Modelinbreuk

Home > Modelregistratie > Modelinbreuk

Een modelregistratie zorgt ervoor dat u kunt optreden tegen identieke dan wel sterk gelijkende modellen die door derden worden gebruikt. Onder gebruik wordt onder meer verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, verhuren, tentoonstellen of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.

Vandaag de dag worden veel dingen nagemaakt en het is zonde als u niet kunt optreden tegen deze inbreukmakers omdat u niet beschikt over een modelregistratie.

Intellectueel eigendom

Modelrecht is een belangrijk onderdeel van het intellectueel eigendom. Vermoed u modelinbreuk op uw model of denkt u zelf inbreuk te hebben gepleegd, dan wordt het recht op intellectueel eigendom geschonden. Om de bescherming van uw model te kunnen garanderen, adviseren wij een modelregistratie. Door uw model te registreren, zorgt u ervoor dat derden niet zomaar modelinbreuk kunnen plegen. Merkenbureau Registreermijnmerk kan ervoor zorgen dat uw model goed beschermd is en derden weinig kans krijgen tot het gebruiken van uw model.

Modelinbreuk door gebruik

Vermoedt u dat er sprake is van modelrechtinbreuk? Aarzel dan niet en neem contact op met merkenbureau Registreermijnmerk. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het merkenrecht, maar kunnen u eveneens adviseren en bijstaan op het gebied van het modelrecht(inbreuk).

In geval van modelrechtinbreuk zal merkenbureau Registreermijnmerk de inbreukmaker aanschrijven en sommeren de inbreuk te doen staken en gestaakt te houden.

Modelbescherming

Volgens het modelrecht heeft u recht op modelbescherming voor uw unieke model. Modelbescherming houdt in dat u het alleenrecht heeft om uw model te gebruiken voor commerciële doeleinden. Derden mogen uw model niet gebruiken. Doen zij dit wel zonder uw toestemming dan is er dus sprake van inbreuk op het modelrecht. Het alleenrecht op uw model staat gelijk aan modelbescherming. De vormgeving, afbeeldingen, kenmerken, toepassingen, eigenschappen en logo’s van uw model zijn beschermd wanneer u deze zorgvuldig laat registreren door een erkend merkenbureau, zoals Merkenbureau Registreermijnmerk.

Modelregistratie kosten

Binnen het modelrecht is uw model uw intellectueel eigendom wanneer u deze zorgvuldig laat registreren. Bij deze registratie krijgt u te maken met een kostenplaatje verdeeld tussen de Benelux, de Europese Unie en daarbuiten.

Laat u het model registreren in de Benelux, dan wordt hiervoor een prijs voor gehanteerd vanaf €1.250,- excl. BTW. Voor een registratie in de Europese Unie betaalt u €1.500,- excl. BTW. Dit zorgt voor de juiste modelbescherming in het door u gewenste geografische gebied en voorkomt inbreuk op uw modelrecht. In beide gevallen is de registratie 5 jaar geldig en inclusief 7 afbeeldingen.

De rol van de advocaat bij modelinbreuk

Als blijkt dat deze aanschrijving geen soelaas heeft geboden, kan meteen tot actie worden overgegaan door CKH Advocaten. Dit advocatenkantoor is gelieerd aan merkenbureau Registreermijnmerk. De advocaten van CKH Advocaten zijn bij uitstek gespecialiseerd in het merken- en modellenrecht en treden dan ook geregeld zowel in als buiten rechte op in geval van inbreukzaken. Dit geldt uiteraard ook wanneer u wordt beticht van inbreuk.

Voorkom inbreuk op uw modelrecht en neem contact op

Voorkom inbreuk op uw modelrecht en neem contact op

Heeft u het vermoeden dat uw model onrecht is aangedaan of wilt u een afspraak maken met ons voor modelregistratie? Merkenbureau Registreermijnmerk helpt u graag verder. U kunt ons zowel telefonisch bereiken op 072 – 30 33 446 als per contactformulier. Wij vragen u om dit formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen, zodat wij u op een passende manier kunnen helpen.

FAQ: modelinbreuk

Er is sprake van modelrecht inbreuk wanneer een model (2D of 3D) een overeenstemmend uiterlijk heeft als het reeds geregistreerde model.

Makers van teksten, kunst of foto’s hebben het recht om beschermd te worden tegen inbreuk op hun werk. Dit recht heet het auteursrecht.

Wilt u een model laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446