Inburgering van een merk: wat is dat?

Wat is inburgering?

Inburgering in het merkenrecht verwijst naar de situatie waarin een merk, dat oorspronkelijk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te worden geregistreerd, door intensief gebruik zodanig bekend is geworden dat het onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dit betekent dat het merk, ondanks zijn beschrijvende of generieke aard, door langdurig en intensief gebruik zodanig bekend is geworden bij het publiek dat het als herkomstaanduiding kan worden geïdentificeerd.

Voorbeelden van inburgering

Een mooi voorbeeld van inburgering is het merk THUISBEZORGD.NL voor een bezorgdienst van eten en meer. Hoewel “thuisbezorgd” een beschrijvende aanduiding is welke in eerste instantie niet als woordmerk kon worden geregistreerd, is het door langdurig en intensief gebruik zodanig bekend geworden dat het publiek het direct associeert met die ene specifieke website en app waar je eten en meer kan bestellen. Hierdoor kon THUISBEZORGD.NL uiteindelijk toch als woordmerk geregistreerd worden.

Vereisten voor inburgering

Om inburgering aan te tonen en merkbescherming te verkrijgen, moet aan bepaalde vereisten worden voldaan:

  • Duur van gebruik: Het merk moet gedurende een aanzienlijke periode intensief zijn gebruikt. Dit betekent dat het merk consistent en wijdverspreid in het economisch verkeer moet zijn gebruikt.
  • Bekendheid bij het relevante publiek: Het merk moet bij een significant deel van het relevante publiek bekend zijn geworden als een teken dat de herkomst van de producten en/of en diensten aangeeft. Dit kan worden aangetoond door marktonderzoeken, opiniepeilingen /of verkoopcijfers.
  • Reclame en promotie: Er moet bewijs zijn van uitgebreide reclame- en promotieactiviteiten. Dit omvat advertenties, marketingcampagnes en andere promotionele inspanningen die hebben bijgedragen aan de bekendheid van het merk.
  • Geografisch bereik: Het gebruik en de bekendheid van het merk moeten een breed geografisch bereik hebben. Dit betekent dat het merk niet alleen lokaal, maar ook regionaal of nationaal bekend moet zijn.
  • Ondubbelzinnigheid van de associatie: Het relevante publiek moet het merk ondubbelzinnig associëren met een bepaalde onderneming. Dit betekent dat wanneer consumenten het merk zien of horen, ze direct denken aan de producten en/of diensten van die specifieke onderneming.

Bewijsvoering van inburgering

Het bewijzen van inburgering vereist een solide verzameling van bewijsstukken, waaronder:

  • Verkoopcijfers: Documenten die de omzet en marktaandeel van de producten of diensten onder het merk aantonen.
  • Reclame-uitgaven: Overzichten van de uitgaven voor reclame en promotie, evenals voorbeelden van advertenties en marketingcampagnes.
  • Media- en persaandacht: Artikelen, recensies en vermeldingen in de media die bijdragen aan de bekendheid van het merk.
  • Marktonderzoek en opiniepeilingen: Verklaringen van consumenten, experts en andere relevante partijen die de bekendheid van het merk ondersteunen.

Juridische implicaties

Indien succesvol aangetoond, kan inburgering leiden tot merkregistratie en dus merkbescherming, zelfs voor merken die anders als beschrijvend of generiek zouden worden beschouwd. Dit biedt de merkhouder het exclusieve recht om het gebruik van het merk door derden te verbieden, wat essentieel is voor het beschermen van de merkidentiteit en het marktaandeel.

Conclusie

Inburgering in het merkenrecht is een krachtig instrument voor merken die oorspronkelijk niet voldoende onderscheidend vermogen bezitten. Door middel van langdurig en intensief gebruik kan een merk toch het noodzakelijke onderscheidend vermogen verkrijgen om merkbescherming te genieten. Het proces vereist echter gedetailleerde en overtuigende bewijsvoering om de bekendheid en associatie van het merk met de herkomst van specifieke producten en/of diensten aan te tonen.

Heeft u vragen over het registreren van uw merk al dan niet via inburgering dan kunt u contact opnemen met één van onze merkengemachtigden (info@registreermijnmerk.nl of 072 – 303 34 46).

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten