Brexit – Wat betekent dit voor uw registratie in de Europese Unie?

Op 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten, maar wat zijn hiervan de gevolgen voor een merk- en modelregistratie in de Europese Unie? Tijdenlang is dit onduidelijk geweest en kon aan de betreffende houders geen eenduidig antwoord worden gegeven op deze vraag.

Hopelijk komt er nu meer duidelijkheid omdat recentelijk door de Europese Commissie (die namens de 27 overgebleven Lidstaten onderhandelt) en het Verenigd Koninkrijk conceptafspraken hebben gemaakt, zijnde de zogenoemde ‘Draft Withdrawal Agreement’. In het kort luiden deze afspraken als volgt.

Geregistreerde EU merken en Gemeenschapsmodellen

Merken (en Gemeenschapsmodellen) die succesvol zijn geregistreerd in de Europese Unie zullen na 29 maart 2019 geen hinder van de Brexit ondervinden. Voor deze merk- en modelregistraties wordt een transitieperiode (overgangsperiode) ingevoerd. Dit betekent dat de EU registratie tot 31 december 2020 geldig blijft in het Verenigd Koninkrijk. Na deze datum verkrijgt u in het Verenigd Koninkrijk automatisch een nationaal recht dat identiek is aan uw EU recht. De bestaande EU registratie is dan uiteraard nog wel steeds geldig voor alle landen van de Europese Unie, maar met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Voor het Verenigd Koninkrijk heeft u een nationaal recht verkregen. Er is dus geen verlies van rechten.

Nog niet geregistreerde – ‘hangende’ – EU merken en Gemeenschapsmodellen

Indien uw merk- en/of modelregistratie na de transitieperiode nog niet succesvol is geregistreerd en nog ‘hangende’ is, is het gevolg dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 31 december 2020 buiten de EU registratie valt. Wel is het mogelijk binnen 9 maanden (dus vóór 30 september 2021) een nationale aanvraag voor uw merk en/of model in het Verenigd Koninkrijk in te dienen om uw rechten te waarborgen waarbij de aanvraagdatum van de EU merk- of modelaanvraag kan worden behouden.

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij zullen u tijdig informeren over de te nemen stappen met betrekking tot uw bestaande EU merk- en/of modelregistratie(s).

Ook indien u een vrijblijvend advies wilt ontvangen over het registreren van uw merk kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. Wij zijn bereikbaar onder nummer 072 303 34 46 of per e-mail via info@registreermijnmerk.nl.

 

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten