UW MERK EN BREXIT

Wat gebeurt er met uw Europese merkregistratie rond de aanstaande Brexit?

In één van onze blogs hebben wij hier eerder aandacht aan besteed, maar wij worden ingehaald door de actualiteit. Dus alle reden voor een update.

Eind volgende maand is het al zover; op 29 maart 2019 om 23.00 uur lokale tijd, en dus op 30 maart 2019 om 00.00 uur Nederlandse tijd, is de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een feit.

Deze unieke gebeurtenis houdt niet alleen politici en burgers, maar óók veel merkhouders, advocaat merkenrechten en merkengemachtigden momenteel volop bezig.

De Brexit achtergronden

Even terug in de tijd. Op 23 juni 2016 vond in het Verenigd Koninkrijk een raadgevend referendum plaats, waarbij uiteindelijk 51,9% van de stemgerechtigde Britten koos voor vertrek uit de Europese Unie. Vervolgens gaf de Britse regering op 29 maart 2017 officieel kennis van het voornemen tot uittreden. Uiteindelijk werd op 12 september 2017 de uittredingswet (EU Withdrawal Bill) aangenomen door het Britse Lagerhuis (326 stemmen voor, 290 stemmen tegen, en 34 onthoudingen).

Aangezien het referendum slechts de vraag had beantwoord of de meerderheid van de stemgerechtigde Britten in de Europese Unie wilde blijven of juist uit wilde stappen, bleef de vraag voorliggen wat voor relatie het Verenigd Koninkrijk na uittreding met de Europese Unie zou willen onderhouden.

Er waren in hoofdlijnen twee opties: een zogenaamde harde Brexit (doorsnijden van vrijwel alle banden) of een zachte Brexit (waarbij het Verenigd Koninkrijk onderdeel zou blijven uitmaken van de Europese interne markt).

Lange tijd werd door alle betrokkenen aangestuurd op een zachte Brexit. En op 13 november 2018 lag er ook daadwerkelijk een zacht conceptakkoord klaar. In dat concept was onder andere voorzien, dat het Verenigd Koninkrijk lid zou blijven van de Europese douane-unie. Het conceptakkoord had echter onvoldoende steun in het Britse Lagerhuis. De Britse regering wilde daarop de onderhandelingen met de Europese Unie openbreken, maar de Europese Commissie liet weten, dat daarvan geen sprake kon zijn.

Uiteindelijk vond op 15 januari 2019 stemming plaats in het Britse Lagerhuis, waarbij de Brexit deal werd weggestemd (432 stemmen tegen, 202 stemmen voor, en 16 onthoudingen; overigens de grootste nederlaag in het Britse Lagerhuis sinds het begin van de Britse parlementaire democratie).

Nu de uittredingsdatum in hoog tempo nadert, en de onderhandelingen steeds verder lijken te verzanden, stevenen wij af op een harde Brexit.


Merkenrecht bij een zachte Brexit

Op 28 februari kwamen de Britse regering en de Europese Commissie, vooruitlopend op een allesomvattende zachte Brexit deal, naar buiten met een conceptakkoord over, onder andere, Europese Unie merken. Daarbij zou een overgangsperiode (tot 31 december 2020) worden ingevoerd, gedurende welke periode Europese Unie merken geldig zouden blijven in het Verenigd Koninkrijk.

Indieners (deposanten) van lopende merkaanvragen in de Europese Unie, waarvan de procedure na de overgangsperiode nog niet zou zijn afgerond, zouden de mogelijkheid worden geboden om binnen negen maanden (dus vóór 30 september 2021) een nationale aanvraag in te dienen in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de Europese indieningsdatum (depotdatum) gehandhaafd zou worden.

Dat was destijds goed nieuws voor merkhouders en merkaanvragers (deposanten). Wij berichtten hier al eerder over in één van onze blogs. Helaas is dit conceptakkoord, als onderdeel van het allesomvattende concept uittredingsakkoord, in het Britse Lagerhuis weggestemd.

Merkenrecht bij een harde Brexit

Anticiperend op een no deal scenario (ofwel: harde Brexit scenario) is de Britse regering zeer recent (en wel op 29 januari 2019) gekomen met een officiële verklaring.

Situatie voor bestaande ingeschreven Europese Unie merken
De Britse regering garandeert, dat het Verenigd Koninkrijk bestaande ingeschreven Europese Unie merken na de uittredingsdatum zal blijven beschermen, doordat automatisch nationale (Britse) merken zullen worden ingeschreven, welke gelijk zijn aan de Europese Unie merken.

Meer concreet:

  • bescherming van bestaande ingeschreven Europese Unie merken in het Verenigd Koninkrijk zal geschieden via een nieuw, vergelijkbaar nationaal (Brits) recht, dat zal worden verleend met minimale administratieve lasten;
  • rechthebbenden zullen op de hoogte worden gebracht, wanneer een nieuw nationaal (Brits) recht zal zijn toegekend;
  • iedere rechthebbende, die geen nieuw vergelijkbaar nationaal (Brits) merk wenst te verkrijgen, zal zich hiervoor kunnen afmelden (in dat geval zal het Europese Unie merk niet langer worden beschermd in het Verenigd Koninkrijk);
  • er zal worden voorzien in een regeling met betrekking tot geschillen, welke nog lopen bij rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, waarbij Europese Unie merken betrokken zijn;
  • de Britse regering werkt samen met de internationale merkeninstantie (WIPO/World Intellectual Property Organization), om vanaf de Brexit datum blijvende bescherming te bieden in het Verenigd Koninkrijk van internationaal ingeschreven merken, welke zijn ingediend via de WIPO, en die de Europese Unie als jurisdictie van bescherming hebben aangewezen.

Situatie voor lopende aanvragen voor Europese Unie merken

  • De Britse regering garandeert merkindieners (deposanten) een termijn van negen maanden vanaf de Brexit datum, om in het Verenigd Koninkrijk dezelfde bescherming dan wel een nieuw Brits recht aan te vragen, met behoud van de Europese Unie indieningsdatum (depotdatum).

Meer concreet:

  • aanvragen met lopende aanvragen (depots) voor een Europese Unie merk worden niet geïnformeerd, en dienen na de Brexit datum zelf te bepalen of zij een verzoek om bescherming te krijgen in het Verenigd Koninkrijk willen indienen;
  • aanvragers met lopende aanvragen (depots) voor een Europese Unie merk kunnen voor eigen rekening binnen negen maanden na de Brexit datum onder dezelfde voorwaarden opnieuw een aanvraag indienen voor een vergelijkbaar nationaal (Brits) recht, met behoud van de Europese Unie indieningsdatum (depotdatum).

Situatie ná de Brexit datum
Na de Brexit datum kan alleen bescherming van merken in het Verenigd Koninkrijk worden verkregen op grond van nationaal (Brits) recht.

Meer concreet:

  • nieuwe aanvragen komen in aanmerking om in het Verenigd Koninkrijk te worden ingediend als nationale (Britse) merken tegen de gebruikelijke kosten.

Onze merkenspecialisten

Heeft u naar aanleiding van deze actuele problematiek nog vragen? Onze merkenrechtelijk gespecialiseerde advocaten en merkgemachtigden zijn u graag van dienst.

Neem gerust contact op met mr. Kees Meijer, partner/advocaat/merkengemachtigde of
mr. Kirsten Kaptein, merkengemachtigde. Zij helpen u graag verder.

 

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten