Bescherm uw merk en geef een inbreukmaker geen ruimte

U heeft uw merk gedeponeerd en na registratie bent u merkhouder. Daarmee heeft u een exclusief recht verkregen om in het economisch handelsverkeer het merk te gebruiken. Anderen mogen dus niet zonder uw toestemming, aan welke toestemming u overigens (geldelijke) voorwaarden kunt verbinden, gebruik maken van uw merk. Doen zij dat toch, en helaas gebeurt dat maar al te vaak, staat u gelukkig niet met lege handen. Integendeel zelfs. Het merkenrecht biedt u namelijk een keur aan mogelijkheden om op te treden tegen inbreukmakers en meelifters.

Oppositie

Als merkhouder kunt u eenvoudig optreden tegen derden die een jonger merk wensen in te schrijven. Nadat een derde een merk wenst te deponeren, zal het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in geval van een Benelux merkaanvraag of het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) in geval van een Europese merkaanvraag de aanvraag gedurende een periode van 2 respectievelijk 3 maanden in het merkenregister publiceren voordat het tot registratie overgaat. Heeft u bij Registreermijnmerk.nl een abonnement op merkbewaking afgesloten, dan krijgt u van ons automatisch bericht wanneer dat merk mogelijk conflicterend is met uw merk. Binnen genoemde periode kunt u dan oppositie instellen tegen deze inschrijving. Oppositie kan met succes worden ingesteld als het aangevraagde (jongere) merk:

  • identiek is aan of overeenstemt met uw merk en is aangevraagd voor dezelfde waren en/of diensten;
  • zorgt voor verwarring bij het publiek, inhoudende de mogelijkheid tot associatie met uw merk;
  • verwarring kan stichten met een algemeen merk. Beschikt u over een algemeen merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs dan kunt u zelfs met succes oppositie instellen tegen een jonger merk dat niet eens voor dezelfde waren en/of diensten is gedeponeerd.

Slaagt uw oppositie, dan voorkomt u dat het jongere merk in het merkenregister wordt ingeschreven. Registreermijnmerk.nl kan u adviseren of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen tegen de jongere inschrijving en uiteraard ook voor u de oppositie instellen. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat Registreermijnmerk.nl een initiatief en daarmee ook onderdeel is van Castelijns Kaandorp Hoekstra. Een advocatenkantoor met aantoonbare expertise op het gebied van het intellectuele eigendom, en in het bijzonder het merkenrecht.

Rechter

Naast het instellen van een oppositieprocedure kunt u uiteraard ook de gang naar de rechter maken. Dat zal aan de orde zijn wanneer u constateert dat een derde inbreuk maakt op uw exclusieve merkrechten. Van inbreuk is reeds sprake als een derde zonder uw toestemming uw merk (of een merk dat lijkt op uw merk) voor soortgelijke producten en/of diensten gebruikt. Naast een vordering tot een verbod op het gebruik van uw merk op straffe van een dwangsom kunt u tevens een vordering instellen tot vergoeding van uw schade en/of afdracht van winst (bij moedwillige merkinbreuk). Het spreekt voor zich dat ook hier de advocaten van Castelijns Kaandorp Hoekstra u daarvoor met raad en daad kunnen bijstaan.

Conclusie

Na registratie beschikt u over een exclusief merkrecht. Ziet u vervolgens dat een derde inbreuk maakt en/of ten onrechte op uw succes tracht mee te liften, aarzel dan niet en bescherm uw meest waardevolle bezit! De unieke samenwerking c.q. wisselwerking tussen Registreermijnmerk.nl en Castelijns Kaandorp Hoekstra zorgt daarbij voor maximale ondersteuning.

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

mr. K. Meijer

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten