AJAX AJAX AJAX één merknaam, drie organisaties wel of geen merkinbreuk?

AJAX AJAX AJAX

Nee, niet op die manier uitgesproken.
Gewoon neutraal, zonder meewarige ondertoon.

Want ik denk zelf wel altijd eerst aan AJAX als ik AJAX hoor of zie, maar je hebt natuurlijk ook AJAX en AJAX.

En het blijft bijzonder dat deze identieke merken zonder problemen naast elkaar kunnen bestaan. In de supermarkt zie ik nooit mensen paniekerig zoeken naar een voetbalclub. Op de tribune bij de voetbalwedstrijd zie ik wel mensen met vuurwerk of fakkels, maar nooit mensen met een brandblusser of een emmertje sop.

Daarmee raken we een belangrijk punt van het merkenrecht: wanneer is er sprake van merkinbreuk?

Criteria merkinbreuk

In het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) staat in artikel 2.20, eerste lid, sub a t/m d, te lezen dat er sprake is van merkinbreuk wanneer:

  • Een teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (identiteitsinbreuk)
  • Een overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of gelijkende waren of diensten (herkomstinbreuk)
  • Ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie wordt gedaan van een merk (goodwillinbreuk)
  • Een teken anders ter onderscheiding wordt gebruikt

De eerste vorm van inbreuk is de makkelijkste: iemand doet alsof het originele product verkocht wordt, door bijvoorbeeld een goedkope cola in een Coco Cola ® blikje te doen of een Chanel-tas te kopiëren. Dit is piraterij en hoewel moeilijk te bestrijden is de theorie vrij rechtlijnig.

Verwarring

De tweede categorie is een wat vager gebied. Hier spelen de omstandigheden van het geval een rol en is de uitkomst van een eventuele rechtszaak niet altijd op voorhand te voorspellen. Vragen als “Hoe goed is je advocaat?” en “Welke rechter tref je?”, kunnen de uitkomst beïnvloeden.

Kern van het verhaal is dat er gebruik moet zijn van een teken dat gelijk is aan of overeenstemmend met het (geregistreerde) merk, in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten en dat er daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Totaalindruk

Bij de beoordeling gaat het om totaalindrukken, waarbij punten van gelijkenis zwaarder wegen dan punten van verschil.

Hoe meer overeenstemming er bestaat tussen de merken, hoe eerder merkinbreuk zal worden aangenomen. Hetzelfde geldt voor de soortgelijkheid van waren of diensten.

FAJAX voor een voetbalclub is dus geen optie, dit lijkt te veel op AJAX.

AJAX voor sponzen of viscose doekjes is ook geen optie, deze producten lijken te veel op de reinigingsdoekjes van AJAX.

Merkonderzoek

Bij het kiezen van een merknaam is het van belang om ook goed in kaart te brengen voor welke waren en/of diensten het merk gebruikt gaat worden. Dit vergemakkelijkt het beoordelen van de resultaten bij het verrichten van een onderzoek naar de beschikbaarheid van het merk.

Kortom, maak gebruik van onze expertise als je een merk wil registreren.

E-mail naar info@registreermijnmerk.nl of bel 072-303 34 46.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten