PORSCHE versus P@RSCHE

Velen, ook niet autoliefhebbers, zullen bekend zijn met het Duitse automerk Porsche. Porsche is onder meer houdster van het Uniebeeldmerk PORSCHE (zie onderstaande afbeelding) voor onder andere waren en diensten in de klassen 9, 12, 28 en 42. De gedaagde in (deze) kwestie heeft een Benelux depot verricht voor het woordmerk P@RSCHE in exact dezelfde klassen als waarin het Uniebeeldmerk PORSCHE is geregistreerd. Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat gedaagde eerder in 2011 Benelux- en gemeenschapsmerkendepots heeft verricht voor het woordmerk PORSCHE. Het hof Den Haag heeft in 2013 geoordeeld dat gedaagde de betreffende depots enkel heeft verricht om Porsche daarvoor te laten betalen.

afbeelding-porsche-beeldmerk

Uitspraak Rechtbank Den Haag

Porsche vordert in deze rechtszaak onder meer de nietigverklaring van de inschrijving voor het Benelux merk P@RSCHE met bevel tot doorhaling van het merk in het merkenregister en een verbod op het deponeren/registreren van het teken P@RSHE of tekens die soortgelijk zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de Porsche-merken.

Verwarringsgevaar

Dat het Porsche-merk indertijd is ingeschreven als beeldmerk, speelt volgens de rechtbank geen rol bij de bepaling van de beschermingsomvang van het ingeschreven beeldmerk PORSCHE. Het ingeschreven beeldmerk betreft namelijk het eenvoudige gestileerde woord PORSCHE, waarbij het onderscheidend vermogen hoofdzakelijk in het woordbestanddeel schuilt. Er is sprake van een sterke auditieve en visuele overeenstemming tussen P@RSCHE en PORSCHE. Zelfs al zou het publiek het apenstaartje ‘@’ in het merk uitsluitend als ‘a’ zien of uitspreken dan is overeenstemming tussen beide merken nog steeds aanwezig. De rechtbank concludeert dan ook dat mede gelet op de grote onderscheidingskracht van het merk PORSCHE, dat in elk geval in de Benelux een bekend merk is en de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor de betreffende merken zijn ingeschreven, verwarringsgevaar aanwezig is. Dit is uiteraard niet wenselijk voor Porsche. Het merk P@RSCHE is dan ook nietig.

Deponeren overeenstemmende PORSCHE merken onrechtmatig en verbod om in de toekomst identieke of overeenstemmende merken te deponeren

Omdat gedaagde in het verleden vaker te kwader trouw Porsche-merken heeft gedeponeerd en er bovendien verder onrechtmatig handelen dreigt in de vorm van nieuwe depots van met Porsche overeenstemmende merken, heeft de rechtbank een opmerkelijk verbod uitgesproken. De rechtbank heeft namelijk gedaagde voor nu en in de toekomst verboden om met Porsche overeenstemmende merken/tekens te deponeren voor soortgelijke waren en/of diensten. Porsche heeft in deze zaak dus met succes een beroep gedaan op haar merkrechten.

Indien u vragen heeft met betrekking tot merkinbreuk of een merk wenst te laten registreren, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met merkenbureau Registreermijnmerk.nl. Wij voorzien u graag van een passend advies.

 

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten