Verwarring tussen Loods 5 en Loods G?

Loods 5 is een aanbieder van woon- en lifestyle gerelateerde artikelen van verschillende importeurs, groothandelaren en fabrikanten. Loods 5 biedt deze artikelen allemaal onder een dak aan door het faciliteren van verkoopruimte en handelt de verkoop van de producten af.

 

Beschermingsomvang merk

De beschermingsomvang van een merk wordt (mede) bepaald door het onderscheidend vermogen van een merk. Een nagenoeg beschrijvend merk heeft een geringe beschermingsomvang waardoor het in veel gevallen niet mogelijk zal zijn om succesvol te kunnen optreden tegen derden die deze naam eveneens gebruiken. Immers, voor beschrijvende termen geldt dat deze niet kunnen worden gemonopoliseerd en derden vrij moeten zijn om deze termen ook te kunnen gebruiken. Anders is dit voor sterke merken die over (veel) onderscheidend vermogen beschikken. Van deze merken gaat een ruime beschermingsomvang uit en sta je vele malen sterker om op te treden tegen inbreukmakers.

 

Basis merkenrecht

Basis van het merkenrecht is dat houders van een merkregistratie bezwaar kunnen maken tegen het jonger gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

 

Merkinbreuk door Loods G

Terug naar de casus. Op grond van de Benelux registraties voor het merk LOODS 5 heeft Loods 5 bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de naam Loods G, een winkel met tweedehands woonspullen. Loods G heeft dit bezwaar naast zich neergelegd waardoor het tot een rechtszaak is gekomen.

Helaas voor Loods 5, heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat hij weliswaar enige mate van overeenstemming niet kan ontkennen, maar het woord ‘loods’ uit het merk LOODS 5 beschikt naar zijn mening over een zodanig geringe mate van onderscheidend vermogen, dat er van inbreuk geen sprake kan zijn. Het woord ‘loods’ wordt namelijk in combinatie met cijfers of letters vaak gebruikt voor de verkoop van zaken. Het woord ‘loods’ heeft zodoende een beschrijvend karakter waardoor de bescherming miniem is. De waarde van het merk LOODS 5 zit hem nu juist in de combinatie van het woord ‘loods’ en het getal ‘5’. De kans op verwarring acht de rechter dan ook niet groot, mede vanwege het feit dat de ‘5’ en de ‘G’ andere tekens zijn.

Voor wat betreft het aantonen van soortgelijkheid tussen de waren in kwestie heeft Loods 5 zichzelf in bovendien ook nog eens in de vingers gesneden. Loods 5 heeft namelijk gesteld dat de waren die Loods G aanbiedt ‘rotzooi en rommel zijn’, terwijl Loods 5 naar haar zeggen alleen maar stijlvolle, design producten verkoopt. Hierdoor geeft Loods 5 zelf min of meer al toe dat er geen sprake is van soortgelijkheid. De eigenaar van Loods G spreekt daarbij ook zelf over zijn eigen zaak van een kringloopwinkel. Waar Loods 5 door dit te stellen eigenlijk meer op doelde is dat Loods G afbreuk doet aan de reputatie van het merk LOODS 5 door het aanbieden van deze ‘rommel’. Echter, de reputatie/bekendheid van het merk LOODS 5 is door de advocaat van Loods 5 niet voldoende onderbouwd met bewijsmateriaal waardoor de rechter hier (vooralsnog) niet in mee gaat. Mocht het tot een bodemprocedure komen, zal dit wellicht wel het geval zijn en zal een andere uitspraak volgen dan in kort geding, maar voor nu moet Loods 5 het gebruik van Loods G dulden.

 

Wilt u advies over de registreerbaarheid van uw merk? Maakt iemand inbreuk op uw merk of wordt u beticht van merkinbreuk? Aarzel dan niet en neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op.

 

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten