Merkvergelijking – wanneer is sprake van merkinbreuk?

Als ondernemer is het van groot belang dat u uw merk goed beschermd door het te registreren èn te bewaken. Een merk vertegenwoordigd immers de financiële waarde van uw bedrijf en vormt een aanzienlijk deel van de goodwill van uw organisatie. Door het afsluiten van een abonnement op merkbewaking houden wij voor u in de gaten of derden aan de haal gaan met uw merk.

Basis van het merkenrecht is namelijk dat houders van een merkregistratie bezwaar kunnen maken tegen het jonger gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de boordeling of sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen het merk en het teken om de kans op gevaar voor verwarring te kunnen bepalen. Van belang is de totaalindruk van de merken waarbij de onderscheidende en dominerende bestanddelen een grote rol spelen.

MERCI! – BEDANKT!

In 2015 heeft de Belgische rechtbank van Koophandel uitspraak gedaan in een zaak over het welbekende chocolademerk MERCI afkomstig van de fabrikant August Storck. August Storck is houder van het Uniemerk voor het woordmerk MERCI en een internationale merkregistratie voor het woordmerk MERCI geregistreerd voor suikergoed, chocolade(producten) en bakkerswaren. Het Belgische bedrijf Hamlet, eveneens fabrikant van chocoladeproducten, gebruikt op haar verpakkingen de tekens MERCI! en BEDANKT! August Strock is niet blij met dit gebruik en legt de zaak voor aan de rechter.

Het uitsluitend recht op een merk in één van de nationale talen van de Benelux, strekt zich uit over vertalingen in één van de andere landen. De rechtbank is aldus van oordeel dat de tekens BEDANKT en MERCI begripsmatig met elkaar overeenstemmen omdat het relevante publiek de woorden in de eigen taal kan vertalen. Om die reden heeft de rechtbank geoordeeld dat MERCI en BEDANKT identieke tekens zijn en kans op verwarring aanwezig is bij het relevante publiek. Visueel en auditief stemmen de tekens weliswaar niet overeen, maar begripsmatig wel gezien de taalkundige betekenis. Begripsmatige overeenstemming kan dus al voldoende zijn om overeenstemming tussen het merk en het teken aan te nemen.

Twijfelt u of een derde mogelijk inbreuk maakt op uw merkrechten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u voorzien van een advies.

 

 

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten