Wat je moet weten over handelsnamen

Volgens artikel 1 van de Handelsnaamwet is een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, ontstaat het handelsnaamrecht niet door inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer ingeschreven. Op grond van de Handelsregisterwet moet een onderneming zich inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is echter een misvatting dat inschrijving een voorwaarde is voor het ontstaan van handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht ontstaat simpelweg door het feitelijke gebruik van de handelsnaam. Bijvoorbeeld door gebruik van de handelsnaam op briefpapier, reclamemateriaal, gebouwen, auto’s of website. In een geschil kan bewijs van gebruik van de handelsnaam gevraagd worden. Advies is dus om het gebruik vanaf het begin goed te documenteren.

Waaraan moet een handelsnaam voldoen?

Volgens de Handelsnaamwet is het verboden om een handelsnaam te voeren die misleidend is met betrekking tot het eigendom van de onderneming of de rechtsvorm van de onderneming. Een eenmanszaak mag dus niet als handelsnaam de toevoeging B.V. gebruiken. Ook mag de handelsnaam niet in strijd zijn met een oudere handelsnaam of een ouder merkrecht van een ander.

Beschrijvende handelsnamen

Onderscheidend vermogen is geen criterium in de Handelsnaamwet. Beschrijvende handelsnamen kunnen dus, maar zijn niet aan te raden vanwege de beperkte beschermingsomvang. Het moet namelijk voor iedereen mogelijk zijn om een handelsnaam te gebruiken die zijn of haar diensten en/of producten beschrijft (ook in een domeinnaam). Indien daardoor verwarring ontstaat met een ander die dezelfde beschrijvende handelsnaam gebruikt, is dit volgens de rechtspraak alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Alleen verwarring is dus niet voldoende. Wat die bijkomende omstandigheden zijn, is helaas niet nader gespecificeerd door het Hof en de Hoge Raad.

Handelsnaam als merk

Het handelsnaamrecht is een recht van plaatselijke betekenis wat inhoudt dat het recht beperkt is tot de regio waarin de handelsnaam wordt gebruikt. Het is dus mogelijk dat een bedrijf in Groningen en Zeeland onder dezelfde handelsnaam actief zijn. Op basis van het handelsnaamrecht kan men dit niet verbieden, maar op basis van het merkrecht daarentegen wel. Wij adviseren daarom altijd om uw handelsnaam tevens als merk te registreren. Uw handelsnaam moet dan wel onderscheidend vermogen bezitten en mag dus niet beschrijvend zijn.

Mocht u uw handelsnaam als merk willen registreren, aarzel dan niet en win vrijblijvend advies in door contact op te nemen met een van de medewerkers van Merkenbureau Registreermijnmerk.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten