Modelinbreuk

Een modelregistratie zorgt ervoor dat u kunt optreden tegen identieke dan wel sterk gelijkende modellen die door derden worden gebruikt. Onder gebruik wordt onder meer verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, verhuren, tentoonstellen of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.

Vandaag de dag worden veel dingen nagemaakt en het is zonde als u niet kunt optreden tegen deze inbreukmakers omdat u niet beschikt over een modelregistratie.

Intellectueel eigendom

Modelrecht is een belangrijk onderdeel van het intellectueel eigendom. Vermoed u modelinbreuk op uw model of denkt u zelf inbreuk te hebben gepleegd, dan wordt het recht op intellectueel eigendom geschonden. Om de bescherming van uw model te kunnen garanderen adviseren wij een modelregistratie. Door uw model te registreren zorgt u ervoor dat derden niet zomaar modelinbreuk kunnen plegen. Registreermijnmerk kan ervoor zorgen dat uw model goed beschermd is en zodat u kunt optreden tegen derden die inbreuk maken op uw modelrechten.

Modelinbreuk door gebruik

Vermoedt u dat er sprake is van modelrecht inbreuk? Aarzel dan niet en neem contact op met merkenbureau Registreermijnmerk. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het merkenrecht, maar kunnen u eveneens adviseren en bijstaan op het gebied van het modelrecht(inbreuk).

In geval van modelrecht inbreuk kan merkenbureau Registreermijnmerk de inbreukmaker aanschrijven en sommeren de inbreuk te doen staken en gestaakt te houden.

Modelbescherming

Volgens het modelrecht heeft u recht op modelbescherming. Modelbescherming houdt in dat u het alleenrecht heeft om uw model te gebruiken voor commerciële doeleinden. Derden mogen uw model niet gebruiken. Doen zij dit wel zonder uw toestemming dan is er dus sprake van inbreuk op het modelrecht. Het alleenrecht op uw model staat gelijk aan modelbescherming. De vormgeving, afbeeldingen, kenmerken, toepassingen, eigenschappen, logo’s en unieke tekst van uw model zijn beschermd wanneer u deze zorgvuldig laat registreren door een erkend merkenbureau, zoals Registreermijnmerk.

Modelregistratie kosten

Binnen het modelrecht is uw model uw intellectueel eigendom wanneer u deze zorgvuldig laat registreren. Bij deze registratie krijgt u te maken met een kostenplaatje verdeeld tussen de Benelux- en Europese Unie.

Laat u het model registreren in Benelux, dan wordt hiervoor een prijs voor gehanteerd vanaf €1250,- excl. BTW. Voor een modelregistratie in de Europese Unie betaalt u €1500,- excl. BTW. Dit zorgt voor de juiste modelbescherming in de door u gewenste geografische omgeving en voorkomt inbreuk op uw modelrecht. In beide gevallen is de registratie 5 jaar geldig en inclusief 7 afbeeldingen.

Waarom uw model laten vastleggen?

Met een model registratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd model is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten

Veelgestelde vragen

Voorkom inbreuk op uw modelrecht en neem contact op

Heeft u het vermoeden dat uw model onrecht is aangedaan of wilt u een afspraak maken met ons voor modelregistratie? Registreermijnmerk helpt u graag verder. U kunt ons zowel telefonisch bereiken op 072 – 30 33 446 als per contactformulier. Wij vragen u om dit formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen, zodat wij u op een passende manier kunnen helpen.