CANADA NIEUW LID INTERNATIONAAL MERKREGISTRATIESYSTEEM

Canada is een interessant land voor Nederland en Nederlandse ondernemers. Het land is qua oppervlakte het op één na grootste land ter wereld en één van de 25 grootste handelspartners en exportmarkten voor Nederland. Vorig jaar (2018) exporteerden Nederlandse bedrijven voor 3,9 miljard euro naar Canada en wij voerden voor ongeveer 1,7 miljard in vanuit het immens grote land met 37 miljoen inwoners. Dit resulteert in een positieve handelsbalans van 2,2 miljard euro.

Canada is dus een interessante markt voor Nederlandse ondernemingen. Het beschermen van intellectuele eigendom in Canada is afgelopen juni vereenvoudigd, nu het land is toegetreden tot het zogenoemde Protocol van Madrid behorend bij het Verdrag van Madrid. Deze toetreding tot het Protocol van Madrid is onderdeel van grootschalige hervormingen in het Canadees intellectueel eigendomsrecht.

Internationale merkregistratie

Het internationale systeem voor merkregistraties (ook bekend als het Madrid-systeem) maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag bij het Internationale Bureau merkbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het Madrid-systeem zijn aangesloten. Met de toetreding van Canada kan nu in 120 landen en territoria merkbescherming worden verkregen op grond van het internationaal merkregistratiesysteem.

Dat nu ook Canada kan worden aangewezen bij een internationale merkregistratie, maakt het voor Nederlandse ondernemingen met een Canadese afzetmarkt (of intenties om in Canada actief te worden) interessant om na te gaan of hun merkenrechtelijke belangen aldaar voldoende zijn beschermd en in hoeverre het zinvol is om het land mee te nemen in internationale merkregistratieprocedures.

Intellectueel eigendom

Het is immers van groot belang dat het intellectueel eigendom van uw onderneming goed is vastgelegd in de landen of territoria waarin u opereert of commercieel actief bent. Hiermee voorkomt u dat er inbreuk gemaakt kan worden op uw merk en ten onrechte met uw succes kan worden meegelift. Daarnaast is het ook van belang om uw merk te bewaken en uw merk te handhaven.

Ook in het kader van beoogde internationale merkregistraties en meer specifiek voorgenomen merkregistraties in Canada, kan Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. u bijstaan en adviseren.

Contact

Wilt u meer advies over internationale merkregistratie, en heeft uw onderneming belang bij merkenrechtelijke bescherming in Canada, neem dan gerust contact op met één van onze merkenrechtelijk gespecialiseerde advocaten en merkgemachtigden, mr. Kees Meijer (advocaat-merkgemachtigde) en mr. Kirsten Kaptein (merkgemachtigde) zijn u graag van dienst.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten