Merknaam registreren

Home > Merkregistratie > Merknaam registreren

Uw merknaam registreren begint met het vastleggen, oftewel het deponeren van uw merk. Nadat u uw merk heeft gedeponeerd zal de officiële merkeninstantie van het betreffende land nagaan of uw merk voldoet aan de hiervoor gestelde eisen. Indien het gedeponeerde merk aan de eisen voldoet en oudere merkhouders geen bezwaar maken tegen de registratie van uw merk, zal uw merk worden ingeschreven in het merkenregister.

Bescherming van uw merk

Een merk is alleen beschermd als het is opgenomen in één van de officiële merkenregisters. Daarin staan alle geregistreerde merken. Bij het registreren van een merknaam dient u aan te geven voor welke waren en/of diensten u uw merk wilt gaan gebruiken. De waren en diensten zijn in de zogenaamde ‘classificatie van Nice’ onderverdeeld in 45 klassen. Het is van belang dat u uw merk registreert voor één of meerdere klassen. Uiteraard bespreken wij met u voor welke producten en/of diensten de bescherming dient te worden aangevraagd en sturen wij u naar aanleiding daarvan een klassenvoorstel.

Kosten van een merkregistratie

Na het indienen van een merkdepot kunnen geen producten en/of diensten meer worden toegevoegd aan de classificatie. De classificatie dient daarom zo compleet en zorgvuldig mogelijk te worden opgesteld. U verkrijgt door de merkregistratie tenslotte het alleenrecht om het merk voor de betreffende waren en/of diensten te gebruiken en het recht om op te treden tegen merkinbreuk.

De kosten voor een merkregistratie zijn afhankelijk van een aantal factoren:

    • De regio: Benelux, Europese Unie of internationaal;
    • Het aantal klassen waarvoor het merk dient te worden aangevraagd;
    • Of u gebruik wenst te maken van een spoedregistratie.

Merkregistratie is een specialisme. Uw merknaam registreren kan gemakkelijk en goedkoop met behulp van merkenbureau Registreermijnmerk. Wij begeleiden u zorgvuldig bij uw merkenregistratie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Een merkengemachtigde

Uw merk is het meest waardevolle bezit van uw onderneming. Merkregistratie en merkbewaking is een specialisme en kost tijd. Als aspirant-merkhouder doet u er daarom verstandig aan een merkgemachtigde in te schakelen, zodat u zich kan focussen op uw onderneming. Een merkgemachtigde is een jurist gespecialiseerd op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Een merkgemachtigde kan u adviseren omtrent alle aspecten van het merken-, modellen-, handelsnaam- en auteursrecht.

De merkgemachtigden van merkenbureau Registreermijnmerk adviseren u graag over de beschikbaarheid van een merk aan de hand van een door ons verricht merkonderzoek. Uiteraard verzorgen wij desgewenst de registratie van uw merk voor de Benelux, Europese Unie of internationaal. Het verkrijgen en in stand houden van een merkregistratie is gebonden aan groot aantal regels en termijnen. Het niet opvolgen van deze regels en termijnen kan tot verval van uw merkaanvrage leiden. Kennis van deze procedures is essentieel en een merkgemachtigde is bekend met de formaliteiten en termijnen.

Zorgvuldigheid voor alles

Het is van groot belang dat uw merk zo compleet en zorgvuldig mogelijk wordt geregistreerd om in de toekomst mogelijke problemen en/of conflicten te voorkomen. Indien er conflicten ontstaan met bijvoorbeeld buitenlandse instanties of derden kan een merkgemachtigde u hierin bijstaan en adviseren.

Een merkgemachtigde beheert uw merkenportefeuille zowel inhoudelijk als administratief. Een merkgemachtigde draagt zorg voor merkbewaking en tijdige verlenging van uw merk. Uw merknaam registreren kan gemakkelijk en goedkoop met behulp van merkenbureau Registreermijnmerk.nl. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de stappen die dienen te worden genomen om uw merk succesvol te registreren.

Samengevat:

  • advies en onderzoek omtrent de beschikbaarheid van uw merk;
  • registratie van uw merk en de opvolging van het registratieproces;
  • bewaking van uw merk en het ondernemen van acties tegen inbreuken of merkregistraties van derden;
  • instandhouding en beheer van uw merkenportefeuille.

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


JaNee
BeneluxEuropese UnieLanden buiten de EUAnders, voor welk land/welke landen?


Bel ons direct! 072 30 33 446