Merkinbreuk

Home > Merkregistratie > Merkinbreuk

Het kan voorkomen dat iemand inbreuk maakt op uw merk. Een merkregistratie verschaft u het uitsluitend recht op grond waarvan u een derde het gebruik of de inschrijving van een merk kan verbieden als dit zonder uw toestemming gebeurt en gevaar voor verwarring bij het relevante publiek oplevert. Bij merkinbreuk kunt u stappen ondernemen om dit tegen te gaan. Registreermijnmerk helpt u bij het actie ondernemen tegen de inbreuk op uw merkenrecht, maar ook als u zelf beticht wordt van merkinbreuk staan wij aan uw zijde. Wij leggen u graag meer uit betreffende onze dienstverlening rond merkinbreuk.

Rechten als merkhouder

Als merkhouder heeft u diverse rechten. Wordt er inbreuk op dit merkenrecht gemaakt, dan kunt u zich als merkhouder hiertegen verzetten. Dit kan onder bij:

 • het gebruik door een derde van een identiek merk voor identieke waren en/of diensten.
 • het gebruik door een derde van een identiek of overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.
 • het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en/of diensten indien u beschikt over een bekend merk waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk.
 • Het gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren en diensten zoals handelsnamen of domeinnamen waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk.

Is sprake van een van deze gevallen van merkinbreuk dan zal merkenbureau Registreermijnmerk in overleg met u bepalen wat de beste strategie is om op te treden. Veelal zal worden gestart met het sturen van een sommatiebrief aan de inbreukmaker om de merkinbreuk te staken en gestaakt te houden.

Merkinbreuk door gebruik

Als het sturen van de sommatiebrief niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, is het opstarten van een gerechtelijke procedure mogelijk. Het aan merkenbureau Registreermijnmerk gelieerde advocatenkantoor CKH Advocaten kan zowel in als buiten rechte voor u optreden. Ook in het geval u onverhoopt zelf wordt beticht van inbreuk op merkenrecht staan wij voor u klaar.

Merkinbreuk door inschrijving van het merk

Indien u een abonnement op merkbewaking hebt afgesloten en daaruit komt naar voren dat een derde een merk heeft aangevraagd wat mogelijk conflicterend is aan uw merk, dan ontvangt u daarvan een notificatie. Op uw verzoek zullen wij eerst de deposant of de betreffende gemachtigde benaderen met het verzoek om de aanvraag van het conflicterende merk in te trekken dan wel de gewenste merkbescherming te beperken door bijvoorbeeld bepaalde klassen te schrappen. Leidt de aanschrijving niet tot het gewenste resultaat, dan zal er in overleg en na uw toestemming oppositie worden ingesteld.

ACTIE ONDERNEMEN TEGEN MERKINBREUK? NEEM CONTACT OP

Wilt u dat er actie wordt ondernomen tegen de inbreuk op uw merk? Neem dan gelijk contact op met merkenbureau Registreermijnmerk. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 072 – 3033 446 of mail ons via info@registreermijnmerk.nl. Samen met één van onze specialisten op het gebied van merkinbreuk wordt de te voeren strategie bepaald.

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?  Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


  JaNee
  BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


  Bel ons direct! 072 30 33 446