Handelsnaamrecht

Op het moment dat u als ondernemer handel wil drijven, moet u een handelsnaam bedenken om uw bedrijf kenbaar te maken aan de buitenwereld. Vanaf dit moment krijgt u te maken met het handelsnaamrecht. Het is van belang dat uw handelsnaam past bij de bedrijfsvoering en dat deze geen verwarring veroorzaakt. Deze en andere voorwaarden, diverse rechten, plichten en overige regels die binnen het handelsnaamrecht vallen lichten we hier toe.

Wat betekent handelsnaamrecht?

Het handelsnaamrecht wordt geregeld in de Handelsnaamwet. Alle wetten omtrent de plichten en rechten die betrekking hebben op het gebruik van handelsnamen staan hierin vermeldt. Denk aan regels over handelsnaamgebruik, handelsnaaminbreuk, misleiding en het gevaar van verwarring.

Het handelsnaamrecht ontstaat in feite al op het moment dat u als ondernemer een steeds terugkerende, specifieke handelsnaam gebruikt op bijvoorbeeld facturen of visitekaartjes en deze bij het publiek terechtkomen.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsnaam en een handelsnaam?

Er bestaat soms nog wat onduidelijkheid over het feit of er verschil zit tussen een bedrijfsnaam en een handelsnaam. Deze termen worden in de Nederlandse taal door elkaar gebruikt, maar betekenen hetzelfde. In de Handelsnaamwet staat beschreven dat men een onderneming met zowel een bedrijfsnaam of een handelsnaam kan registreren bij de Kamer van Koophandel.

Is een handelsnaam beschermd?

Hoewel het gebruikelijk is om handelsnamen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, is dit niet verplicht om van handelsnaambescherming te kunnen genieten. Als er een duidelijk moment in beeld is vanaf wanneer u handel bent gaan drijven met uw handelsnaam, dan is deze ook al beschermd.

Gebruikt u bijvoorbeeld briefpapier met uw handelsnaam, verstuurt u mails met uw handelsnaam en geeft u visitekaartjes af met deze naam? Dan wordt de bedrijfsnaam automatisch op deze manier beschermd. Op grond van de Handelsnaamwet hebben oudere handelsnamen hierin steeds voorrang.

Hoe weet ik of ik een bedrijfsnaam mag gebruiken?

Of de door u gekozen bedrijfsnaam nog beschikbaar is kunt u controleren in het Handelsregister of door zoekmachines door te spitten. Daarnaast bestaat er ook nog een merkenregister waar u merkregistraties terug kunt vinden. Hier vindt u bedrijfsnamen die zijn geregistreerd zijn als merk. Merkenbureau Registreermijnmerk kan u hier goed bij ondersteunen met gepaste expertise.

Kan een BV dezelfde naam hebben?

Een BV mag onder voorwaarden dezelfde naam hebben als een andere BV, dit zijn:

  • Als de BV in een andere branche actief is
  • Als er geen verwarring ontstaat door de bedrijfsnaam
  • Als men niet in hetzelfde geografisch gebied handeldrijft

Waarom de keuze voor meerdere handelsnamen?

Door te kiezen voor meerdere handelsnamen of bedrijfsnamen kunt u zich binnen verschillende markten beter profileren. Een voorbeeld is wanneer u een restaurant (De Wilde Gans) heeft, maar ook uw schilderijen wilt verkopen. Voor de verkoop van uw schilderijen wilt u uw eigen naam als Handelsnaam (Janssen Kunst) voeren.

Door deze twee handelsnamen te registreren kunt u zich beter profileren binnen de twee markten (horeca en kunst), voor verschillende doelgroepen, zonder dat dit verwarring veroorzaakt.

Wat kunt u doen als iemand uw bedrijfsnaam gebruikt?

Als u doorkrijgt dat iemand anders handeldrijft met uw bedrijfsnaam of een bedrijfsnaam die hier erg op lijkt, kunt u een beroep doen op uw handelsnaamrecht. Hiervoor hoeft u niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. U kunt ook al een beroep doen op uw rechten wanneer u al aantoonbaar langer uw handelsnaam gebruikt.

Is een bedrijfsnaam een merk?

Iets waar her en der nog wat onduidelijkheid over geschept wordt is het verschil tussen een bedrijfsnaam en een merk. Laten we vooropstellen dat deze twee termen niet hetzelfde betekenen. Een bedrijfsnaam staat namelijk voor de naam van de onderneming. Een merk of merknaam rust op een dienst of een product en niet op de onderneming zelf.

Wat is het verschil tussen een handelsnaam en een statutaire naam?

Een statutaire naam is de eerste naam die verplicht vermeldt moet worden bij de oprichting van een rechtspersoon. Die naam moet ook opgenomen worden in de oprichtingsakte en de statuten. Deze moet vervolgens voldoen aan een aantal regels. Zo geldt het volgende voor een statutaire naam:

  • Als het gaat om een B.V. moet de statutaire naam beginnen of eindigen met B.V.
  • Als het om een stichting gaat moet de statutaire naam het woord ‘stichting’ bevatten
  • Als het gaat om een coöperatie moet de statutaire naam het woord ‘coöperatie’ bevatten
  • Als het gaat om een N.V. moet de naam beginnen of eindigen met N.V.

Een handelsnaam heeft deze verplichting niet en hoeft niet hetzelfde te zijn, maar dit mag wel.

Kan een stichting meerdere handelsnamen hebben?

Een stichting kan meerdere handelsnamen kennen en u mag als stichting gewoon winst maken, echter niet op commerciële wijze. De winst die voortvloeit uit de activiteiten mag daarnaast niet uitgekeerd worden onder leden, bestuurders of overige betrokkenen. Deze winst mag ook niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Is een naam gepatenteerd?

Een handelsnaam die ingeschreven staat bij de KvK is niet automatisch gepatenteerd. Hiervoor moet u de handelsnaam eerst als merk registreren. Als uw handelsnaam nog niet voorkomt in het merkenregister, dan heeft u grote kans dat u de handelsnaam kunt laten registreren als merk. Merkenbureau Registreermijnmerk zoekt dit graag voor u uit.

Meer informatie over handelsnaamrecht? Laat ons u adviseren

Wilt u uw handelsnaam als merk registeren? Of heeft u vragen over andere handelsnaam gerelateerde zaken? Wij geven u graag advies.