Beeldmerk registreren

Voor uw producten en/of diensten kunt u een woordmerk, een logo en/of een beeldmerk registreren. Een woordmerk vastleggen en een logo toevoegen zorgt ervoor dat u uw waren en/of diensten kunt gaan onderscheiden. Let op: het enkel gebruik van uw logo geeft u geen exclusief merkrecht. Daarvoor is een merkregistratie vereist. Indien uw onderneming gebruik maakt van een logo in het economisch verkeer ter onderscheiding van bepaalde producten en/of diensten is het aan te raden om uw logo te laten te registreren als beeldmerk.

Logo vastleggen met merkenbureau Registreermijnmerk

Een beeldmerk registreren voor uw onderneming kunt u gerust overlaten aan Merkenbureau Registreermijnmerk. Ons team heeft veel nationale en internationale ervaring met merkonderzoek, merkregistratie, merkbewaking en alles wat hierbij komt kijken.

Wat is een beeldmerk?

Een beeldmerk is een grafische uiting die direct gelinkt staat aan een onderneming of productnaam, waar geen woorden aan toegevoegd zijn. Met het registreren van een logo tracht men bescherming te verkrijgen van de grafische elementen behorend bij een merknaam.

  • We spreken van een woordmerk, wanneer er alleen woorden in een merk staan.
  • We spreken van een beeldmerk, wanneer er alleen een logo (grafisch element) in staan (zonder woorden of tekst.
  • We spreken van een woordbeeldmerk, wanneer er zowel woorden als een beeldelement in het logo staan.

Een beeldmerk of logo kan erg lijken op dat van een andere onderneming, waar u zich misschien niet direct bewust van bent. Het is daarom zaak om altijd een merkonderzoek te laten uitvoeren.

Bekende voorbeelden zijn het logo van Albert Heijn of het logo van McDonald’s:

Bekende voorbeelden van geregistreerde logo’s (beeldmerken)

Logo vastleggen door merkenbureau registreermijnmerk

Uw logo vastleggen als beeldmerk zorgt ervoor dat u het exclusieve recht verkrijgt op het gebruik van uw logo in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of andere landen daarbuiten. Nadat uw logo is vastgelegd kunt u optreden tegen eenieder die gebruik maakt van een identiek of vergelijkbaar logo of dat eveneens als merk probeert te registreren.

Bedrijfsnaam vastleggen KVK

Een bedrijfsnaam vastleggen begint bij het KvK, dit is verplicht. U schrijft uw onderneming in bij de KvK en zij registreren de handelsnaam. Dit houdt in dat uw organisatie volledig ingeschreven wordt in het handelsregister en u tevens het type rechtsvorm registreert. Voor een bedrijfsnaam vastleggen bij de KvK betaalt u eenmalig kosten. Een wijziging van je bedrijfsnaam vastleggen bij de KvK is ook mogelijk. Dit kan per post of online doorgegeven worden aan de KvK.

Net als bij het registreren van een merknaam, moet ook een beeldmerk geregistreerd worden onder voorwaarde van bepaalde eisen. Wat een beeldmerk registreren kan kosten, verschilt per gebied. U vindt hier een prijsoverzicht van een registratie in de Benelux, Europese Unie en op Internationaal gebied.

Auteursrecht

Voordat u een beeldmerk laat registreren is het verstandig om na te gaan aan wie het auteursrecht toekomt. Indien uw logo in opdracht is ontworpen, is de opdrachtnemer in beginsel de auteursrechthebbende en dus niet u als opdrachtgever. Daarom valt het aan te raden het auteursrecht bij de opdrachtverstrekking schriftelijk (per onderhandse akte) al aan u te laten overdragen, zodat het auteursrecht aan u toebehoort.

Vervolgens kunt u het dan als merk registreren. Tevens is het belangrijk om geen ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan een reeds geregistreerd beeldmerk. U geniet namelijk bescherming voor het beeldmerk dat u heeft geregistreerd en niet voor een ontwerp dat daar in grote mate van afwijkt. Indien u uw logo wenst te wijzigen, dient er dus wederom een merkregistratie te worden verricht om ook bescherming van het nieuwe logo te verkrijgen.

Onderzoek en service

Uw logo vastleggen kan eenvoudig met behulp van de expertise van Merkenbureau Registreermijnmerk. Wij begeleiden u zorgvuldig bij het registratieproces. Registreermijnmerk onderzoekt allereerst voor u of uw logo als merk kan worden geregistreerd c.q. kan worden vastgelegd. Daarna deponeert Merkenbureau Registreermijnmerk uw logo en nadat het logo als beeldmerk is ingeschreven in het merkenregister is uw logo beschermd tegen merkinbreuk en kunt u het ® symbool gebruiken bij uw logo.. Uw beeldmerk registreren verloopt zo volgens de correcte en meest betrouwbare wijze.