Bedrijfsnaam vastleggen

Home > Merkregistratie > Bedrijfsnaam vastleggen

Uw bedrijfsnaam of handelsnaam is de naam van uw onderneming. In het dagelijks economisch verkeer worden merken en handelsnamen nogal eens door elkaar heen gebruikt. Een merk en een handelsnaam hebben echter elk een eigen functie en voor beide gelden aparte regels.

Bedrijfsnaam vastleggen met Merkenbureau Registreermijnmerk

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en welke dient ter identificatie van de onderneming. Het recht op een handelsnaam ontstaat uitsluitend door gebruik van de handelsnaam, bijvoorbeeld door het te vermelden op het briefpapier, op de gevel, op de bedrijfsauto et cetera. Een nadeel van een handelsnaam is dat de bescherming territoriaal beperkt is tot het gebied waarbinnen u uw handelsnaam voert en/of waarbinnen deze handelsnaam bekend is. Zo kan het volgens het handelsnaamrecht voorkomen dat twee verschillende schoenenwinkels dezelfde bedrijfsnaam ‘Pluto’ voeren, waarbij de één is gevestigd in Amsterdam en de ander in Leeuwarden. Uw bedrijfsnaam vastleggen als merk kan dit probleem voorkomen.

Functie van een merk

Een merk is een teken dat producten of diensten van een onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen. Uw bedrijfsnaam vastleggen als merk is verstandig indien u uw bedrijfsnaam actief gebruikt om uw onderneming te onderscheiden van uw concurrenten en u investeert in de bekendheid en identiteit van uw onderneming. Een merk dient als herkomstaanduiding en herkenningsteken voor de consument.

Rechten van een merk

Het enkel gebruik van uw merk zonder het te deponeren en registreren schept geen recht. Uw bedrijfsnaam vastleggen als merk zorgt ervoor dat u het alleenrecht krijgt tot het gebruik van uw bedrijfsnaam in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of zelfs wereldwijd.

Service en diensten

Merkenbureau Registreermijnmerk begeleidt u zorgvuldig bij het deponeren en registreren van uw bedrijfsnaam als merk. Allereerst zal Merkenbureau Registreermijnmerk controleren of uw bedrijfsnaam in aanmerking komt voor merkregistratie. Dit onderzoek kan een hoop problemen voorkomen tijdens het verdere registratieproces. Vervolgens zal Merkenbureau Registreermijnmerk uw merk deponeren en registreren bij de betreffende merkenautoriteit. Voor de Benelux is dit het Benelux merkenbureau, ook wel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) genoemd ofwel het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) genaamd. Voor de Europese Unie is dit het Europees merkenbureau, ook wel het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) genoemd en voor een internationale merkregistratie kan men bij het World Intellectual Property Office (WIPO_ terecht. Na ontvangst van het bewijs dat uw bedrijfsnaam is vastgelegd (geregistreerd) in het register van een of meerdere van bovengenoemde merkenautoriteiten, kunt u optreden tegen inbreuken op uw merk.

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446