Sla uw slag nu het nog kan! Nieuwe tarieven in 2019

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) gaat met ingang van 1 januari 2019 de huidige tarieven verhogen met 1,5%. Nog meer van belang is de wijziging van de tariefstructuur die van toepassing zal zijn op de hoeveelheid klassen bij een merkaanvraag of het vernieuwen van een bestaande merkregistratie.

Kosten merkaanvraag

Op dit moment geldt een vast tarief voor de aanvraag van een merk in de eerste drie waren- en/of dienstenklassen. Merkhouders kiezen daarom al snel voor 3 klassen vanwege de kosten en vanuit defensief oogpunt. In de praktijk zijn mogelijk niet alle klassen echt relevant. Om te voorkomen dat het register dichtslibt met (te) breed ingediende merkaanvragen en het voor derden duidelijker uit het register blijkt waarvoor daadwerkelijk merkenrechtelijke bescherming wordt geclaimd is het nieuwe tariefstelsel in het leven geroepen.

Door de nieuwe tariefstructuur zal een bedrag per klasse gaan gelden waarbij de tweede klasse relatief goedkoop zal zijn en de derde en iedere daarop volgende klasse aanzienlijk duurder wordt.

Kosten vernieuwen merkregistratie

Voor het vernieuwen van een merk geldt ook dat een bedrag per klasse zal gaan gelden en dat het vanaf 1 januari 2019 mogelijk is een merkregistratie voor een deel van de aangeduide klassen te vernieuwen. Een merkregistratie kan zes maanden voor het verstrijken van de vervaldatum al worden vernieuwd. U hoeft hiermee dus niet te wachten tot vlak voor de vervaldatum.

Profiteer van de gunstige tarieven door nog dit jaar een merkaanvraag in te dienen of uw merkregistratie te vernieuwen!

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen met een van onze merkgemachtigden. Ook indien u een vrijblijvend advies wilt ontvangen over het registreren of vernieuwen van uw merk kunt u contact opnemen met een van de merkgemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten