Model registreren

Home > Modelregistratie > Model registreren

Om voor bescherming in aanmerking te komen dient het model of de tekening die u wenst te beschermen nieuw te zijn en over een eigen karakter te beschikken. Nieuwheid houdt in dat op het moment van registreren geen identieke modellen aan het publiek beschikbaar zijn gesteld. Van een eigen karakter is sprake indien een duidelijk verschil bestaat tussen de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt en de indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die al reeds voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voor de datum van depot (of voor de voorrangsdatum). Het gebruik van het model is, in tegenstelling tot bij het merkenrecht, geen voorwaarde voor modelregistratie.

Modelregistratie tot 12 maanden na introductie op de markt

De ontwerper heeft de mogelijkheid om voor het indienen van een aanvraag tot modelregistratie zijn modellen op de markt te testen voor een periode van 12 maanden. De hierdoor verkregen bekendheid van het model beïnvloedt de nieuwheid of het eigen karakter niet ongunstig. Wilt u bescherming verkrijgen dan dient u binnen 12 maanden een aanvraag tot modelregistratie in te dienen. Het alleenrecht op uw model en de mogelijkheid om op te treden tegen inbreukmakers ontstaat immers enkel door een officiële modelregistratie.

Waar wilt u uw model laten registreren?

Foto van de europese kaart met de Benelux gemarkeerd

Modelregistratie Benelux

  • 5 jaar geldig en tot 25 jaar te verlengen
  • Inclusief 7 afbeeldingen

Optioneel:

  • Extra afbeeldingen van het model
  • Omschrijving met kenmerkende eigenschappen

€ 1250 ex BTW

Read More
Foto van de kaart van Europa

Modelregistratie EU

  • 5 jaar geldig en tot 25 jaar te verlengen
  • Inclusief 7 afbeeldingen

Optioneel:

  • Extra afbeeldingen van het model
  • Omschrijving met kenmerkende eigenschappen

€ 1500 ex BTW

Read More

Registratiegebied en beschermingsduur

U kunt ervoor kiezen om uw model als Benelux model, Uniemodel of als internationaal model te registreren. Een Uniemodel biedt bescherming in alle 27 landen van de Europese Unie. Het Benelux model en het Uniemodel geven een bescherming van 5 jaar te rekenen vanaf de depotdatum. Deze termijn kan 4 keer worden verlengd met een termijn van 5 jaar. De maximale beschermingsduur van een model is dus 25 jaar.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden met betrekking tot een internationale modelregistratie. De regels hieromtrent kunnen namelijk per land verschillen door de daar geldende nationale wetgeving.

Advisering over alle aspecten van het tekeningen- en modellenrecht

Voor modelregistratie is het noodzakelijk om met de juiste afbeeldingen en teksten precies dat weer te geven waarvoor u bescherming verlangt. Merkenbureau Registreermijnmerk helpt u graag bij het indienen van uw modelregistratie. Modelregistratie is een specialisme. De procedures voor het verkrijgen van een modelrecht zijn gebonden aan regels en termijnen en het niet opvolgen hiervan kan leiden tot het niet verkrijgen of het verval van uw modelrecht.

Tevens adviseren wij u graag over de mogelijkheden voor bescherming, de beschikbaarheid van uw model, het in stand houden of uitbreiden van uw modelrechten en ondernemen wij in samenspraak met u actie tegen gebruik of registraties door derden.

Wilt u een model laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


JaNee
BeneluxEuropese UnieLanden buiten de EUAnders, voor welk land/welke landen?


Bel ons direct! 072 30 33 446