i-Depot

Uw idee vastleggen doet u in een i-DEPOT. Een i-DEPOT is een door Europese rechters aanvaard wettelijk bewijsmiddel dat uw idee of creatie voorziet van een datumstempel. Een i-DEPOT is geen intellectueel eigendomsrecht en biedt niet dezelfde bescherming. Door middel van een i-DEPOT kunt u echter wel aantonen vanaf welk moment uw idee of creatie bestaat. Dat is handig en belangrijk, want als iemand anders claimt dat hij dat idee heeft bedacht of die creatie heeft gemaakt, kunt u met een i-DEPOT het tegendeel bewijzen.

Waarom uw idee vastleggen?

Een idee vastleggen doet u om te bewijzen dat u de eerste bent geweest die een bepaald idee voor bijvoorbeeld een product of dienst heeft bedacht. Doet u dit niet dan kunt u mogelijk in een juridisch conflict terechtkomen met iemand die uw idee wél vastlegt. In dat geval is het erg lastig om alsnog te claimen dat het oorspronkelijk uw idee is geweest. Het is dus erg belangrijk dat u dit wel doet in een i-DEPOT. Het fungeert als bewijsmiddel waarmee u kunt aantonen dat u een specifiek idee heeft bedacht en dit op een specifieke datum heeft vastgelegd.

Wat is een i-DEPOT

Een i-DEPOT is een plek waar u een idee of concept deponeert om er een datumstempel aan te geven. Zo wordt vastgelegd wanneer u het idee of concept heeft bedacht of ontworpen. Feitelijk gebeurt dit altijd anoniem. Tenzij u ervoor kiest dit openbaar te maken.

Wat kunt u vastleggen in een i-DEPOT?

Welk idee u ook heeft en om welk product of dienst het ook gaat, wanneer u het idee uniek acht, kunt u deze het beste direct vast laten leggen in een i-DEPOT. Dit kan ook met werken waarop u auteursrecht heeft. Dat kan zijn; een boek, een portfolio met foto’s, maar bijvoorbeeld ook een (film)script of uw muziek. In dit geval is het auteursrecht onaantastbaar, maar u kunt daarmee nog niet bewijzen dat u een specifiek idee op een bepaalde datum heeft bedacht. Uw idee vastleggen in een i-DEPOT zorgt ervoor dat dit wel bewezen kan worden.

Uw idee beschermen en wettelijk eigendomsrecht

Een idee beschermen, is niet mogelijk voor een idee op zich. Uw idee vastleggen in een i-DEPOT geeft u namelijk nog geen intellectueel eigendomsrecht. Door het idee eerst vast te leggen en deze vervolgens uit te werken tot een product of dienst kunt u deze daarna als merk en/of model registreren samen met Registreermijnmerk. Zo zorgt u ervoor dat uw idee én uw product en/of dienst volledig beschermd worden.

i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar maken

Sinds 1 december 2016 is het mogelijk om uw i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Er zijn verschillende redenen waarom u ervoor kunt kiezen om uw i-DEPOT openbaar te maken. Bijvoorbeeld om investeerders of partners te vinden voor het uitwerken of het op de markt brengen van uw (innovatieve) product, concept, format, software of om derden te laten weten dat u de bedenker en schepper bent van een bepaalde creatie.

De database van alle i-DEPOTS

De openbaargemaakte i-DEPOTS zijn terug te vinden via de database i-D Space. Een openbaarmaking op i-D Space kan er voor zorgen dat derden geen octrooi of modelrecht kunnen aanvragen met betrekking tot uw idee. Het is wel belangrijk om rekening te houden met wat u openbaar maakt. Indien u later een octrooi- of modelrecht wilt aanvragen, kan het openbaar maken van het i-DEPOT de nieuwheid schaden. U kunt daarmee de mogelijkheid om bescherming te verkrijgen op basis van een octrooi- of modelregistratie verliezen.