Het verschil tussen copyright en trademark

Het verschil tussen copyright en trademark

Het trademark symbool (™) en het copyright symbool (©) worden veel gebruik bij logo’s en woordmerken. Het trademark symbool (™) is echter enkel voor handelsmerken en vertelt enkel dat de merknaam en uiting in gebruik zijn. Het trademark symbool (™) is, in tegenstelling tot het copyright symbool (©), niet beschermd en mag door eenieder gebruikt worden voor zijn of haar handelsmerk. Het registered symbool ® mag alleen gebruikt worden wanneer het merk daadwerkelijk geregistreerd is.

 

Waarborgen van uw goede naam, imago en identiteit

Het copyright logo (©) valt onder de Auteurswet in Nederland en beschermt tegen plagiaat. Mocht u denken dat uw handelsmerk beschermd is door de Auteurswet dan heeft u het mis. Creatieve werken met een eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker worden beschermd door de Auteurswet. Een logo kan hierdoor dus in sommige gevallen beschermd worden. Echter, voor een trademark is een merkregistratie van essentieel belang. De essentie van een geregistreerd merk is dat deze uw imago en identiteit beschermt en uw goede naam waarborgt tegen mensen die kwaad willen en profiteurs.

 

Het verschil tussen merkenrecht en de auteurswet in het kort

Het auteursrecht is internationaal geregeld middels de Berner conventie. In Nederland valt het auteursrecht onder de Auteurswet waarbij in artikel 1 het volgende staat:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Het auteursrecht beschermt dus alleen tegen directe kopieën en plagiaat. Dit is echter niet voldoende om uw trademark te beschermen. Als u bijvoorbeeld een logo heeft ontworpen waarbij u een boom afbeeldt met uw naam en deze is enkel beschermd middels de Auteurswet dan mag uw concurrent een soortgelijke boom met een soortgelijke naam in dezelfde kleuren gebruiken als handelsmerk. De concurrent mag enkel niet exact dezelfde uiting gebruiken, maar een klein verschil is voldoende. Het auteursrecht is bedoeld om creaties tegen namaak en diefstal te beschermen, maar niet tegen identiteitsconcurrentie.

Het merkenrecht

Om uw goede naam en identiteit te beschermen tegen concurrenten is er het merkenrecht. Hierin zijn diverse verdragen, protocollen en overeenkomsten opgenomen binnen Europa. Hierin is de wet- en regelgeving vastgesteld voor de bescherming van:

  • Woordmerk
  • Beeldmerk (logo)
  • Woordbeeldmerk (woordmerk met logo)
  • Vormen (inclusief verpakkingen)
  • Kleuren
  • Geluiden

Het merkenrecht beschermt wel tegen mensen die kwaad willen en profiteurs die uw goede naam willen misbruiken. Het is niet eenvoudig om een trademark te registreren. Het proces is ingewikkeld en heeft verschillende valkuilen. Zo moet u bijvoorbeeld onderzoeken of een identiek of soortgelijk merk niet al geregistreerd staat. Probeer hier ook objectief naar te kijken. Waar u geen overeenkomsten ziet, kan een derde partij dit wel zien en bezwaar aantekenen tegen de aanvraag. Wij leggen u stap voor stap de eisen voor een merkregistratie uit, maar kunnen dit ook voor u uit handen nemen. Onze experts hebben jarenlange kennis en ervaring op dit gebied. Hiermee vergroot u uw kansen op een succesvolle registratie.

 

Een trademark registratie is 10 jaar geldig

Wanneer uw handelsmerk registratie is voltooid, bent u voor 10 jaar beschermd in het door u bepaalde gebied. Daarin mag een ander persoon of andere organisatie eenzelfde of soortgelijke uiting als het geregistreerde merk niet zonder uw toestemming gebruiken. Zoals u begrijpt, kunnen concurrenten dus ook niet een soortgelijke variant gebruiken. Met uitzondering van verschillende branches en doelen. Als voorbeeld kunnen de voetbalclub Ajax, het schoonmaakmiddel Ajax en het brandblussermerk Ajax naast elkaar bestaan. Dit omdat zij alle drie in een andere markt opereren waardoor er onderling geen imagoschade of concurrentie speelt.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten