Internationale merkregistratie? Maak gebruik van de subsidieregeling!

Wilt u met uw bedrijf naar het buitenland? Dan adviseren wij om eerst uw merk goed vast te leggen. En met een SIB (Starters International Business) kennisvoucher van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u voor een merkregistratie buiten de Benelux een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Zie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib/vouchers/kennisvouchers

 Wanneer komt u in aanmerking?

 U komt in aanmerking wanneer:

  • u een Nederlandse mkb-ondernemer bent;
  • u al beschikt over (enige) internationale ervaring;
  • u zich voorafgaand aan de aanvraag al georiënteerd heeft op een specifieke buitenlandse markt, waarop u nog niet actief bent;
  • u een merk wil laten registreren in de Europese Unie of daarbuiten (internationale merkregistratie).

Hoogte subsidie merkaanvraag

Met de voucher kunt u een vergoeding krijgen van 50% van de totale kosten van uw merkregistratie tot een maximumbedrag van € 2.500,- ex BTW. De minister verstrekt niet meer dan één voucher voor kennisverwerving per mkb-onderneming, dan wel per groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt. Het budget voor de kennisvouchers in 2017 is € 0,9 miljoen.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt de kennisvoucher aanvragen via https://mijn.rvo.nl/kennisvoucher-sib (u heeft hiervoor een eherkenningsmiddel niveau 1 nodig, zie https://www.eherkenning.nl/).

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet heeft ingediend. Na ontvangst beoordeelt RVO.nl uw aanvraag en stuurt u binnen 13 weken een beslissing.

Bij aanvraag van de kennisvoucher geeft u aan wie de juridisch deskundige is (in dit geval de naam van de merkengemachtigde van Merkenbureau Registreermijnmerk) en welke activiteiten deze deskundige gaat uitvoeren (merkaanvraag in het buitenland).

Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen. U levert de offerte van Merkenbureau Registreermijnmerk en de cv van de merkengemachtigde in. De offerte moet een specificatie van de diensten die geleverd worden bevatten met de daarbij behorende bedragen en de offerte mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

Verzilveren subsidie

Na ontvangst van betaling van onze factuur gaan wij over tot indiening van de merkaanvraag. Dit dient te gebeuren binnen 6 maanden na uitgifte van de kennisvoucher. Na indiending van de merkaanvraag draagt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst digitaal over aan Merkenbureau Registreermijnmerk. Merkenbureau Registreermijnmerk verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. Als wij het bedrag hebben ontvangen dan krijgt u het subsidiebedrag van ons op uw rekening gestort.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

 

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten