Het belang van een merk bij een franchise

Franchiseovereenkomst

Bij franchise sluit een ondernemer (de franchisenemer) een contract met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Volgens de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) moet aan diverse voorwaarden voldaan zijn voordat je kunt spreken van franchise (zie www.nfv.nl). De franchiseovereenkomst is overigens niet wettelijk geregeld dus of aan al deze voorwaarden voldaan moet zijn om van franchise te kunnen spreken is nog maar de vraag.

Registratie en gebruik van het merk

Belangrijk voor franchise is een eenduidige en uniforme franchiseformule en dus ook een eenduidig en uniform gebruik van merk en handelsnaam door franchisegever en franchisenemer. Dit wordt vastgelegd in de franchiseovereenkomst. In het franchisehandboek staat over het algemeen aangegeven hoe het merk en de handelsnaam precies gebruikt moeten worden. Het merk is voor een franchisegever behalve een onderscheidingsteken voor de waren en/of diensten ook verbonden aan het concept, de franchiseformule. Het merk heeft dan ook niet alleen een herkomstfunctie, maar ook een kwaliteits-, garantie-, communicatie-, reclame- en investeringsfunctie. Juist omdat het merk zo’n belangrijke component is van de franchiseformule is de juiste vastlegging van het merk van groot belang voor de franchisegever.

Licentie

De franchisegever is expliciet eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die binnen de franchiseformule worden gebruikt. Nadat de franchisegever zijn merk heeft geregistreerd, zal hij dit merk in de franchiseovereenkomst in licentie geven aan de franchisenemers die dit merk vervolgens uniform moeten gebruiken. Een franchiseovereenkomst verschilt overigens van een gewone licentieovereenkomst, omdat deze niet alleen op het gebruik van één of meer merken ziet, maar ook op het gebruik van het concept, de handelsnaam en bepaalde knowhow. Overigens adviseren wij om een licentieovereenkomst (of een franchiseovereenkomst met daarin een licentie) altijd aan te laten tekenen in het merkenregister zodat dit ook zichtbaar is voor derden.

Einde licentie

In de franchiseovereenkomst is vaak een concurrentiebeding opgenomen, maar over het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten na afloop van de samenwerking worden niet altijd duidelijke afspraken gemaakt. Van belang is om dit goed vast te leggen en tevens te zorgen voor een rechtsgeldige beëindiging van de franchiseovereenkomst waarin de licentie besloten ligt. Ditzelfde geldt ook voor een gewone licentieovereenkomst.

Wilt u meer informatie over het opstellen van een licentieovereenkomst of het registreren van uw merk? Aarzel dan niet maar neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten