Merkregistratie

Home > Merkregistratie

Uw merk is zonder twijfel het meest waardevolle bezit van uw onderneming. Een merk vertegenwoordigt de financiële waarde van uw organisatie en vormt daarmee een substantieel deel van de goodwill van uw organisatie. Het is dan ook van groot belang dat u door middel van merkregistratie zorgt dat dit deel goed is beschermd.

Er zijn veel ondernemers die denken dat hun merk voldoende is beschermd indien zij deze gebruiken in het economisch verkeer of dat deze is beschermd op basis van het handelsnaamrecht en dat hun logo bescherming geniet op basis van het auteursrecht. Het is echter zo dat het van groot belang is om uw merknaam te beschermen op basis van merkenregistratie. Wij vertellen u hier graag alles over.

Het exclusieve recht om een merk te gebruiken

Uw merk registreren zorgt ervoor dat u het exclusieve recht verkrijgt tot het gebruik van uw merk in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of zelfs internationaal. Door het laten registreren van uw merknaam beschikt u dus over het exclusieve recht om uw merknaam en/of logo te gebruiken. Op het moment dat uw merknaam wordt vastlegt en geaccepteerd door de officiële merkeninstantie, wordt uw merk opgenomen in het merkenregister. Er bestaat zowel een officiële merkeninstantie voor de Benelux als de Europese Unie. 

Het proces van het aanvragen van een Europese merkregistratie neemt meer tijd in beslag dan in vergelijking met een aanvraag in de Benelux. De reden hiervoor is dat een merkregistratie op Europees niveau in een groter aantal lidstaten moet worden geregistreerd. Vanaf het moment dat uw merk officieel is opgenomen in het merkenregister, mag u het ® teken voeren bij uw merknaam en is de merkregistratie volledig voltooid.

Een merkenregistratie is daarnaast tien jaar geldig. Hierdoor bent u dus voor een lange tijd verzekerd dat niemand anders aanspraak mag maken op uw merknaam of logo. Is de registratie van uw merk verlopen en wilt u uw merkregistratie verlengen? Hierbij kunnen wij u eveneens uitstekend van dienst mee zijn.

Treed op tegen merkmisbruik met merkregistratie

Door uw merknaam te laten registreren kunt u optreden tegen het gebruik en de registratie van een jonger gelijkend merk en derden die zonder toestemming uw merk gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten. Uw merknaam laten registeren biedt u dus bescherming tegen misbruik door anderen.

Zorgvuldige begeleiding bij uw merknaam registratie

Merkregistratie en merkbewaking is een specialisme en vergt veel tijd. Als aspirant-merkhouder doet u er daarom verstandig aan een merkengemachtigde in te schakelen. Merkenbureau Registreermijnmerk begeleidt u zorgvuldig bij het deponeren van uw merk, zodat u zich volledig kan focussen op uw onderneming. 

Door het inschakelen van ons als merkenbureau, bent u er zeker van dat uw merkregistratie juist verloopt en dat u dus juridisch beschermd wordt.

Laat uw merknaam registreren via Registreermijnmerk

Heeft u nog vragen over het laten registreren van uw merknaam via Registreermijnmerk? Of heeft u nog andere vragen met betrekking tot onze diensten? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op. U kan ons zowel via de telefoon als mail bereiken. Wij zijn telefonisch te bereiken door te bellen naar 072 – 3033 446. Liever contact per mail? Mail dan naar info@registreermijnmerk.nl. Wij zorgen ervoor dat u spoedig antwoord krijgt van een van onze specialisten.

Een merk is een handelsnaam, bedrijfsnaam, productnaam, dienstnaam, een logo, een symbool, een teken, een cijfercombinatie, een kleur, een klank of vorm dat producten of diensten kan onderscheiden van uw concurrent. Een merk dient als herkomstaanduiding en herkenningsteken voor de consument. Om een merk te kunnen registreren dient het over voldoende onderscheidend vermogen te beschikken.

Een individueel merk onderscheidt producten of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen. Veruit het merendeel van alle geregistreerde merken zijn individuele merken. Een bekend voorbeeld van een individueel merk is HEINEKEN.

