Beeldmerk registreren

Home > Merkregistratie > Beeldmerk registreren

Beeldmerk ofwel logo registreren

Voor uw producten en/of diensten kunt u een woordmerk, een woordbeeldmerk (logo met tekst) en/of een beeldmerk (logo zonder tekst) registreren. Een woordmerk vastleggen en een logo toevoegen zorgt ervoor dat u uw waren en/of diensten kunt gaan onderscheiden. Let op: het enkel gebruik van uw logo geeft u geen exclusief merkrecht. Daarvoor is een merkregistratie vereist. Indien uw onderneming gebruik maakt van een logo in het economisch verkeer ter onderscheiding van bepaalde producten en/of diensten is het aan te raden om uw logo te laten te registreren als woordbeeldmerk en/of beeldmerk.

Een beeldmerk registreren voor uw onderneming kunt u gerust overlaten aan Merkenbureau Registreermijnmerk. Ons team heeft veel nationale en internationale ervaring met merkonderzoek, merkregistratie, merkbewaking en alles wat hierbij komt kijken.

Bekende voorbeelden van geregistreerde logo’s (beeldmerken).

Wat is een beeldmerk?

Een beeldmerk is een grafische uiting die direct gelinkt staat aan een onderneming of productnaam, waar woorden of iconen aan toegevoegd (kunnen) worden. We spreken van een woordmerk, wanneer er alleen woorden in een beeldmerk staan. Zijn er afbeeldingen toegevoegd aan een woordmerk, dan spreken we van een woordbeeldmerk. Een (woord)beeldmerk (logo) kan erg lijken op dat van een andere onderneming, waar u zich misschien niet direct bewust van bent. Het is daarom zaak om altijd een merkonderzoek te laten uitvoeren.

Logo vastleggen door Merkenbureau Registreermijnmerk

Uw logo vastleggen als beeldmerk zorgt ervoor dat u het exclusieve recht verkrijgt op het gebruik van uw logo in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of internationaal. Nadat uw logo is vastgelegd kunt u optreden tegen eenieder die gebruik maakt van een identiek of vergelijkbaar logo of dat eveneens als merk probeert te registreren.

Succesvol een beeldmerk registreren

Om op succesvolle wijze een beeldmerk te registreren is er allereerst onderzoek vereist naar vergelijkbare beeldmerken. U heeft namelijk direct te maken met het merkenrecht. Zonder merkonderzoek kan er verwarring ontstaan, omdat er andere ondernemingen kunnen bestaan die een gelijkwaardig of vergelijkbaar beeldmerk geregistreerd hebben.

Net als bij het registreren van een merknaam, moet ook een beeldmerk geregistreerd worden onder voorwaarde van bepaalde eisen. Wat een beeldmerk registreren kan kosten, verschilt per gebied. U vindt hier een prijsoverzicht van een registratie in de Benelux, Europese Unie en op Internationaal gebied.

Auteursrecht

Voordat u een beeldmerk laat registreren is het verstandig om na te gaan aan wie het auteursrecht toekomt. Indien uw logo in opdracht is ontworpen, is de opdrachtnemer in beginsel de auteursrechthebbende en dus niet u als opdrachtgever. Daarom valt het aan te raden het auteursrecht bij de opdrachtverstrekking schriftelijk (per onderhandse akte) al aan u te laten overdragen, zodat het auteursrecht aan u toebehoort. Vervolgens kunt u het dan als merk registreren. Tevens is het belangrijk om geen ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan een reeds geregistreerd beeldmerk. U geniet namelijk bescherming voor het beeldmerk dat u heeft geregistreerd en niet voor een ontwerp dat daar in grote mate van afwijkt. Indien u uw logo wenst te wijzigen, dient er dus wederom een merkregistratie te worden verricht om ook bescherming van het nieuwe logo te verkrijgen.

Onderzoek en service

Uw logo vastleggen kan eenvoudig met behulp van de expertise van Merkenbureau Registreermijnmerk. Wij begeleiden u zorgvuldig bij het registratieproces. Merkenbureau Registreermijnmerk onderzoekt allereerst voor u of uw logo als merk kan worden geregistreerd c.q. kan worden vastgelegd. Daarna deponeert Merkenbureau Registreermijnmerk uw logo en nadat het logo als beeldmerk is ingeschreven in het merkenregister is uw logo beschermd tegen merkinbreuk. Uw beeldmerk registreren, verloopt zo volgens de correcte en meest betrouwbare wijze.

Neem contact op voor een afspraak

Wilt u uw beeldmerk registreren bij een betrouwbaar merkenbureau? Neem dan vandaag nog contact op met Merkenbureau Registreermijnmerk. U kunt uw gegevens achterlaten op ons contactformulier. Wij zullen u spoedig een reactie geven.

Wilt u een beeldmerk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446