MERKBEWAKING

Waarom is merkbewaking essentieel?

Een merk vertegenwoordigt de goodwill van een bedrijf. De reputatie van het merk is veel waard en uw merkregistratie is dan ook het meest waardevolle bezit van uw bedrijf. Niet alleen de merkregistratie is belangrijk, minstens zo belangrijk is het bewaken van uw merk. Merkbewaking is van essentieel belang om uw merk te kunnen beschermen tegen inbreuk door derden. Merkenbureau Registreermijnmerk biedt merkbewaking aan om identieke of overeenstemmende merkaanvragen van derden die voor soortgelijke waren en/of diensten worden aangevraagd in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen ontdekken, waartegen actie kan worden ondernomen.

 

De manier van bewaken

Als uw merk is opgenomen in ons merkenbewakingssysteem, dan wordt uw merk vergeleken met merkaanvragen van derden die binnen hetzelfde gebied en voor soortgelijke waren en/of diensten worden aangevraagd. Wij rapporteren deze merkaanvragen vervolgens aan u middels het sturen van een bewakingsbericht.

Van belang is dat Merkenbureau Registreermijnmerk geen inbreuk door gebruik kan opsporen van identiek of overeenstemmende benamingen die niet officieel als merk zijn aangevraagd. Wij adviseren u om zelf alert te blijven op het gebruik van identieke of overeenstemmende benamingen die op de markt verschijnen. U kunt regelmatig uw merk via het internet opzoeken om dit te controleren. Als u een mogelijke merkinbreuk constateert, dan raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de merkengemachtigde van Merkenbureau Registreermijnmerk. U wordt dan geadviseerd over de mogelijkheden en de kosten en vervolgens kan waar nodig actie worden ondernomen.

 

Mogelijkheden tegen merkinbreuk

Bent u van mening dat een identiek of overeenstemmende merkaanvraag die naar voren is gekomen uit ons merkenbewakingssysteem conflicterend is met uw merkregistratie, dan kunt u oppositie indienen tegen deze merkaanvraag. Met deze administratieve procedure kunt u bezwaar maken tegen de betreffende merkaanvraag bij de officiële merkeninstantie. Onze merkengemachtigden kunnen dit voor u verzorgen. In een gerechtelijke procedure kunnen de merkenrechtadvocaten van CKH Advocaten gelieerd aan Merkenbureau Registreermijnmerk u van dienst zijn.

 

Conclusie

Naast een merkregistratie is het bewaken van uw merk van essentieel belang om inbreuk of misbruik door derden tegen te gaan. Tot het einde van het kalenderjaar wordt elk merk dat via Merkenbureau Registreermijnmerk wordt aangevraagd kosteloos opgenomen in ons merkbewakingssyteem. Daarna kunt u er jaarlijks voor kiezen of u het merkbewakingsabonnement wenst te handhaven. Voor vragen over merkbewaking kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Als u een vrijblijvend advies wilt ontvangen over het registreren van uw merk, dan kunt u eveneens contact opnemen met een van de merkgemachtigden van het Merkenbureau Registreermijnmerk.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten