Merkenclassificatie

Het belang van merkenclassificatie

Voor de registratie van uw merk is het belangrijk dat u aangeeft voor welke waren en/of diensten uw merk wordt gebruikt. Deze waren en/of diensten worden voor de merkaanvraag ingedeeld in verschillende categorieën, ook wel klassen genoemd. Er zijn 34 warenklassen en 11 dienstenklassen. Op de website van Merkenbureau Registreermijnmerk staan deze waren- en dienstenklassen uiteengeschreven. De gekozen waren en/of diensten bepalen uiteindelijk de beschermingsomvang van uw merk. Nadat uw merk is geregistreerd verkrijgt u het alleenrecht om uw merk te gebruiken voor de door u aangegeven waren en/of diensten.

Het op de juiste wijze omschrijven van de waren en diensten zorgt ervoor dat het voor derden duidelijk is voor welke waren en/of diensten het merk wordt gebruikt en waarvoor bescherming wordt geclaimd.

Mits de waren en/of diensten niet-soortgelijk zijn en geen gevaar voor verwarring bij het relevante publiek te duchten is kunnen meerdere ondernemingen naast elkaar bestaan onder dezelfde merknaam. Zo heeft bijvoorbeeld de voetbalclub AFC Ajax Amsterdam de merknaam AJAX in de aan sport gerelateerde klassen geregistreerd, terwijl Ajax ChubbVarel de merknaam AJAX in de aan brandbeveiliging gerelateerde klassen heeft geregistreerd.

Waaraan moet een merkenclassificatie voldoen?

Volgens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom worden de waren en diensten ingedeeld volgens de classificaties benoemd in de overeenkomst van Nice (Classificatie van Nice).  Wist u dat de overeenkomst van Nice al 65 jaar bestaat?

De waren en/of diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven moeten voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven. Elke klasse bevat vele waren en/of diensten die in de betreffende klasse thuishoren. Het is van belang dat de classificatie voor het merk voldoet aan de termen die zijn goedgekeurd in de classificatie van Nice. De classificatie mag na inschrijving worden beperkt, maar uitbreiding is niet toegestaan. Als termen worden gebruikt, die niet voldoen aan de classificatie van Nice, dan kan de inschrijvingsprocedure vertraging oplopen.

Daarnaast moet het merk voldoende onderscheidend zijn in relatie tot de waren en/of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt en wordt geregistreerd. Zo kan de merknaam APPLE niet geregistreerd worden voor fruit en groente (dat is beschrijvend), maar kan de merknaam APPLE wel geregistreerd worden computers, software en telecommunicatie (daarvoor is de naam APPLE onderscheidend).

Welke classificatie is geschikt voor uw merk?

Het is belangrijk om vooraf goed te bedenken voor welke waren en/of diensten u uw merk wilt laten registreren. Om de classificatie voor uw merk te kunnen bepalen, dient u goed na te gaan voor welke waren en/of diensten u uw merk gebruikt. U krijgt namelijk alleen rechten op het merk in relatie tot de waren en/of diensten waarvoor het is geregistreerd. Nadat uw merkaanvraag is ingediend, kunt u geen waren en/of diensten meer toevoegen. Het is daarom belangrijk dat u ook aan waren en/of diensten denkt waarvoor u uw merk mogelijk wilt gebruiken in de toekomst.

Het opstellen van de juiste classificatie doen wij graag voor u. Wij kunnen u adviseren wat de beste omschrijving is in relatie tot het gebruik van het merk.

Contact

Mocht u uw merk willen laten registreren of vragen hebben over de classificatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de merkengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. Onze merkengemachtigden helpen u graag bij het selecteren van de waren en/of diensten, zodat u geen vertraging oploopt bij de registratieprocedure. Ook wanneer u bijvoorbeeld een regularisatie heeft ontvangen kunnen wij u daarbij helpen.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten