Model registreren

Home > Modelregistratie > Model registreren

Om voor bescherming in aanmerking te komen dient het model of de tekening die u wenst te beschermen nieuw te zijn en over een eigen karakter te beschikken. Nieuwheid houdt in dat op het moment van registreren geen identieke modellen aan het publiek beschikbaar zijn gesteld. Van een eigen karakter is sprake indien een duidelijk verschil bestaat tussen de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt en de indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die al reeds voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voor de datum van depot (of voor de voorrangsdatum). Het gebruik van het model is, in tegenstelling tot bij het merkenrecht, geen voorwaarde voor modelregistratie.

Modelrechten

Beschikt u over een uniek eigen product en wilt u dit beschermen tegen inbreuk? Zorg er dan voor dat u uw model laat registreren bij Registreermijnmerk. Op die manier kunt u optreden wanneer iemand inbreuk probeert te maken op uw model. Bij modelrechten hebben we het over de verschijningsvorm van uw product. Denk hierbij aan de lijnen, de omtrek, de textuur, de vorm, de versiering, de kleuren en de materialen van het product.

Modelregistratie tot 12 maanden na introductie op de markt

De ontwerper heeft de mogelijkheid om voor het indienen van een aanvraag tot modelregistratie zijn modellen op de markt te testen voor een periode van 12 maanden. De hierdoor verkregen bekendheid van het model beïnvloedt de nieuwheid of het eigen karakter niet ongunstig. Wilt u bescherming verkrijgen dan dient u binnen 12 maanden een aanvraag tot modelregistratie in te dienen. Het alleenrecht op uw model en de mogelijkheid om op te treden tegen inbreukmakers ontstaat immers enkel door een officiële modelregistratie.

Waar wilt u uw model laten registreren?

Foto van de europese kaart met de Benelux gemarkeerd

Modelregistratie Benelux

 • 5 jaar geldig en tot 25 jaar te verlengen
 • Inclusief 7 afbeeldingen

Optioneel:

 • Extra afbeeldingen van het model
 • Omschrijving met kenmerkende eigenschappen

€ 1250 ex BTW

Read More
Foto van de kaart van Europa

Modelregistratie EU

 • 5 jaar geldig en tot 25 jaar te verlengen
 • Inclusief 7 afbeeldingen

Optioneel:

 • Extra afbeeldingen van het model
 • Omschrijving met kenmerkende eigenschappen

€ 1500 ex BTW

Read More

Model registreren in Benelux of EU

Het ligt aan uw zakelijke activiteiten of u het model als Benelux model, Uniemodel of als internationaal model laat registreren. Kiest u ervoor uw model te registreren als Benelux model of als Uniemodel dan krijgt u een bescherming van vijf jaar. Deze periode gaat in op de depotdatum. Bij deze modelregistratie kan uw model tot maximaal 25 jaar beschermd worden, dat wil zeggen tot vier keer toe verlengd worden met een termijn van steeds vijf jaar. Kiest u liever voor een internationale modelregistratie dan adviseren wij u graag over de verschillende wetgevingen per land.

Model registreren

U heeft enkel het alleenrecht op het model van uw product wanneer u het model officieel laat registreren. Alleen dan kunt u aanspraak maken op de modelrechten, zoals onder andere het kunnen optreden tegen inbreukmakers. Wanneer u uw model wilt laten registreren, is het belangrijk dat u met de juiste afbeeldingen en teksten precies kunt aangeven waarvoor u bescherming aanvraagt. Om dit op de juiste manier af te kaderen helpt merkenbureau Registreermijnmerk u graag bij het indienen van de modelaanvraag. Wanneer het registreren van uw model niet volgens de strikte richtlijnen gebeurt, kan dit namelijk leiden tot het niet krijgen of verval van uw modelrechten, wat uiteraard niet wenselijk is.

Tevens adviseren wij u graag over de mogelijkheden voor bescherming, de beschikbaarheid van uw model, het in stand houden of uitbreiden van uw modelrechten en ondernemen wij in samenspraak met u actie tegen gebruik of registraties door derden. Neem gerust contact op voor meer informatie. Wij staan voor u klaar!

Wilt u een model laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?  Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


  JaNee
  BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


  Bel ons direct! 072 30 33 446