REGISTREERBAARHEID VAN MERKEN

Merken moeten zowel beschikbaar als registreerbaar zijn om te kunnen worden vastgelegd als merk. Een merk moet de waren en/of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming en moet dus voldoende onderscheidend vermogen hebben. Om voldoende onderscheidend te kunnen zijn, mag een merk niet beschrijvend zijn voor de waren en/of diensten waarvoor het wordt aangevraagd. Daarnaast mag een merk ook niet misleidend zijn en niet in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat klanten een merk willen vastleggen dat beschrijvend is voor de waren en/of diensten. Een dergelijke beschrijvende merknaam wordt niet geaccepteerd door de merkeninstanties en als u een merkaanvraag indient die door het merkenbureau geweigerd wordt, verkrijgt u geen merkrecht en bent u de aanvraagkosten kwijt.

Voorbeelden van beschrijvende merken

Een naam en/of logo mag niet beschrijvend zijn voor de waren en/of diensten. Een goed voorbeeld is APPLE. Deze naam kan wel geregistreerd worden als merk voor computers, maar bijvoorbeeld niet voor de verkoop van fruit.

Een ander voorbeeld is de naam FIETS DISCOUNTER. Een aanvraag voor het woordmerk zal niet worden geaccepteerd door de merkenautoriteiten en dus worden geweigerd. Het is namelijk niet mogelijk om de woorden ‘fiets’ en/of ‘discounter’ te monopoliseren, omdat dit beschrijvende woorden zijn die iedereen vrij moet kunnen gebruiken. Ons advies in zo’n geval is om het merk in combinatie met een logo te registreren (een zogenaamd woordbeeldmerk). Let wel: ook het logo zal voldoende onderscheidend moeten zijn en mag de waren en/of diensten dus niet beschrijven. Het toevoegen van een afbeelding van een fiets bij FIETS DICOUNTER zal het gebrek aan onderscheidend vermogen niet opheffen. Middels het toevoegen van een logo is er voor een beschrijvende naam toch enige merkbescherming te verkrijgen. Wel is het van belang om te weten dat de beschermingsomvang zicht hierbij uitstrekt tot de totaliteit van de uitvoeringswijze. In de praktijk is het in een dergelijk geval dus meestal niet mogelijk om derden te beletten dezelfde beschrijvende naam te gebruiken.

Een mooi voorbeeld hiervan is de merkregistratie van B BROOD

Ondanks de merkregistratie voor B BROOD kan de merkhouder anderen niet verbieden om eveneens het woord BROOD voor broodproducten te gebruiken. Hierdoor kan de merkregistratie voor bijvoorbeeld DEBROODZAAK dus naast de merkregistratie voor B BROOD bestaan.

Onderscheidende merknaam

Het is marketingtechnisch gezien logisch dat men de voorkeur geeft aan een beschrijvende naam voor zijn product en/of dienst, omdat daardoor voor het publiek meteen duidelijk is welk product er verkocht wordt of welke dienst er geleverd wordt.

Vanuit juridisch oogpunt raden wij dit echter af. Voor beschrijvende namen kan men moeilijk merkbescherming verkrijgen en bovendien is de kans op verwarring groot doordat er vaak meer partijen zijn die een soortgelijke beschrijvende naam gebruiken. Wij adviseren daarom altijd om een onderscheidende, niet beschrijvende, merknaam te bedenken zodat er een sterk merk verkregen kan worden. Het vergt wat creativiteit, maar kan veel problemen voorkomen en een sterk merk is uiteindelijk veel meer waard.

Gratis check registreerbaarheid en identiek merkonderzoek

Voor vragen met betrekking tot de registreerbaarheid en beschikbaarheid van uw merk kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers. Geheel vrijblijvend checken wij uw merk op registreerbaarheid, voeren een identiek merkonderzoek uit en adviseren u omtrent de eventuele risico’s.

Ook indien u een vrijblijvend advies wilt ontvangen over het registreren van uw merk kunt u contact opnemen met één van de merken- en modellengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten