Intellectueel eigendom

Onder het Intellectueel Eigendom (IE) vallen verschillende wetten zoals het merken- en modellenrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht en auteursrecht (ook wel copyright genoemd). Door middel van deze rechten kunnen intellectuele creaties zoals teksten, foto’s, software, kunst, vormgeving, design, modellen, merken, handelsnamen, knowhow en uitvindingen beschermd worden.

Merkenrecht

Een merk is een teken waarmee een bedrijf haar producten of dienstverlening onderscheidt van de producten of diensten van derden. Een merk zorgt voor erkenning en herkenning voor de consument. Er zijn verschillende merkvormen, zoals woordmerken (ook wel merknaam genoemd), beeldmerken (logo’s zonder woorden), woordbeeldmerken (logo’s met woorden), vormmerken, klankmerken en kleurmerken. Een merk is pas beschermd als deze is geregistreerd, wat anders is dan bij het auteursrecht. Er worden strenge eisen gesteld aan een teken (woord en/of beeld) om als merk te kunnen worden aangevraagd. Een merk dient onderscheidend vermogen te hebben en mag niet beschrijvend zijn voor de waren en/of diensten waarvoor zij worden gebruikt.

Modellenrecht

Een model (3D) of tekening (2D) is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan. Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet een model nieuw zijn en over een eigen karakter beschikken. Nieuwheid houdt in dat op het moment van deponeren geen identieke modellen aan het publiek beschikbaar zijn gesteld. Van een eigen karakter is sprake indien een duidelijk verschil bestaat tussen de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt en de indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die al reeds voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voor de datum van depot (of voor de voorrangsdatum).

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht wordt geregeld in de Handelsnaamwet en ontstaat door gebruik van een handelsnaam en niet door inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op grond van het handelsnaamrecht kan men optreden tegen identieke of sterk gelijkende handelsnamen die voor verwarring zorgen in dezelfde regio als waar u actief bent. Voor het handelsnaamrecht geldt namelijk dat dit een recht van plaatselijke betekenis is. In principe kunnen twee identieke handelsnamen dus naast elkaar bestaan mits zij niet in dezelfde regio actief zijn en voldoende uit elkaar liggen. Dit geldt vooral voor fysieke bedrijven nu met de komst van het internet het plaatselijke gebruik niet altijd meer van toepassing is.

Handelsnamen hoeven geen onderscheidend vermogen te bezitten. Ook beschrijvende handelsnamen volstaan voor het handelsnaamrecht. Wel is het zo dat een beschrijvende handelsnaam een minder grote beschermingsomvang heeft.

Auteursrecht

Het auteursrecht (copyright) is een bekende vorm van intellectueel eigendom. Auteursrecht ontstaat automatisch. Om auteursrecht te kunnen verkrijgen, dient een ‘werk’ over een eigen, oorspronkelijk karakter te beschikken. Dat wil zeggen dat de creatie niet mag zijn ontleend aan een ander werk en er creativiteit nodig was voor de schepping. Om het auteursrecht op een werk te verkrijgen is dus geen aanvraagprocedure bij een officiële instantie benodigd, zoals bij verkrijgen van rechten op octrooien, modellen en merken wel het geval is. Hoewel vaak het copyrightteken wordt gebruikt © zegt dit nog niets over het ontstaan en de geldigheid van het werk. Vaak wordt het auteursrecht in een i-DEPOT of in een notariële akte vastgelegd.

Bescherm uw intellectueel eigendomsrecht

Het is van groot belang om uw werk te beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Dit kan om uw merknaam gaan, de naam van uw onderneming (handelsnaam), de vormgeving van uw product of werk (model of auteursrecht) of de techniek achter uw product (octrooi c.q. patent). Uw werk of creatie mag niet zonder uw toestemming door derden worden gebruikt. Het vraag toewijding en doortastendheid om uw intellectuele eigendomsrecht te beschermen. De merkengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk kunnen u van dienst zijn om te zorgen dat u de beste bescherming verkrijgt voor uw intellectuele eigendom en adviseren op welke manier u dat het beste kunt vastleggen.

Inbreuk

Is er een derde die zonder uw toestemming gebruik maakt van uw intellectuele eigendomsrechten? Dan kan er sprake zijn van inbreuk: wanneer iemand zonder toestemming van de rechthebbende handelingen verricht die exclusief zijn voorbehouden aan de rechthebbende. Voorbeelden hiervan zijn gebruik van uw naam en/of logo’s op een website, het kopiëren van een boek, muziek of software of een idee wat u heeft bedacht. Of bijvoorbeeld wanneer iemand een handelsnaam gaat gebruiken met dezelfde naam als uw onderneming.

Natuurlijk begrijpen wij als geen ander dat het ingrijpende gevolgen kan hebben als inbreuk wordt gemaakt op uw intellectueel eigendomsrecht. Onze deskundige merkengemachtigden kunnen u bijstaan in geval van een kwestie en u adviseren of namens u contact opnemen met de inbreukmakende partij. Daarnaast is Merkenbureau Registreermijnmerk gelieerd aan CKH Advocaten waarbij de advocaten gespecialiseerd op het gebied van intellectueel eigendom ervoor kunnen zorgen dat er snel en doortastend kan worden opgetreden in geval van inbreuk op uw rechten.

Contact

Mocht u uw merk of model willen registreren, of vragen hebben over de omvang van uw handelsnaam- of auteursrecht, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de merkengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 072-3033446 of per e-mail: info@registreermijnmerk.nl.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een model registratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd model is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten