NFT’s en intellectuele eigendomsrechten

Wat is een NFT?

Laten we beginnen met een uitleg over wat een NFT is. NFT staat voor Non-Fungible Token. Dat is een niet- inwisselbaar, onvervangbaar digitaal eigendomscertificaat. Dit certificaat kan worden gekoppeld aan een digitaal object zoals een afbeelding, een Tweet of een tekening. Door middel van een NFT kan je eigenaar worden van een unieke code die is gekoppeld aan een dergelijk digitaal object welke is opgeslagen in een blockchain, een publiek register dat bijhoudt wie wat bezit. Een NFT is uniek. Geen enkele andere NFT verwijst naar hetzelfde (digitale) object. Dat bepaalt de waarde van een NFT. Door het gebruik van NFT’s wordt controleerbare digitale schaarste gecreëerd. En juist door de schaarste worden hoge bedragen betaald voor NFT’s. Een NFT kan daarentegen ook betrekking hebben op fysieke objecten, zoals sneakers maar ook kunstuitingen.

 

Waarde NFT’s

Het is goed voor te stellen dat mensen bereid zijn hoge bedragen te betalen voor een fysiek schilderij van Mondriaan of Van Gogh, mits het uiteraard om het origineel gaat. Een poster of een zeefdruk met daarop afgebeeld het werk van genoemde kunstenaars levert vanzelfsprekend veel minder op. Maar dat mensen bereid zijn hoge bedragen te betalen voor een NFT is minder goed voor te stellen. Dat is mede gelegen in het feit dat je door middel van een NFT geen Intellectueel Eigendom koopt. Het auteursrecht van een kunstwerk blijft toebehoren aan de maker van het werk en komt niet automatisch toe aan de eigenaar van een NFT. De eigenaar van een NFT heeft de NFT verkregen en niet het object waar de NFT aan is gekoppeld. De koper van de NFT verkrijgt dus niet het eigendomsrecht en/of het auteursrecht op het daadwerkelijke object, tenzij dit expliciet is overgedragen. Het is dus zonder toestemming van de maker niet toegestaan voor de eigenaar van een NFT om het werk waaraan de NFT is gekoppeld commercieel te exploiteren. Dit is enkel toegestaan wanneer dit ook expliciet is vastgelegd in een overeenkomst.

 

Contact

Indien u een vrijblijvend advies wilt ontvangen kunt u contact opnemen met een van de merkgemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 072-3033446 of per email: info@registreermijnmerk.nl. Ook kunt u advies inwinnen bij de in het Intellectueel Eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten verbonden aan CKH Advocaten.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten