Patent

Als uitvinder zijnde heeft u veel tijd gestoken in het bedenken en ontwerpen van uw uitvinding. Het zou zonde zijn als iemand anders er zomaar van door gaat met de rechten op dit product, de uitvinding of een proces. Het uitstekend juridisch dichttimmeren van de rechten op een product realiseert u door patent aan te vragen. Wat dit verder inhoudt en hoe het proces van patent aanvragen werkt leggen we hier nauwkeurig uit.

Wat is een patent?

Met een patent ontvangt u het alleenrecht op een uitvinding, product of een proces. Het verkrijgen van een patent houdt in dat derden de uitvinding niet mogen kopiëren, exploiteren of invoeren.

Voor welke zaken kunt u patent aanvragen?

Patent aanvragen kan voor talloze onderwerpen. Zo kunt u onder meer patent aanvragen voor:

 • Een idee
 • Een merknaam
 • Een app
 • Een ontwerp
 • Een logo
 • Een spel
 • Bepaalde software
 • Een product

Hoe moet u patent aanvragen?

Patent moet aangevraagd worden bij het Octrooicentrum in Nederland. Het Octrooicentrum is onderdeel van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Hier dient u de patent aanvraag in. De exacte procedure verloopt dan als volgt:

 1. Patent aanvragen bij het Octrooicentrum Nederland
 2. Verzoek tot onderzoek van de aanvraag vindt plaats
 3. Onderzoeksrapport wordt uitgegeven
 4. Akkoord óf verzoek tot aanpassing van de aanvraag
 5. Patentverlening voor 20 jaar

Bij stap 2 is het overigens noodzakelijk dat u zelf een verzoek indient tot het controleren van uw aanvraag. Dit kan tot 13 maanden na de aanvraag.

Waarom moet u patent aanvragen?

Door patent aan te vragen kunt u uw uitvinding beschermen tegen inbreuk door derden. Inbreuk kan betekenen dat anderen uw uitvinding namaken, het bijna identiek kopiëren, het verkopen of invoeren. Om dit te voorkomen kunt u patent aanvragen in de hoop dat patentverlening plaatsvindt.

Het verkrijgen van patent is niet alleen aantrekkelijk om inbreuk te voorkomen. Door dit te doen worden tevens concurrenten uit het marktsegment gehouden, wordt de waarde van uw onderneming verhoogd en is het aantrekken van investeerders vaak gemakkelijker. Daarnaast kunnen patenten ook veel geld opleveren, zowel in omzetstijging als bij de verkoop van een patent.

Aan welke eisen moet een patent voldoen?

Een patent verkrijgen gaat echter niet zomaar, hiervoor moet het patent aan verschillende eisen voldoen. Deze 3 eisen zijn: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

 1. Nieuwheid
  De uitvinding, het product of het proces mag voor de datum van indiening nog nooit eerder openbaar gemaakt zijn. Het moet volledig nieuw zijn. Hiervoor geldt ook dat uzelf de uitvinding ook niet eerder gepresenteerd mag hebben.
 2. Inventiviteit
  Van belang is ten tweede dat de uitvinding er echt uit springt en uit de bus komt als vindingrijke oplossing voor een bepaalde markt.
 3. Industriële toepasbaarheid
  De uitvinding moet ook daadwerkelijk toepasbaar zijn. Het moet te maken zijn en werkbaar zijn. Wanneer u het voorstel aan een vakman voorlegt moet deze er ook goed mee aan de slag kunnen.

Waar kunt u het patent zoeken?

Of een patent al bestaat, wat u mogelijk kunt doen met het patent en welke overige informatie beschikbaar is kunt u terugvinden in het octrooiregister en diverse octrooidatabases.

In octrooidatabases kunt u terecht met de volgende vragen:

 • Welke oplossingen zijn bedacht door andere ondernemers binnen dezelfde markt?
 • Welke trends spelen er op dit moment binnen dezelfde markt?
 • Welke technologieën zijn er gebruikt voor diverse uitvindingen?
 • Wie heeft bepaalde patenten aangevraagd?

Hoe werkt patent checken?

U kunt natuurlijk zelf onderzoek doen en uw patent checken, maar om risico’s te beperken kunt u dit ook laten uitvoeren door een specialist, zoals Registreermijnmerk. Wij zorgen ervoor dat eventuele risico’s uitgesloten worden alvorens u een patent gaat aanvragen. Zeker wanneer dit besluit afhangt van diverse financiële risico’s raden we dit nadrukkelijk aan.

Wat is het verschil tussen octrooi en patent?

De woorden octrooi en patent zijn taalkundig gezien exact hetzelfde. Er is echter wel een klein verschil, namelijk dat octrooi de Nederlandse uitdrukking is en patent de Engelse. Als we teruggaan naar de origine van het woord patent, zijn we dit woord eigenlijk door de internationalisering van de Nederlandse taal volledig gaan gebruiken.

Naast het taalkundige verschil is er ook nog wat te zeggen over de inhoudelijke verschillen. Een octrooi wordt namelijk voornamelijk regionaal en nationaal geregeld. De vereisten voor het verkrijgen van- en procederen met een patent zijn anders. De voornaamste verschillen zitten in:

 • Geheimhouding
 • Het registratiemodel
 • Kosten

Wat betreft geheimhouding geldt in Nederland en de meeste andere landen dat een uitvinding niet op voorhand gepubliceerd mag worden. In enkele landen gelden hiervoor andere regels. Dit zijn onder meer de Verenigde Staten, Japan en Canada. Zij hebben een zogeheten respijtperiode waarin de uitvinder binnen een jaar na openbaring van de uitvinding alsnog een octrooiaanvraag mag laten beoordelen.

De wijze waarop octrooiregistratie plaatsvindt verschilt ook per land. In Nederland wordt een octrooi eerst geregistreerd en vervolgens onderzocht. In de meeste landen werkt dit anders, hier wordt een patent eerst onderzocht en wordt deze naderhand pas geregistreerd.

Tot slot zit er ook verschil in de kosten voor een octrooi en een patent aanvragen. Zo zijn de kosten voor het aanvragen, het rapporteren en registreren overal verschillend.

Een octrooi en patent zijn dus wel degelijk verschillend als gelijk op diverse vlakken.

Meer informatie over patent aanvragen? Schakel onze specialisten in

Wilt u meer weten over het aanvragen van patent, de eisen waaraan uw uitvinding moet voldoen of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met ons team van specialisten. Wij helpen u graag met gedegen kennis en kunnen.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten