Merkbewaking

Home > Merkregistratie > Merkbewaking

Beschikt u over een sterk onderscheidend merk, dan is de kans klein dat er over de geldigheid van uw merk een conflict bestaat. Dat is anders wanneer uw merk meer algemeen en beschrijvend is. In dat geval zullen er veel sneller conflicten optreden. Maar hoe komt u erachter dat derden met uw merk aan de haal proberen te gaan door bijvoorbeeld een identiek of nagenoeg overeenstemmend teken/benaming voor soortgelijke waren en/of diensten te deponeren? Simpel: met een abonnement op merkbewaking.

Abonnementstarieven voor merkbewaking

Foto van de europese kaart met de Benelux gemarkeerd

Bewaking Benelux

  • Controle op (soort)gelijke merken
  • Merkbewaking in 3 klassen
  • tot einde van het volgende kalenderjaar gratis merkbewaking

€ 150 per jaar ex BTW

Read More
Foto van de kaart van Europa

Bewaking Europese Unie

  • Controle op (soort)gelijke merken
  • Merkbewaking in 3 klassen
  • tot einde van het volgende kalenderjaar gratis merkbewaking

€ 280 per jaar ex BTW

Read More
foto van de kaart van de wereld

Wereldwijde bewaking

  • Controle op (soort)gelijke merken
  • Merkbewaking in 1 klasse
  • tot einde van het volgende kalenderjaar gratis merkbewaking

€ 500 per jaar ex BTW

Read More

tot einde van het volgende kalenderjaar gratis merkbewaking

Merkenbureau Registreermijnmerk biedt tot einde van het volgende kalenderjaar gratis merkbewaking merkbewaking aan! Na dit jaar gelden de navolgende tarieven.

Merk bewaken voor de Benelux

Voor het bewaken van een merkregistratie in de Benelux wordt voor de eerste drie klassen een bedrag van € 150,– ex BTW in rekening gebracht. Voor iedere aanvullende klasse geldt een aanvullend bedrag van € 50,– ex BTW per klasse.

Merk bewaken voor de Europese Unie

Het is tevens mogelijk om uw merkregistratie te bewaken voor de Europese Unie. Bewaking tot 3 klassen kost € 280,– ex BTW. Voor iedere aanvullende klasse boven de drie klassen wordt een aanvullend bedrag van € 80,– ex BTW per klasse in rekening gebracht.

Merk wereldwijd bewaken

Indien u beschikt over diverse merkregistraties buiten de Europese Unie biedt Merkenbureau Registreermijnmerk de mogelijkheid om uw merk wereldwijd te bewaken. De kosten hiervoor bedragen € 500,– ex BTW voor één klasse, € 650,– ex BTW voor twee klassen en € 800,– ex BTW voor drie klassen. Voor elke klasse boven de drie klassen geldt een aanvullend bedrag van € 150,– ex BTW per klasse.

Snelle actie tegen merkinbreuk

Als u een abonnement op merkbewaking bij Merkenbureau Registreermijnmerk heeft afgesloten, dan bewaken wij continue of (soort)gelijke tekens/benamingen worden ingediend. Merkenbureau Registreermijnmerk bewaakt dagelijks uw merk omdat wij inzage in en toegang hebben tot de merkenregisters. Zodra iemand een teken/benaming deponeert met een identieke of nagenoeg overeenstemmende naam en/of logo berichten wij u daarover. Als er mogelijk sprake is van merkinbreuk, dan informeren wij u direct. In overleg met u kan Merkenbureau Registreermijnmerk snel actie ondernemen tegen de inbreukmakers, bijvoorbeeld door het voeren van een oppositieprocedure.

Uw merk is het meest waardevolle bezit van uw onderneming. Laat daarom inbreukmakers niet hun gang gaan. Met een abonnement op merkbewaking bent u meteen op de hoogte in het geval derden conflicterende merken trachten te registreren.

U vermoedt inbreuk op uw merk?

Indien u zelf merkinbreuk in het economisch verkeer tegenkomt breng ons daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte. Wij kunnen u hieromtrent adviseren en samen met u kunnen wij de merkinbreuk zo snel mogelijk tegengaan.

Wilt u een merk laten bewaken?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


JaNee
BeneluxEuropese UnieLanden buiten de EUAnders, voor welk land/welke landen?


Bel ons direct! 072 30 33 446