Handelsnaam registreren

Home > Merkregistratie > Handelsnaam registreren

Als u een onderneming wilt starten en hier genoeg bescherming en eigenheid aan wil toekennen, is uw handelsnaam registreren als merk de belangrijkste eerste stap. Door een professioneel merkenbureau in te schakelen, zoals Merkenbureau Registreermijnmerk, bent u ervan verzekerd dat u alle stappen hebt doorlopen om uw handelsnaam en merk zo goed mogelijk te beschermen tegen kwaadwillenden. Uw handelsnaam registreren als merk kan zowel nationaal als internationaal.

De registratie van uw handelsnaam begint bij de Kamer van Koophandel. U moet, voordat u dit doet, wel eerst uw handelsnaam checken om te voorkomen dat u er met een handelsnaam van een andere onderneming vandoor gaat. Merkenbureau Registreermijnmerk kan u hierbij helpen door een merkonderzoek uit te voeren.

Wat is een handelsnaam

Wanneer u een onderneming heeft opgestart, wilt u door de buitenwereld goed herkend worden. Een handelsnaam is de naam die u wilt voeren als organisatie. Deze moet uw onderneming laten spreken voor de diensten die u verleent of producten die u verkoopt. Door een handelsnaam te registreren als merk, creëert u eigenheid, herkenning en een sterke branding van uw bedrijf. Daarnaast is uw handelsnaam beschermen de beste mogelijkheid om u juridisch optimaal in te dekken.

Handelsnaam beschermen

Een bedrijfsnaam of handelsnaam beschermen, is zeer belangrijk. Het gaat immers om de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en welke dient ter identificatie van uw onderneming. Een handelsnaam kan enkel toebehoren aan een bedrijf. Het recht op een handelsnaam ontstaat uitsluitend door het gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer. Bijvoorbeeld door het gebruik van uw bedrijfsnaam op briefpapier, in advertenties of in reclame-uitingen en dus niet door enkel het inschrijven van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel.

U moet uw handelsnaam beschermen om ervoor te zorgen dat derden geen merk- of handelsnaaminbreuk kunnen plegen. Merkenbureau Registreermijnmerk maakt dit graag voor u in orde. Wij kennen niet alleen de nationale instanties, maar hebben veel internationale kennis om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Handelsnaamrecht

Uw handelsnaam beschermen kan op grond van het handelsnaamrecht. De Handelsnaamwet bepaalt dat de oudere handelsnaam bescherming geniet ten opzichte van de jongere (vrijwel) identieke handelsnaam, indien daardoor gezien de aard van de onderneming en de plaats van vestiging verwarring ontstaat bij het publiek. Een nadeel is dat de bescherming van de handelsnaam territoriaal beperkt is tot het gebied waarbinnen uw handelsnaam bekendheid geniet.

Handelsnaam toevoegen

Wilt u meer dan één handelsnaam registreren? Dan kunt u ervoor kiezen om meerdere namen vast te leggen. Een extra handelsnaam toevoegen is mogelijk, het is echter wel belangrijk om deze ook te beschermen. Zo bent u nog beter beschermd tegen misbruik van derden. Er zit nog een belangrijk verschil tussen een handelsnaam toevoegen bij de KvK en de registratie als merk. De handelsnaam berust op de naam van uw onderneming en de merknaam omschrijft de identiteit van de onderneming. Door uw handelsnaam als merk te registreren geniet u echter van nog meer bescherming tegen inbreuk.

Merk registreren

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het handelsnaamrecht onvoldoende uitkomst biedt. Indien u uw handelsnaam als merk registreert, verkrijgt u een veel ruimere bescherming. Op basis van het handelsnaamrecht bent u enkel in staat om op te treden tegen het gebruik van een (vrijwel) identieke handelsnaam en bijvoorbeeld niet tegen het gebruik van uw handelsnaam als merk of domeinnaam.

Indien u uw handelsnaam als merk heeft geregistreerd, kunt op basis hiervan optreden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Door middel van een merkregistratie is uw merk beschermd in het hele gebied waarvoor de registratie geldt. In het meest beperkte geval betekent dit bescherming voor de gehele Benelux.

Uw handelsnaam registreren? Neem contact op

Uw handelsnaam beschermen, registeren als merk of een handelsnaam toevoegen kan gemakkelijk met behulp van Merkenbureau Registreermijnmerk. Indien derden inbreuk maken op uw handelsnaam of merk adviseren wij u graag over de stappen die genomen dienen te worden om succesvol op te treden tegen de inbreuk. Neem eenvoudig contact op middels ons contactformulier en wij reageren spoedig.

FAQ: handelsnaam registreren

Het inschrijven van een handelsnaam bij de KvK biedt niet direct bescherming, want op dit moment heeft u hier nog geen rechten op. Handelsnaambescherming ontstaat door gebruik. Uw handelsnaam wordt dus steeds beter beschermd naarmate u deze vaker gebruikt op de eigen website, in media, op offertes en facturen, maar ook door diverse online- en offline marketinguitingen.

Ja, hiervoor controleert u eerst de beschikbaarheid van de handelsnaam in het handelsregister. Wanneer deze beschikbaar is kunt u deze inschrijven bij de KvK. Let wel, deze registratie geeft geen handelsnaamrecht. Vervolgens kunt u ook controleren of uw handelsnaam nog beschikbaar is in het merkenregister. Bij beschikbaarheid bepaalt u de klassen voor de merkregistratie en kunt u de handelsnaam deponeren als merk.

Een handelsnaam is wat anders dan een merknaam. Het beschrijft de naam die een onderneming hanteert om handel te drijven. Een handelsnaam wordt ook wel de bedrijfsnaam genoemd.

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446