i-DEPOT vastleggen

Home > i-DEPOT > i-DEPOT vastleggen

Wat kunt u door middel van een i-DEPOT vastleggen?

Ideeën vastleggen

Een goed idee kan veel geld waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een concept voor een spel, een TV format, een melodie, filmscript, scenario, prototype, uitvinding, software, maquette, geheimhoudingsovereenkomst, bedrijfsgeheim of een (mode)ontwerp. Maar hoe kunt u bewijzen dat u de bedenker bent van het betreffende idee zodat u kunt voorkomen dat een derde met uw idee aan de haal gaat? U kunt uw idee beschermen door het vast te leggen.

Concrete omschrijving van een idee

Abstracte ideeën zijn niet of nauwelijks te beschermen. Om een idee te kunnen vastleggen of om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is het van belang dat de kenmerkende details en eigenschappen van het idee zo concreet mogelijk worden omschreven. Abstracte ideeën dienen namelijk vrij te zijn voor iedereen.

Patent aanvragen

Octrooieren, ook wel patenteren genoemd, is het formeel registreren van een (technische) uitvinding. Hiermee wordt een patent, een exclusief recht, op een (technische) uitvinding verkregen. Indien u er belang bij heeft dat uw uitvinding of idee zo lang mogelijk geheim blijft is een i-Depot een uitstekende oplossing. Door het geheim houden van vertrouwelijk bedrijfsinformatie of ideeën voorkomt u dat uw concurrenten er gebruik van kunnen maken. Een bekend voorbeeld is het recept voor Coca-Cola.

Het vastleggen van een idee of concept door het te deponeren als i-Depot is eveneens een goede oplossing indien u (regelmatig) nieuwe ideeën heeft en deze wil registreren. Een i-Depot is een wettelijk bewijsmiddel dat uw idee of creatie voorziet van een datumstempel. Op deze wijze kunt u aantonen vanaf welk moment uw idee of concept bestaat. Het i-Depot is geen intellectueel eigendomsrecht en biedt dus ook geen bescherming, toch kan het zeer belangrijk zijn en als bewijs dienen in conflictsituaties. Het i-Depot wordt door Europese rechters namelijk aanvaard als wettig bewijsmiddel.

Auteursrecht vastleggen

Het auteursrecht (copyright) is de bekendste vorm van intellectueel eigendom. Auteursrecht ontstaat automatisch. Om auteursrecht te kunnen verkrijgen dient een ‘werk’ over een eigen, oorspronkelijk karakter te beschikken, dat wil zeggen dat de creatie niet mag zijn ontleend aan een ander werk en er creativiteit nodig was voor de schepping. Om het auteursrecht op een werk te verkrijgen is dus geen aanvraagprocedure bij een officiële instantie benodigd, zoals bij verkrijgen van rechten op octrooien en merken wel het geval is.

Auteursrecht claimen

Het is dus gemakkelijk om auteursrecht te verkrijgen, maar het is lastiger om in een later stadium te bewijzen dat u de maker bent van het werk waarop u het auteursrecht claimt. Het bewijzen kan zeer belangrijk zijn op het moment dat er een conflict ontstaat. In dit geval is het verstandig om direct na het ontstaan van het werk het auteursrecht vast te leggen. Een mogelijkheid is om een document te laten dateren door een notaris of door middel van een notariële akte. Het laten opstellen van een notariële akte is echter vaak vrij kostbaar. Het auteursrecht vastleggen door middel van een i-DEPOT biedt dan uitkomst. Het vastleggen van een i-DEPOT kan al voor € 150,– excl. BTW.

Wettig bewijsmiddel

Een i-Depot is een wettelijk bewijsmiddel dat uw idee of creatie voorziet van een datumstempel. Op deze wijze kunt u aantonen vanaf welk moment uw creatie bestaat. Het i-Depot is geen intellectueel eigendomsrecht en biedt dus ook geen bescherming, toch kan het zeer belangrijk zijn en als bewijs dienen in conflictsituaties. Het i-Depot wordt door Europese rechters namelijk aanvaard als wettig bewijsmiddel.

Wij adviseren u graag omtrent de mogelijkheden met betrekking tot het vastleggen van uw ideeën of auteursrecht. Merkenbureau Registreermijnmerk begeleidt u zorgvuldig bij het aanvragen van een i-Depot.

Wilt u een i-DEPOT laten vastleggen?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446