Auteursrecht

Binnen het auteursrecht (ook wel copyright) draait alles om de maker. Makers, zoals schrijvers, kunstenaars, muzikanten of wetenschappers. Ze hebben veel werk gestopt in het creëren van hun werk en willen dit werk beschermen. Het auteursrecht geeft de maker het alleenrecht om zijn werk te gebruiken, te verkopen en te verveelvoudigen. Hoe auteursrecht verkregen wordt, voor wie het bedoeld is en wat er mogelijk is binnen het auteursrecht verklaren we hier.

Wat is auteursrecht?

De betekenis van auteursrecht is letterlijk het recht op het werk van de auteur. Een maker van een lied, een kunstwerk of een boek verkrijgt auteursrecht als hij of zij kan aantonen de maker van het werk te zijn. Het recht ontstaat automatisch wanneer een auteur het originele werk gecreëerd heeft.

Voor wie is het auteursrecht bedoeld?

Degene die het werk daadwerkelijk heeft gecreëerd, is de auteur. Hij of zij bezit alle auteursrechten inclusief de exploitatierechten. Daarnaast heeft deze persoon ook het recht op auteursrechtbescherming. Nu is het zo dat een werk meerdere auteurs kan hebben. Al deze auteurs hebben, daar zij echt de auteurs zijn, evenveel auteursrechten, denk aan een schrijver en een illustrator van één en hetzelfde boek.

Om te voorkomen dat er een conflict ontstaat over wie er wel of niet recht heeft op auteursrecht, moeten er tijdens de creatie al afspraken worden gemaakt. Het is onder meer van belang om te concluderen of er sprake is van ondeelbaar werk of deelbaar werk. Bij ondeelbaar werk is er niet te onderscheiden wie er zodanig meer werk ingebracht heeft dan de ander, hierbij is de verdeling gelijk. Bij deelbaar werk is dit wel onder te verdelen.

Wat is het verschil tussen auteursrecht en merkenrecht?

Auteursrecht en merkenrecht zijn verschillend in de manier van het verkrijgen van het recht. Bij auteursrecht ontstaat het recht op het gecreëerde werk automatisch. Hier is geen registratie voor nodig, omdat er direct het vermoeden heerst over wie de auteur is van het werk.

Om merkenrecht te verkrijgen moet het merk geregistreerd worden binnen een bepaalde dienstenklasse en een specifiek gebied of land.

Hoe werkt auteursrecht aanvragen?

Auteursrecht aanvragen is in de eerste instantie niet nodig wanneer u zelf een werk gecreëerd heeft en niemand anders over het auteursrecht beschikt. In het geval u claimt te hebben meegewerkt aan de creatie van een werk kunt u hiervoor vragen om een overdracht van auteursrecht bij de huidige eigenaar van de creatie of u kunt het recht aanvechten met een auteursrecht advocaat.

Hoe gaat auteursrecht overdragen in zijn werk?

Het is mogelijk om het auteursrecht over te dragen, dit gaat of automatisch middels erfopvolging of het auteursrecht gaat naar een nieuwe eigenaar. Wanneer auteursrecht overdragen gebeurt richting een nieuwe eigenaar kunnen derden de auteursrechten afkopen. Dit kan in zijn geheel, maar het kan bijvoorbeeld ook geregeld worden middels een licentieovereenkomst. Hier worden enkel de gebruiksrechten geregistreerd.

Na faillissement van het bedrijf van de auteur worden auteursrechten veelal doorverkocht door een curator.

Wat houdt auteursrechtschending in?

Van auteursrechtschending is sprake wanneer iemand anders, zonder auteursrecht, bijvoorbeeld gebruikmaakt van geschreven teksten van een auteur zonder toestemming of als iemand deze werken wil exploiteren zonder goedkeuring. Auteursrechtschending is hetzelfde als inbreuk op auteursrecht. In het geval dit gebeurt kunt u het beste contact opnemen met een ervaren auteursrecht advocaat.

Hoe gaat het in zijn werk met afbeeldingen zonder auteursrecht?

Afbeeldingen zonder auteursrecht, ook wel rechtenvrije afbeeldingen genoemd, kunnen gebruikt worden zonder dat er gevolgen aan zitten. Het is echter niet makkelijk om zomaar afbeeldingen zonder auteursrecht te verkrijgen, hiervoor bestaan wel diverse specifieke websites, maar het is beter om u hier eerst goed in te verdiepen.

Zomaar gebruik maken van auteursrecht foto’s, ook zonder dat u zich hiervan bewust bent, kan hoog in de kosten lopen. Er is namelijk direct sprake van auteursrechtschending. De maker van de foto mist hierdoor inkomsten en kan u hiermee voor de rechter slepen. Inbreuk op auteursrecht kunt u het best voorkomen door contact op te nemen met een auteursrecht advocaat of specialist in auteursrecht, zoals Registreermijnmerk.

Is het mogelijk om afbeeldingen met auteursrecht te kopen?

In sommige gevallen is het voor uw onderneming wellicht noodzakelijk om bepaalde afbeeldingen te gebruiken waar auteursrecht op rust. In dat geval kunt u wel een licentie kopen, zodat u deze afbeeldingen mag gaan gebruiken. De kosten voor het gebruiken van afbeeldingen met auteursrecht lopen gigantisch uiteen. Dit kan verschillen van €5,- tot wel duizenden euro’s.

Wat kan een auteursrecht advocaat betekenen?

Wanneer u inbreuk op auteursrecht vermoed of als u denkt zelf inbreuk te hebben gemaakt op werk van een ander, dan kan een ervaren auteursrecht advocaat u goed adviseren. Zij hebben een uitgebreide kennis van licenties, auteursrechtbescherming en uw rechten en plichten binnen dit gebied.

Meer informatie over auteursrecht? Neem contact op met ons

Heeft u werken gecreëerd of bent u medeauteur van een bepaald product en wilt u weten wat uw rechten zijn? Of wilt u meer algemene informatie over het auteursrecht? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze auteursrecht specialisten staan graag voor u klaar.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten