Apple wil merkenrecht op blaadje logo

De appel van Apple, een logo dat iedereen kent en uiteraard ook als merk is geregistreerd. Een appel is alleen niet genoeg voor Apple. Apple wil namelijk nu ook het blaadje van de appel apart als merk laten registreren. Volgens Apple is het betreffende blaadje namelijk kenmerkend genoeg om apart als merk te laten inschrijven. Dit stuit echter op weerstand. Het Europees merkenbureau, zijnde het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) heeft daar vooralsnog een stokje voor gestoken en de inschrijving als merk geweigerd. De reden: de afbeelding van het blaadje is niet meer dan een eenvoudige ellips-vorm (een uitgerekte cirkel), die het publiek niet als merk zal opvatten, aldus het OHIM. Met andere woorden: volgens het OHIM is het blaadje van Apple niet kenmerkend genoeg om als merk te worden ingeschreven.

applepatent

Apple meent echter dat het blaadje door de grote bekendheid van het Apple-logo is ingeburgerd en wel degelijk door het publiek als merk wordt gezien. Reden waarom Apple beroep tegen de beslissing van het OHIM heeft aangetekend. Het is afwachten of het beroep van Apple zal slagen, al is de verwachting dat Apple niet veel kans maakt. Ondanks het feit dat Apple inderdaad een wereldberoemd merk is, wil het nog niet zeggen dat ook het blaadje van het Apple-logo dat is. Daarbij komt dat het OHIM erg streng is bij de beoordeling of iets kenmerkend genoeg is om als merk te worden ingeschreven.

 

Wanneer kan een merk worden ingeschreven

Wellicht vraagt u zich naar aanleiding van het vorenstaande nu af, wanneer kan een merk dan eigenlijk worden ingeschreven? Alle tekens die geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, zijn merken. Denk bijvoorbeeld aan een vorm, kleur, woord of logo. Echter, een teken dat niet onderscheidend is, is volgens het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom geen merk.

In een aantal gevallen moet het OHIM in het geval het gaat om een Europees merkdepot en het BBIE in het geval het gaat om een Benelux merkdepot zodoende een merkaanvraag weigeren. Hieronder treft u de meest voorkomende redenen van weigering:

  1. Het teken is te beschrijvend: een teken is te beschrijvend wanneer bijvoorbeeld het product of de dienst (of de kenmerken daarvan) waarvoor een merkaanvraag is gedaan, worden beschreven. Zoals Biomild voor Biologische yoghurt met een milde smaak, Golfjournaal voor een tijdschrift over golf of Easy Lawyer voor onder meer juridische diensten.
  2. Het teken is misleidend: een aanvraag tot inschrijving van een merk wordt geweigerd indien het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard, de hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten. Denk bijvoorbeeld aan een etiket met daarop Chicken Tonight voor smoorsausen niet voor kip of Genckenaer oude jenever voor niet uit Genk afkomstige jenever.
  3. Het teken mist onderscheidend vermogen: als een teken te beschrijvend is, mist het automatisch ook onderscheidend vermogen. Maar er zijn ook tekens die niet beschrijvend zijn en toch onderscheidend vermogen missen zoals enkele kleuren of vormen van producten. Denk daarbij dus aan het blaadje van Apple.

 

Conclusie

Het is afwachten of het beroep van Apple kans van slagen heeft. Het lastige voor Apple is dat de merkenbureaus de afgelopen jaren namelijk steeds strenger zijn geworden om te voorkomen dat niet onderscheidende tekens als merk kunnen worden geregistreerd. Iedereen kent het logo van Apple wel, maar dat betekent nog niet dat het blaadje van Apple ook als zodanig herkenbaar is. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat het blaadje van Apple als merk zal worden ingeschreven, aangezien het simpelweg geen (voldoende) onderscheidend teken is.

Vraagt u zich nu af of uw teken wel onderscheidend genoeg is om als merk te worden ingeschreven? Of heeft u een handelsnaam of logo wat u als woord- en/of beeldmerk wilt registreren? Neem dan contact op met Registreermijnmerk.nl.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten