op uw verzoek zullen wij eerst de deposant of de betreffende gemachtigde benaderen met het verzoek om de aanvraag van het conflicterende merk in te trekken dan wel de gewenste merkbescherming te beperken door bijvoorbeeld bepaalde klassen te schrappen. Leidt de aanschrijving niet tot het gewenste resultaat, dan zal er in overleg en na uw toestemming oppositie worden ingesteld.

Rechten als merkhouder

Als merkhouder heeft u diverse rechten. Wordt er inbreuk op uw merkenrecht gemaakt, dan kunt u zich als merkhouder hiertegen verzetten. Dit kan onder andere voorkomen bij:

  • Het gebruik door een derde van een identiek merk voor identieke waren en/of diensten.
  • Het gebruik door een derde van een identiek of overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.
  • Het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en/of diensten indien u beschikt over een bekend merk waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk.
  • Het gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren en diensten zoals handelsnamen of domeinnamen waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk.

Is er sprake van één van deze gevallen van merkinbreuk dan zal merkenbureau Registreermijnmerk in overleg met u bepalen wat de beste strategie is om op te treden. Veelal zal worden gestart met het sturen van een sommatiebrief aan de inbreukmaker om de merkinbreuk te staken en gestaakt te houden.