Een collectief merk dient om één of meer gemeenschappelijke kenmerken van een product of dienst te onderscheiden. De merkhouder van een collectief merk mag zelf geen gebruik maken van het merk voor producten of diensten afkomstig uit zijn eigen onderneming. De merkhouder van een collectief merk houdt toezicht op het gebruik van het merk door derden, namelijk of zij aan de criteria voldoen om het merk te mogen gebruiken.
Een collectief merk is bedoeld om een bepaalde garantie mee te geven, bijvoorbeeld over de kwaliteit of veiligheid van het betreffende product of dienst. In verband met de garantie moeten de criteria zijn vastgelegd in een ‘reglement op het gebruik en het toezicht van het merk’ dat tegelijkertijd met het depot moet worden ingediend. Een bekend voorbeeld van een collectief merk is KEMA-KEUR, voor de veiligheid van elektrische apparaten. Binnen de categorie collectieve merken kan onderscheid worden gemaakt tussen verenigingsmerken en keurmerken.

Indien u beschikt over een sterke handelsnaam, productnaam of logo en wilt voorkomen dat derden een identiek of soortgelijke merknaam gebruik voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten, dan is het verstandig uw merk te registreren. Het merk deponeren is de eerste officiële stap in de richting van merkregistratie. Indien uw merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt en oudere merkhouders niet succesvol bezwaar hebben gemaakt wordt uw merk ingeschreven in het merkenregister.

Uw merknaam registreren begint met het vastleggen, oftewel het deponeren van uw merk. Nadat u uw merk gedeponeerd heeft zal het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom nagaan of het merk voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden. Indien het gedeponeerde merk aan de voorwaarden voldoet en oudere merkhouders geen bezwaar maken tegen de registratie van uw merk, zal uw merk worden ingeschreven in het merkenregister.

Bij het deponeren van een merknaam dient aangegeven te worden voor welke waren en/of diensten het merk zal worden gebruikt. Het is van groot belang om goed voor ogen te hebben waar uw business op dit moment of in nabije toekomst uit zal bestaan en uw merk hiervoor aan te vragen. De klassenomschrijving is namelijk na het moment van deponeren niet meer uit te breiden. Voor waren en diensten die niet onder de ingediende klassenomschrijving vallen, zal een geheel nieuwe merkaanvraag moeten worden ingediend.

Een spoedregistratie is een versnelde registratieprocedure waarbij na de controle van de administratieve formaliteiten uw merk direct wordt ingeschreven in het merkenregister. Let op: naderhand kan uw merk alsnog geweigerd worden vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen. Tevens kunnen oudere merkhouders na publicatie van uw merk oppositie (bezwaar) instellen tegen de registratie van uw merk. Deze acties kunnen alsnog tot doorhaling van uw merk in het merkenregister leiden. Een merk registreren op basis van een spoedregistratie brengt extra kosten met zich mee.

In het geval dat u te maken heeft met een juridisch geschil of een mogelijk geschil rondom uw merk of merknaam is het verstandig om deze middels een spoedregistratie vast te leggen. Dit is alleen mogelijk in de Benelux.

Het enkel gebruik van uw merk zonder registreren schept geen recht. Uw merk registreren zorgt ervoor dat u het alleenrecht claimt tot het gebruik van uw merknaam in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of zelfs internationaal.

De kosten voor een merk registreren in de Benelux, Europese Unie of internationaal verschillen per gebied. Voor de Benelux kan dit vanaf €545,- excl. btw, voor de Europese Unie vanaf €1345,- excl. btw en internationaal verschillen de kosten per land. Deze koste zijn inclusief officiële taksen en honorarium van Merkenbureau Registreermijnmerk.

U kunt vanuit Nederland een merk registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) of het Europese merkenbureau (EUIPO). Ook kunt u een merk buiten de Benelux of EU registreren. Wel moet u dan weten in welke landen u het merk wilt registreren. Een kant-en-klare internationale merkregistratie bestaat namelijk niet.

Ja, u legt hierbij vast of het om enkel een beeldmerk gaat of dat u een beeldmerk (logo) met woorden wilt registreren. Dit kunt u het beste doen samen met Merkenbureau Registreermijnmerk, omdat u met veel regels te maken krijgt.

Wat wilt u laten registreren?

Logo van The Avocado Show

Woordmerk registreren

Read More
Logo van een hagedis

Beeldmerk (logo) registreren

Read More
Logo van IDT

Woordbeeldmerk

Read More

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446