Is het toegestaan om in het openbaar te filmen en te fotograferen?

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat mensen op internet foto’s en/of filmpjes plaatsen. Iedereen beschikt tegenwoordig wel over een mobiel met camera, zodat je bij elke situatie snel je mobiel kan pakken en alles op camera kan vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Terrasmeisjes’, welke meisjes door een man werden gefilmd terwijl zij aan het ‘zeuren’ waren over een haar in hun lunch. Zij werden hierop aangesproken door een andere terrasganger, waarna een verhitte discussie ontstond. Dit alles is op camera vastgelegd en vervolgens op het internet geplaatst. De vraag is of het zomaar is toegestaan om foto’s en/of filmpjes van een ander op het internet te plaatsen.

In het algemeen geldt dat filmen en fotograferen op de openbare weg en in de openbare ruimte mag, omdat dat valt onder de zogeheten ‘vrijheid van informatiegaring’, beter bekend als de vrijheid van meningsuiting. Dit is anders als iemand gebruik maakt van een aangebrachte vaste camera, aangezien je de mensen dan moet waarschuwen dat ze gefilmd kunnen worden. Als je zelf een camera vasthoudt, zoals bijvoorbeeld een mobiel met camera, dan hoeft dat niet.

In besloten ruimtes zijn de regels strenger. Dit vloeit voort uit het feit dat mensen dan in de veronderstelling verkeren dat zij privacy hebben. Aan het recht van privacy wordt in dat geval meer gewicht toegekend. Om die reden is er dan ook wetgeving voor cameratoezicht waarin staat opgenomen dat filmen of fotograferen op een voor het publiek toegankelijke plek gewoon mag, mits dan wel de aanwezigheid van de aangebrachte camera’s duidelijk aangegeven staat. In besloten ruimtes daarentegen, zoals op het werk, mogen mensen in beginsel niet zomaar worden gefilmd. Dit lijdt alleen uitzondering als daarvoor een zwaarwegend belang aanwezig is.

Is bij filmen in openbare ruimtes dan praktisch alles toegestaan onder het mom van vrijheid van informatiegaring/vrijheid van meningsuiting? Nee, want tegenover dit belang staat het portretrecht van een ieder en het daarmee verband houdende recht op privacy. Zoals hiervoor al aangegeven, gelden er strengere regels wanneer er gefilmd wordt met behulp van aangebrachte camera’s. Daarnaast houdt het portretrecht in dat een foto of film van een bepaald persoon niet zomaar mag worden gepubliceerd (op bijvoorbeeld het internet) als de betreffende persoon een redelijk belang tegen publicatie heeft. Wanneer een persoon die op straat wordt gefilmd of gefotografeerd een redelijk belang tegen publicatie heeft, is niet eenvoudig te zeggen, aangezien hier de nodige juridische discussies over zijn. Bovendien is het vaak moeilijk om een harde lijn te trekken, omdat verschillende situaties zich voor kunnen doen. Grote kans dat het wel is aan te merken als privacy schending als je mensen filmt of fotografeert in een intieme situatie en vervolgens de foto en/of het filmpje op het internet publiceert.

Het komt er op neer dat je je in het openbaar maar beter niet kan misdragen, want je staat zo in een filmpje op het internet. Heeft u vragen over dit onderwerp of staat u met een vermelding of een filmpje op het internet? Neem dan contact op met mr. D.M. Hennen op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 2).

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten