De registratie procedure van uw merk in de Benelux

Het registreren van een merk verloopt volgens een wettelijk vastgestelde procedure. In deze blog leggen wij u uit hoe de registratieprocedure van uw merk in de Benelux in zijn werk gaat. Hieronder treft u een duidelijk overzicht aan van deze procedure.

procedure merkregistratie benelux

Van merkaanvraag tot publicatie van uw merk

De eerste stap naar de registratie van uw merk is de deponering bij de officiële merkeninstantie van de Benelux door een van de merkengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. Uw merk wordt dan door de officiële merkeninstantie van de Benelux op formele gronden (zijn de taksen betaald en is het merk niet in strijd met de openbare orde en goede zeden) en op absolute gronden (is het merk niet te beschrijvend) beoordeeld. Is de merkaanvraag op deze gronden akkoord bevonden, dan wordt uw merk gepubliceerd.

Als uw merkaanvraag niet voldoet aan de formele vereisten, dan wordt u in de gelegenheid gesteld een aanpassing door te voeren indien het betrekking heeft op de classificatie. Voldoet de merkaanvraag niet aan de absolute vereisten, omdat de benaming beschrijvend is dan volgt een beslissing tot voorlopige weigering. U kunt dan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift om te trachten de beslissing tot voorlopige weigering van uw merkaanvraag ongedaan te maken en ervoor te zorgen dat uw merkaanvraag alsnog wordt geaccepteerd. De merkengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. kunnen u hierin bijstaan. Na een definitieve beslissing tot weigering van uw merkaanvraag door de merkeninstantie kunt u geen merkregistratie meer verkrijgen. Wij adviseren u dan ook om altijd uw merk te laten deponeren door een van de merkengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. Hierdoor wordt u van te voren geadviseerd om een eventuele weigering van uw merkaanvraag door de officiële merkeninstantie van de Benelux te voorkomen.

Van publicatie tot registratie van uw merk

Bij een goedkeuring van de merkaanvraag door de officiële merkeninstantie van de Benelux wordt uw merk gepubliceerd voor oppositiedoeleinden. Vanaf dat moment gaat de oppositietermijn lopen. Deze oppositietermijn heeft een duur van twee maanden. Dit in tegenstelling tot een merkaanvraag bij de officiële merkeninstantie van de Europese Unie waar de oppositietermijn drie maanden duurt.

Gedurende de oppositietermijn hebben houders van oudere merken de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen uw merk, bijvoorbeeld omdat zij van mening zijn dat het merk teveel lijkt op die van hen. Zij kunnen dit doen door het indienen van oppositie. Uw merkaanvraag wordt definitief ingeschreven indien bezwaren van derden (opposities) uitblijven en als er wel oppositie wordt ingediend, maar u de daaropvolgende oppositieprocedure wint en de bezwaren van de oudere merkhouder tegen uw merkaanvraag ongegrond worden verklaard. Vanaf het moment dat uw merk is geregistreerd, bent u merkhouder. U mag dan eveneens het welbekende ®-teken gebruiken. Een merkregistratie houdt ook in dat derden uw merk en/of een daarmee verwarring wekkend overeenstemmend teken niet in het economisch handelsverkeer mogen gebruiken zonder uw toestemming. Wij raden dan ook altijd aan om het teken dat u gebruikt ter ondersteuning van uw producten en/of diensten als merk te registreren.

Contact

Mocht u uw merk willen registreren of vragen hebben over de registratieprocedure dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de merkengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. Onze merkengemachtigden helpen u graag bij de registratieprocedure van uw merk, zodat u geen vertraging oploopt.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten