Modelinbreuk

Een modelregistratie zorgt ervoor dat u kunt optreden tegen identieke dan wel sterk gelijkende modellen die door derden worden gebruikt. Onder gebruik wordt onder meer verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, verhuren, tentoonstellen of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.

Vandaag de dag worden veel dingen nagemaakt en het is zonde als u niet kunt optreden tegen deze inbreukmakers omdat u niet beschikt over een modelregistratie.

Intellectueel eigendom

Modelrecht is een belangrijk onderdeel van het intellectueel eigendom. Vermoed u modelinbreuk op uw model of denkt u zelf inbreuk te hebben gepleegd, dan wordt het recht op intellectueel eigendom geschonden. Om de bescherming van uw model te kunnen garanderen, adviseren wij een modelregistratie. Door uw model te registreren, zorgt u ervoor dat derden niet zomaar modelinbreuk kunnen plegen. Merkenbureau Registreermijnmerk kan ervoor zorgen dat uw model goed beschermd is en derden weinig kans krijgen tot het gebruiken van uw model.

Modelinbreuk door gebruik

Vermoedt u dat er sprake is van modelrechtinbreuk? Aarzel dan niet en neem contact op met merkenbureau Registreermijnmerk. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het merkenrecht, maar kunnen u eveneens adviseren en bijstaan op het gebied van het modelrecht(inbreuk).

In geval van modelrechtinbreuk zal merkenbureau Registreermijnmerk de inbreukmaker aanschrijven en sommeren de inbreuk te doen staken en gestaakt te houden.

Modelbescherming

Volgens het modelrecht heeft u recht op modelbescherming voor uw unieke model. Modelbescherming houdt in dat u het alleenrecht heeft om uw model te gebruiken voor commerciële doeleinden. Derden mogen uw model niet gebruiken. Doen zij dit wel zonder uw toestemming dan is er dus sprake van inbreuk op het modelrecht. Het alleenrecht op uw model staat gelijk aan modelbescherming. De vormgeving, afbeeldingen, kenmerken, toepassingen, eigenschappen en logo’s van uw model zijn beschermd wanneer u deze zorgvuldig laat registreren door een erkend merkenbureau, zoals Merkenbureau Registreermijnmerk.

Modelregistratie kosten

Binnen het modelrecht is uw model uw intellectueel eigendom wanneer u deze zorgvuldig laat registreren. Bij deze registratie krijgt u te maken met een kostenplaatje verdeeld tussen de Benelux, de Europese Unie en daarbuiten.

Laat u het model registreren in de Benelux, dan wordt hiervoor een prijs voor gehanteerd vanaf €1.250,- excl. BTW. Voor een registratie in de Europese Unie betaalt u €1.500,- excl. BTW. Dit zorgt voor de juiste modelbescherming in het door u gewenste geografische gebied en voorkomt inbreuk op uw modelrecht. In beide gevallen is de registratie 5 jaar geldig en inclusief 7 afbeeldingen.

Waarom uw model laten vastleggen?

Met een model registratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd model is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten

Veelgestelde vragen

Neem contact op met Registreermijnmerk!

Wilt u meer informatie over uw modelregistratie, de kosten van een modelrecht of een modelregistratie in een bepaalde regio? Raadpleeg dan een van onze specialisten. Zij kunnen u voorzien van een volledig advies gericht op uw model. Geen vraag is te gek en niet geschoten is altijd mis. Wij zijn dagelijks te bereiken op 072 30 33 446 of u kunt een mail sturen naar info@registreermijnmerk.nl.