Beeldmerk registreren

Home > Merkregistratie > Beeldmerk registreren

Beeldmerk ofwel logo registreren

Naast het vastleggen van een woordmerk voor uw producten en/of diensten, kunt u ook een logo vastleggen ter onderscheiding van uw waren en/of diensten. Let op: het enkel gebruik van uw logo geeft u geen exclusief merkrecht. Daarvoor is een merkregistratie vereist. Indien uw onderneming gebruik maakt van een logo in het economisch verkeer ter onderscheiding van bepaalde producten en/of diensten is het aan te raden om uw logo te laten te registreren als beeldmerk. Bekende voorbeelden zijn het logo van Albert Heijn of het logo van McDonald’s

Bekende voorbeelden van geregistreerde logo’s (beeldmerken).

Logo vastleggen door Merkenbureau Registreermijnmerk

Uw logo vastleggen als beeldmerk zorgt ervoor dat u het exclusieve recht verkrijgt op het gebruik van uw logo in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of internationaal. Nadat uw logo is vastgelegd kunt u optreden tegen eenieder die gebruik maakt van een identiek of vergelijkbaar logo of dat eveneens als merk probeert te registreren.

Auteursrecht

Voordat u een beeldmerk laat registreren is het verstandig om na te gaan aan wie het auteursrecht toekomt. Indien uw logo in opdracht is ontworpen, is de opdrachtnemer in beginsel de auteursrechthebbende en dus niet u als opdrachtgever. Daarom valt het aan te raden het auteursrecht bij de opdrachtverstrekking schriftelijk (per onderhandse akte) al aan u te laten overdragen, zodat het auteursrecht aan u toebehoort. Vervolgens kunt u het dan als merk registreren. Tevens is het belangrijk om geen ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan een reeds geregistreerd beeldmerk. U geniet namelijk bescherming voor het beeldmerk dat u heeft geregistreerd en niet voor een ontwerp dat daar in grote mate van afwijkt. Indien u uw logo wenst te wijzigen, dient er dus wederom een merkregistratie te worden verricht om ook bescherming van het nieuwe logo te verkrijgen.

Onderzoek en service

Uw logo vastleggen kan eenvoudig met behulp van de expertise van Merkenbureau Registreermijnmerk. Wij begeleiden u zorgvuldig bij het registratieproces. Registreermijnmerk onderzoekt allereerst voor u of uw logo als merk kan worden geregistreerd c.q. kan worden vastgelegd. Daarna deponeert Merkenbureau Registreermijnmerk uw logo en nadat het logo als beeldmerk is ingeschreven in het merkenregister is uw logo beschermd tegen merkinbreuk.

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u een beeldmerk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446