Wendy’s vs Wendy’s

De jarenlange strijd om de naam Wendy’s

Raymond Warrens exploiteert al vele jaren een snackbar in Goes. Het bedenken van een naam voor de snackbar was betrekkelijk eenvoudig, de snackbar is vernoemd naar zijn dochter Wendy. Dat er vervolgens een jarenlange juridische strijd zou volgen had hij niet kunnen voorzien.

De snackbareigenaar heeft de naam van zijn snackbar als merk geregistreerd. En dat blijkt vele jaren later een verstandige beslissing te zijn geweest.

De bekende Amerikaanse fastfoodketen WENDY’S probeerde in de jaren negentig voet aan de grond te krijgen in de Benelux en wilde tevens de naam WENDY’S vastleggen als merk. Op grond van zijn Benelux merkregistratie voor het woordmerk WENDY’S probeerde de Zeeuwse snackbareigenaar Raymond Warrens dat tegen te gaan en met succes.

De fastfoodgigant liet het hier niet bij zitten en spande een rechtszaak aan tegen de eigenaar van de snackbar WENDY’S uit Goes en stelde zich op het standpunt dat het merk WENDY’S van Raymond Warrens niet normaal werd gebruikt en vervallen moest worden verklaard. Daar heeft de fastfoodgigant groot belang bij, immers als dat zou slagen zouden zij het merk WENDY’S kunnen vastleggen in de Benelux en hier vestigingen kunnen openen. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat het merk WENDY’S normaal wordt gebruikt. De fastfoodgigant is hiertegen in beroep gegaan. Het hof is eveneens tot de conclusie gekomen dat het merk WENDY’S wel degelijk normaal wordt gebruikt.

Het merk WENDY’S wordt op de Zeeuwse snackbar goed zichtbaar gebruikt op de gevel, verpakkingsmateriaal, kassabonnen, bedrijfskleding en bij sponsoractiviteiten. In tegenstelling tot hetgeen de fastfoodgigant stelt zijn zowel de rechtbank als het hof van oordeel dat het geen vereiste is voor normaal gebruik dat een lokale snackbar meerdere vestigingen moet hebben of buiten de plaats van vestiging reclame moet maken met als gevolg dat de Benelux registratie WENDY’S in stand blijft.

Hieruit blijkt des te meer hoe belangrijk het is de naam van een product en/of dienst als merk te registreren én te gebruiken.

 

Contact

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Als u een vrijblijvend advies wilt ontvangen over het registreren van uw merk, dan kunt u eveneens contact opnemen met een van de merkgemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten