Merk registratiekosten Europese Unie

Home > Merkregistratie > Merk registratiekosten Europese Unie

Loopt u met een idee rond voor een dienst of een product en wilt u hiervoor een merknaam laten registreren en beschermen? Of wilt u uw bestaande merk(en) vastleggen en genieten van merkbescherming?

Merkenbureau Registreermijnmerk kan voor u uw merk deponeren, registreren en beschermen. Op deze manier hoeft u zich niet langer zorgen te maken dat iemand misbruik maakt van uw harde werk. Wij beschermen graag uw meest waardevolle bezit. Uw merk. Merkenbureau Registreermijnmerk is gelieerd aan CKH Advocaten. U kunt hier terecht voor een merkonderzoek, het deponeren, registreren, verlengen en/of bewaken van uw merk.

Foto van de kaart van Europa

Onze garanties

 • Laagste prijsgarantie
 • De beste service
 • GRATIS merkonderzoek
 • Registratie in 3 of meer klassen
 • tot einde van het kalenderjaar gratis merkbewaking

Inbegrepen bij deze merkregistratie

 • Laagste prijsgarantie met de beste service
 • Registratie in 1 of meer klassen. Voor registratie in meer dan 1 klasse geldt een meerprijs
 • Merkonderzoek naar en advies over oudere woord- en beeldmerken (logo’s)
 • Géén meerprijs voor registratie beeldmerk (logo’s) en/of registratie woordbeeldmerk
 • Géén bijkomende kantoorkosten
 • Registratie door merkgemachtigden en ondersteuning door ervaren merkenrechtadvocaten
 • Certificaat van merkregistratie
 • tot einde van het kalenderjaar gratis merkbewaking
 • Duur merkregistratie 10 jaar!

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


JaNee
BeneluxEuropese UnieInternationaalAnders, voor welk land/welke landen?


Het verloop van de merkregistratie

1. Voortraject merkenregistratie

Het voortraject is onder te verdelen in verschillende stappen.

Zo wordt voordat tot deponering wordt overgegaan eerst met u besproken op wiens naam het merk moet worden aangevraagd.

Een merk dient onderscheidend vermogen te hebben. Merkenbureau Registreermijnmerk gaat voor u na of uw merk wel voldoende onderscheidend vermogen bezit. Is uw merk te beschrijvend, dan zal merkenbureau Registreermijnmerk u adviseren van registratie af te zien dan wel u adviseren een meer onderscheidende naam te bedenken. Let wel: soms kan de onderscheidende kracht ook gelegen zijn in de combinatie van het beschrijvende woordelement en het onderscheidende (originele) beeldelement. Zo kan een op het oog beschrijvende naam toch worden gedeponeerd, zij het dus als woordbeeldmerk. Ook daarover adviseert merkenbureau Registreermijnmerk u. Dit advies is belangrijk omdat u niet wilt dat het Europees merkenbureau uw merkaanvraag (voorlopig) weigert. Uiteraard kan merkenbureau Registreermijnmerk tegen deze (voorlopige) weigering bezwaar aantekenen, maar daar zijn in de regel wel kosten aan verbonden.

Merkenbureau Registreermijnmerk doet voor u tevens onderzoek of het door u gewenste merk al eerder in de Europese Unie is geregistreerd. Met de resultaten van dit onderzoek kan worden bepaald of het door u gewenste merk nog beschikbaar is en of dit geen conflict oplevert met eerder ingeschreven merken. Ook dit merkonderzoek is van belang omdat u opposities van oudere merkhouders zoveel als mogelijk wenst te voorkomen. Niet alleen zorgt een oppositieprocedure voor oponthoud in het merkregistratieproces, het brengt ook kosten met zich mee. Wilt u weten of uw merk nog beschikbaar is, aarzel dan niet en neem contact op. Merkenbureau Registreermijnmerk zal kosteloos een merkonderzoek voor u verrichten.

Vervolgens zal met u worden besproken in welke klassen het merk moet worden gedeponeerd. Een merk wordt namelijk gedeponeerd in één of meer klassen. Daarvoor heeft u een keuze tussen 34 warenklassen en 11 dienstenklassen. Voor het basistarief wordt uw merk in 1 klasse gedeponeerd.

2. Registratie van uw merk

Is het door u gewenste merk nog beschikbaar en heeft het voldoende onderscheidend vermogen, dan deponeert merkenbureau Registreermijnmerk uw merk bij het Europese merkenbureau (EUIPO). Maar daarmee beschikt u nog niet over een merkinschrijving. Behoudens een spoedregistratie wordt uw merk namelijk eerst 3 maanden gepubliceerd voordat het daadwerkelijk door het EUIPO wordt ingeschreven. Binnen deze periode kunnen derden, zijnde oudere merkhouders, oppositie instellen tegen het verlenen van een merkregistratie. Blijft oppositie uit en is verder aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt het merk door het EUIPO ingeschreven in het merkenregister. Vanaf dat moment bent u merkhouder.

Van merkenbureau Registreermijnmerk ontvangt u een bewijs van uw merkinschrijving dat geldt voor de landen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus, Malta, Finland, Zweden, Denemarken, Estland, Hongarije, Bulgarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Tsjechië, Slowakije, Kroatië, Bulgarije en Roemenië.

Uw ingeschreven merk is geldig voor de duur van 10 jaar. Merkenbureau Registreermijnmerk geeft u tijdig bericht wanneer de 10-jaarstermijn afloopt. U kunt het merk vervolgens onbeperkt, telkens voor weer een periode van 10 jaar, tegen betaling van kosten door merkenbureau Registreermijnmerk laten verlengen.

Let op: indien u niet binnen vijf jaar na registratie het merk in gebruik heeft genomen of als u het merk gedurende vijf jaar niet gebruikt, kan het recht op het merk op verzoek van een derde vervallen worden verklaard. Verder kan het recht op een merk vervallen als het merk door uw toedoen of nalaten verandert in een soortnaam of doordat de merknaam na inschrijving misleidend is geworden.

3. Meerprijzen

Merkenbureau Registreermijnmerk hanteert in tegenstelling tot andere merkenbureaus geen meerprijs in het geval er een logo (beeldmerk) moet worden geregistreerd. Kortom, u betaalt ook daarvoor slechts € 1345,– exclusief BTW.

Indien een merk in 2 klassen moet worden gedeponeerd, dan geldt een prijs van € 1600,– exclusief BTW. Voor een merkdepot in 3 klassen betaalt u € 1875,– exclusief BTW.

Indien een merk in meer dan 3 klassen moet worden gedeponeerd, dan geldt per iedere aanvullende klasse boven de 3 klassen een toeslag van € 350,– exclusief BTW.

Indien uw merk via een zogenaamde spoedregistratie moet worden gedeponeerd geldt een toeslag van € 375,– exclusief BTW.

Tevens zijn kosten verbonden aan het voeren van bezwaarprocedures en oppositieprocedures in geval van (voorlopige) weigeringen en/of ingestelde opposities tegen uw merkaanvraag. Teneinde deze kosten zoveel mogelijk te voorkomen geeft merkenbureau Registreermijnmerk u gratis advies of uw merk niet te beschrijvend is en/of uw merk niet al door derden is gedeponeerd en/of geregistreerd. Wacht daarom niet langer en laat merkenbureau Registreermijnmerk u gratis adviseren over de beschikbaarheid van uw merk.

Bel ons direct! 072 30 33 446