Handelsnaam registreren

Als u een onderneming wilt starten en hier genoeg bescherming en eigenheid aan wil toekennen, is uw handelsnaam registreren als merk de belangrijkste eerste stap. Door een professioneel merkenbureau in te schakelen, zoals Merkenbureau Registreermijnmerk, bent u ervan verzekerd dat u alle stappen hebt doorlopen om uw handelsnaam en merk zo goed mogelijk te beschermen tegen kwaadwillenden. Uw handelsnaam registreren als merk kan zowel nationaal als internationaal.

Uw handelsnaam registreren

De registratie van uw handelsnaam begint bij de Kamer van Koophandel. U moet, voordat u dit doet, wel eerst uw handelsnaam checken om te voorkomen dat u er met een handelsnaam van een andere onderneming vandoor gaat. Merkenbureau Registreermijnmerk kan u hierbij helpen door een merkonderzoek uit te voeren.

Wat is een han­dels­naam

Wanneer u een onderneming heeft opgestart, wilt u door de buitenwereld goed herkend worden. Een handelsnaam is de naam die u wilt voeren als organisatie. Deze moet uw onderneming laten spreken voor de diensten die u verleent of producten die u verkoopt. Door een handelsnaam te registreren als merk, creëert u eigenheid, herkenning en een sterke branding van uw bedrijf. Daarnaast is uw handelsnaam beschermen de beste mogelijkheid om u juridisch optimaal in te dekken.

Waarom uw handelsnaam laten registreren?

  • Een sterkere positie bij inbreuken op uw handelsnaam door bijvoorbeeld concurrenten;
  • Uw handelsnaam als merk registreren geeft u een grotere territoriale beschermingsomvang dan enkel op grond van het handelsnaamrecht;
  • Nadat uw handelsnaam als merk is geregistreerd, mag u het ®-logo gebruiken. Het gebruik hiervan in combinatie met uw handelsnaam wekt vertrouwen op.

Hoe kunt u uw handelsnaam registreren?

Een handelsnaam vastleggen als merk is een ingewikkeld proces en kan u veel tijd en geld kosten. Om uw handelsnaam te registreren zal er een aanvraag worden ingediend bij de instantie van de aangevraagde regio. Dit doet u voor een aanvraag binnen de Benelux bij het BBIE, of voor Europese registraties bij het EUIPO. Zij beoordelen uw aanvraag op verschillende punten, waarna de aanvraag succesvol is wordt de merknaam opgenomen in het merkenregister en is deze officieel geregistreerd.

Om een aanvraag succesvol te krijgen dient u rekening te houden met verschillende factoren. Zo kunnen er geen twee dezelfde handelsnamen geregistreerd worden binnen dezelfde regio en voor dezelfde waren en diensten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld het merk Ajax brandblussers en de voetbalclub Ajax beide naast elkaar bestaan. Zij hebben dezelfde naam binnen dezelfde regio, maar hebben andere Nice classificaties aan de handelsnaam verbonden.

Een andere eis voor een succesvolle registratie, is dat uw handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam moet zich duidelijk onderscheiden van bestaande, als niet bestaande merken. Daarbij mag het ook niet te beschrijvend zijn, een letterlijke benaming van uw product of dienst is dus niet toegestaan. U kunt dus niet het woord ‘appel’ registreren als u appels verkoopt. Apple gebruiken als handelsnaam voor elektronische voorwerpen kan wel.

Han­dels­naam be­scher­men

Een bedrijfsnaam of handelsnaam beschermen, is zeer belangrijk. Het gaat immers om de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en welke dient ter identificatie van uw onderneming. Een handelsnaam kan enkel toebehoren aan een bedrijf. Het recht op een handelsnaam ontstaat uitsluitend door het gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer. Bijvoorbeeld door het gebruik van uw bedrijfsnaam op briefpapier, in advertenties of in reclame-uitingen en dus niet door enkel het inschrijven van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel.

U moet uw handelsnaam beschermen om ervoor te zorgen dat derden geen merk- of handelsnaaminbreuk kunnen plegen. Merkenbureau Registreermijnmerk maakt dit graag voor u in orde. Wij kennen niet alleen de nationale instanties, maar hebben veel internationale kennis om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Han­dels­naam toevoegen

Wilt u meer dan één handelsnaam registreren? Dan kunt u ervoor kiezen om meerdere namen vast te leggen. Een extra handelsnaam toevoegen is mogelijk, het is echter wel belangrijk om deze ook te beschermen. Zo bent u nog beter beschermd tegen misbruik van derden. Er zit nog een belangrijk verschil tussen een handelsnaam toevoegen bij de KvK en de registratie als merk. De handelsnaam berust op de naam van uw onderneming en de merknaam omschrijft de identiteit van de onderneming. Door uw handelsnaam als merk te registreren geniet u echter van nog meer bescherming tegen inbreuk.

Merk re­gi­stre­ren

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het handelsnaamrecht onvoldoende uitkomst biedt. Indien u uw handelsnaam als merk registreert, verkrijgt u een veel ruimere bescherming. Op basis van het handelsnaamrecht bent u enkel in staat om op te treden tegen het gebruik van een (vrijwel) identieke handelsnaam en bijvoorbeeld niet tegen het gebruik van uw handelsnaam als merk of domeinnaam.

Indien u uw handelsnaam als merk heeft geregistreerd, kunt op basis hiervan optreden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Door middel van een merkregistratie is uw merk beschermd in het hele gebied waarvoor de registratie geldt. In het meest beperkte geval betekent dit bescherming voor de gehele Benelux.

Veel gestelde vragen