Modelinbreuk

Home > Modelregistratie > Modelinbreuk

Een modelregistratie zorgt ervoor dat u kunt optreden tegen identieke dan wel sterk gelijkende modellen die door derden worden gebruikt. Onder gebruik wordt onder meer verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, verhuren, tentoonstellen of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.

Vandaag de dag worden veel dingen nagemaakt en het is zonde als u niet kunt optreden tegen deze inbreukmakers omdat u niet beschikt over een modelregistratie.

Modelinbreuk door gebruik

Vermoedt u dat er sprake is van modelrechtinbreuk? Aarzel dan niet en neem contact op met merkenbureau Registreermijnmerk. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het merkenrecht, maar kunnen u eveneens adviseren en bijstaan op het gebied van het modelrecht(inbreuk).

In geval van modelrechtinbreuk zal merkenbureau Registreermijnmerk de inbreukmaker aanschrijven en sommeren de inbreuk te doen staken en gestaakt te houden.

De rol van de advocaat bij modelinbreuk

Als blijkt dat deze aanschrijving geen soelaas heeft geboden, kan meteen tot actie worden overgegaan door CKH Advocaten. Dit advocatenkantoor is gelieerd aan merkenbureau Registreermijnmerk. De advocaten van CKH Advocaten zijn bij uitstek gespecialiseerd in het merken- en modellenrecht en treden dan ook geregeld zowel in als buiten rechte op in geval van inbreukzaken. Dit geldt uiteraard ook wanneer u wordt beticht van inbreuk.

Wilt u een model laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446