Merk registreren

Indien u beschikt over een sterke handelsnaam, productnaam of logo en u wilt voorkomen dat derden een identieke of soortgelijke merknaam en/of logo gebruiken voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten, dan kunt u het best uw merk laten registreren door een gerenommeerd merkenbureau zoals Merkenbureau Registreermijnmerk. Uw merk maakt uw producten en/of diensten herkenbaar voor consumenten, staat symbool voor de identiteit van uw bedrijf en vertegenwoordigt een economische waarde.

Laat uw merk registreren door merkenbureau Registreermijnmerk

Een teken is een merk indien de waren en/of diensten van uw onderneming onderscheiden kunnen worden van de waren en/of diensten van derden. Hierbij is het van belang dat het door u gewenste teken over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. Een andere vereiste voor het registreren van uw merk is dat het teken in het merkenregister zodanig weergegeven moet worden dat de bescherming duidelijk en nauwkeurig is vast te stellen.

Wat kunt u als merk registreren?

Tekens met voldoende onderscheidend vermogen kunt u als merk registreren. Zo kunt u woorden en logo’s en woorden als merk registreren, maar ook slogans, vormen, klanken, geuren en kleuren. Tekens met voldoende onderscheidend vermogen kunt u als merk registreren. Zo kunt u woorden en logo’s als merk registreren, maar ook slogans, vormen, klanken, geuren en kleuren. De voornaamste vereiste is dat uw merk onderscheidend moet zijn. Een puur beschrijvend merk is niet toegestaan. Ter illustratie: de naam “VOETBAL” kunt u niet als woordmerk registreren voor voetballen. Door grafische bestanddelen toe te voegen aan een beschrijvende naam, kan uw merk wel in aanmerking komen voor registratie. Dit wordt ook wel een gecombineerd woordbeeldmerk genoemd. Creatief vermogen kan hier het verschil maken.

Voorbeelden van merkregistraties

Indienen merkaanvraag

Het registreren van uw merk is de eerste officiële stap in de richting van merkregistratie. Uw merk kan door merkenbureau Registreermijnmerk worden gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, afgekort BBIE) indien kan worden volstaan met een merkenregistratie binnen de Benelux.

Bent u van plan om met uw merk actief te zijn in meerdere landen van de Europese Unie? Dan kunnen wij u hier ook uitermate goed van dienst mee zijn bij het laten registreren van uw merknaam bij het Europese merkenbureau (European Union Intellectual Property Office, afgekort EUIPO). Deze registratie staat ook wel bekend als een Uniemerk. Het Uniemerk biedt uw onderneming bescherming in alle landen van de Europese Unie. Het registreren van een Uniemerk is aan te raden wanneer u van plan bent om met uw merk actief te zijn in meerdere landen van de Europese Unie.

Wilt u met uw merk internationaal actief zijn, dus ook buiten de Europese Unie? Dan is het aan te raden om een internationale merkregistratie of een nationale registratie aan te vragen. Indien u een internationale merkregistratie wenst, dan zal er doorgaans worden gekozen om uw merk te laten registreren bij het World Intellectual Property Office (afgekort WIPO). Hiervoor geldt echter dat er een basisregistratie vereist is voordat het mogelijk is om een aanvraag te doen. Een basisregistratie is een merkenregistratie binnen de Benelux of Europese Unie. Bij het WIPO kiest u zelf welke landen voor u van belang zijn. Een kant- en-klare internationale merkregistratie voor alle landen van de wereld bestaat namelijk niet.

Wat verder belangrijk is om in uw achterhoofd te houden voordat u uw merknaam laat registreren, is hoe snel u wenst dat de procedure van uw merk registreren verloopt. Het spreekt voor zich dat een procedure binnen de Benelux relatief minder tijd in beslag neemt in vergelijking met de Europese Unie of een internationale merkregistratie.

Toetsing door officiële merkeninstantie

Nadat uw merk is gedeponeerd, zal uw merk op een aantal punten worden getoetst. Er zal worden getoetst of uw merk niet misleidend is, of de benodigde taksen zijn betaald en of uw merk niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Vervolgens zal worden onderzocht of uw merk voldoende onderscheidend is. Als aan alle formele eisen is voldaan zal uw merkaanvraag worden gepubliceerd. Vanaf dat moment gaat een termijn lopen waarbinnen oudere merkhouders oppositie, ook wel bekend als bezwaar, kunnen indienen tegen de aanvraag die is ingediend en gedeponeerd door Merkenbureau Registreermijnmerk.

Begeleiding bij merkregistratie

Merkenbureau Registreermijnmerk begeleidt u zorgvuldig bij het registreren van uw merk. Zo dragen wij ook de verantwoordelijkheid met betrekking tot bijvoorbeeld de zorg voor betaling van de benodigde taksen. Nadat uw merk uiteindelijk is ingeschreven c.q. geregistreerd, geniet u merkbescherming. Dat houdt niet alleen in dat u het ®-teken kunt voeren, maar ook dat u met succes kunt optreden tegen derden die zonder uw toestemming gebruik maken van uw merk en ten onrechte proberen te profiteren dan wel zonder toestemming proberen mee te liften op de reputatie van uw merk. Uw merk registreren is daarom ontzettend belangrijk!