Bedrijfsovernames: hoe dom gaan mensen om met intellectueel eigendom?  

Intellectueel eigendom vormt in toenemende mate een belangrijk deel van de waarde van een onderneming. Het is dan ook van groot belang om in het geval van een voorgenomen verkoop of bedrijfsoverdracht kritisch te kijken naar het intellectueel eigendom.

De volgende 5 ‘checkpoints’ zijn daarbij van belang:

  1. Staat het intellectueel eigendom op de juiste naam?
  2. Staat het intellectueel eigendom ingeschreven voor de waren en/of diensten die de onderneming voert?
  3. Zijn er licenties op intellectueel eigendom verstrekt die onderdeel uitmaken van de overname?
  4. Wordt de juiste waarde toegekend aan het intellectueel eigendom?
  5. Is de schriftelijke akte aanwezig die vereist is voor de overdracht van intellectueel eigendom?

Dit zijn stuk voor stuk zaken die in de praktijk regelmatig niet of niet goed geregeld (blijken te) zijn. Met alle nadelige (soms zelfs desastreuze) gevolgen van dien. Met regelmaat kom ik dossiers tegen waarbij ik denk: “had mij nu toch even eerder geraadpleegd, dan had deze ellende voorkomen kunnen worden”. Maar helaas blijkt intellectueel eigendom nog steeds een aspect te zijn dat sterk wordt onderschat wanneer het aankomt op de verkoop van een onderneming.

Mijn advies: laat je dus goed, tijdig en specialistisch adviseren ingeval van een voorgenomen bedrijfsovername. Ga verstandig en wijs om met intellectueel eigendom.

 

Evert Hoekstra

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten