Merkregistratie

Home > Merkregistratie

Uw merk is het meest waardevolle bezit van uw onderneming. Een merk vertegenwoordigt de financiële waarde van uw organisatie en vormt daarmee een substantieel deel van de goodwill van uw organisatie. Het is dan ook van groot belang dat u door middel van merkregistratie zorgt dat dit deel goed is beschermd.

Veel ondernemers denken dat hun merk voldoende is beschermd indien zij deze gebruiken in het economisch verkeer of dat deze is beschermd op basis van het handelsnaamrecht en dat hun logo bescherming geniet op basis van het auteursrecht. Echter, het is van groot belang uw merknaam te beschermen op basis van merkenregistratie.

Het exclusieve recht om een merk te gebruiken

Uw merknaam registreren zorgt ervoor dat u het exclusieve recht verkrijgt tot het gebruik van uw merk in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of zelfs internationaal . Wanneer u uw merknaam vastlegt en het wordt geaccepteerd door de officiële merkeninstantie, voor de Benelux of de Europese Unie, wordt uw merk opgenomen in het merkenregister. Vanaf dat moment mag u het ® teken voeren bij uw merknaam en is de merkregistratie voltooid.

Treed op tegen merkmisbruik met merkregistratie

Door uw merknaam te laten registreren kunt u optreden tegen het gebruik en de registratie van een jonger gelijkend merk en derden die zonder toestemming uw merk gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten.

Zorgvuldige begeleiding bij uw merknaam registratie

Merkregistratie en merkbewaking is een specialisme en kost tijd. Als aspirant-merkhouder doet u er daarom verstandig aan een merkengemachtigde in te schakelen. Merkenbureau Registeermijnmerk begeleidt u zorgvuldig bij het deponeren van uw merk, zodat u zich volledig kan focussen op uw onderneming. Laat uw merknaam vastleggen.

Wat wilt u laten registreren?

Logo van The Avocado Show

Woordmerk registreren

Read More
Logo van een hagedis

Beeldmerk (logo) registreren

Read More
Logo van IDT

Woordbeeldmerk

Read More

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


JaNee
BeneluxEuropese UnieInternationaalAnders, voor welk land/welke landen?


Bel ons direct! 072 30 33 446