Benelux merkenbureau

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

Sinds 2006 is de Merkenwet vervangen en geldt in Nederland het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Dit Verdrag geldt eveneens voor België en Luxemburg. Indien u uw merk wenst te deponeren en te registreren in Nederland, dan krijgt u automatisch bescherming in België en Luxemburg erbij en vice versa. Het is dus niet mogelijk om een afzonderlijk merkrecht te verkrijgen voor Nederland, België of Luxemburg.

BOIP

De naam van de officiële instantie in de Benelux die belast is met de uitvoering van het BVIE en de registratie van merken en modellen is het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, ook wel het Benelux merkenbureau genoemd. Afgekort wordt deze instantie aangeduid als het BBIE of het BOIP (wat staat voor Benelux Office for the Intellectual Property). Het Benelux merkenbureau zetelt in Den Haag.

Merk deponeren

De aanvraag voor een Benelux registratie moet worden ingediend bij het Benelux merkenbureau. Het verzoek tot registratie van uw merk wordt ook wel deponeren genoemd. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom houdt toezicht op en heeft de verantwoordelijkheid over het merkenregister. In het merkenregister zijn alle geregistreerde merken opgenomen.

Het Benelux merkenbureau heeft de bevoegdheid om inschrijving van gedeponeerde merken in het merkenregister te weigeren indien niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden of wanneer derden, zijnde oudere merkhouders, succesvol oppositie (bezwaar) hebben ingediend tegen de registratie van het betreffende merk. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een weigering van het Benelux merkenbureau (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, zijnde het BBIE) en om verweer te voeren tegen een door derden ingestelde oppositie. Uiteraard kan merkenbureau Registreermijnmerk.nl u hierin bijstaan.

Uw merk laten registreren door Registreermijnmerk

Het onderzoeken, deponeren, registreren, bewaken en beschermen van merken is een specialisme. Een specialisme dat merkenbureau Registreermijnmerk.nl tot in de puntjes beheerst. Hoewel een merk registreren een ingewikkelde materie is, zorgt merkenbureau Registreermijnmerk.nl ervoor dat uw merk snel en eenvoudig wordt vastgelegd. Dat doen wij uiteraard niet voordat wij u in heldere en duidelijke taal hebben geadviseerd over de mogelijkheden en risico’s die verbonden zijn aan het deponeren van uw merk, zulks naar aanleiding van een door merkenbureau Registreermijnmerk.nl uitgevoerd merkonderzoek. Gaan wij over tot het deponeren van uw merk, dan kunt u er van op aan dat Registreermijnmerk.nl de weg kent bij het Benelux merkenbureau. Wij begeleiden u dan ook zorgvuldig bij uw merkregistratie en helpen u graag met het succesvol inschrijven van uw merk.

Nadat uw merk door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom uiteindelijk is ingeschreven in het Benelux merkenregister ontvangt u van merkenbureau Registreermijnmerk.nl een inschrijvingsbewijs c.q. een certificaat van registratie. De merkregistratie en daarmee de merkbescherming heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, gerekend vanaf de depotdatum, en deze kan onbeperkt telkens voor een periode van 10 jaar tegen betaling van taksen worden verlengd.

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.