Feest! Beroep op modelrecht partytent slaagt

Indien u aan een partytent denkt, ziet u hoogstwaarschijnlijk een witte polyester tent met vier poten en een puntdak voor zich. Dit is een vrij standaard model. Echter, andere modellen zijn ook mogelijk.  Op een uniek model kan een modelrecht worden verkregen.

De vereisten voor een modelrecht

Een Chinees bedrijf, hierna Zhengte, is houdster van een modelrecht in de Europese Unie op onderstaande partytent:

afbeelding-partytent-1

Gemeenschapsmodel registratienummer 2073155-0001

Een modelrecht kan alleen worden verkregen indien het model 1. nieuw is en 2. een eigen karakter heeft. Deze twee vereisten worden hieronder toegelicht:
1. Wanneer is een model ‘nieuw’?
Indien geen identiek model openbaar bekend is vóór het aanvragen van het modelrecht.
2. En wanneer heeft een model een ‘eigen karakter’?
Indien de algemene indruk van het model verschilt van de algemene indruk van de reeds bestaande oudere modellen. Deze behoren tot het  ‘vormgevingserfgoed’.

Aan deze twee criteria voldoet de partytent van Zhengte. Allereest is het model nieuw omdat onder andere door de verschillende lengtes van de zwarte stangen het vierkante zandkleurige doek golvend oogt. Dit model partytent bestond nog niet vóór datum van het modeldepot door Zhengte. Ten tweede behoort de Zhengte partytent niet tot het zogeheten vormgevingserfgoed. Dit in tegenstelling tot het standaard model partytent.

Kortom, de Zhengte partytent voldoet aan de eisen voor een modelrecht en heeft daarmee een geldig modelrecht in de EU.

Een inbreuk op het modelrecht


Indien u een geldig modelrecht bezit, kunt u optreden tegen inbreuken hiertegen. Op grond van haar Gemeenschapsmodel, heeft Zhengte onlangs een kort geding aangespannen tegen Leen Bakker en de Blokker. Beiden verkochten namelijk tot voorkort onderstaande Le Sud partytent:

 afbeelding-partytent-4

Le Sud partytent van Leen Bakker en Blokker.

Maakt Le Sud partytent inbreuk op het modelrecht op de partytent van Zhengte?

Ja, Leen Bakker en Blokker hebben vooralsnog een inbreuk gemaakt op het modelrecht van Zhengte. Dit heeft de voorzieningenrechter in Den Haag op 2 november 2016 geoordeeld.

De Le Sud partytent wekt namelijk geen andere algemene indruk op dan het model van Zhengte. De voorzieningenrechter oordeelt dat er zes overeenkomsten zijn waar te nemen en dat het verschil nihil is. De Le Sud partytent mist enkel de zwarte bolletjes bovenop de verticale stangen zoals deze aanwezig zijn op de Zhengte partytent.

Vorderingen bij een inbreukprocedure

Nu er sprake van een inbreuk is, heeft de voorzieningenrechter allereerst de hoofdvordering van Zhengte toegewezen. De voorzieningenrechter beveelt Leen Bakker en Blokker daarom tot:

“ieder (commercieel) gebruik, waaronder het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken en/of in voorraad houden van Le Sud partytent in de Europese Unie, althans in Nederland en België, te staken en gestaakt te houden.”

Op grond van deze hele rits verboden blijft het monopolierecht van Zhengte op haar model partytent onveranderd. Niemand mag zonder toestemming van Zhengte dit model partytent nabootsen.

Naast de hoofdvordering kunnen in een inbreukprocedure diverse nevenvorderingen door de eiser, in dit geval Zhengte, worden gevorderd. De voorzieningenrechter heeft de volgende nevenvoorzieningen toegekend. Zhengte dient inzicht te krijgen in het aantal ingekochte, verkochte en in voorraad gehouden Le Sud partytenten. Daarnaast is de gevorderde terugroepactie van de reeds verkochte inbreukmakende partytenten toegewezen. Voor iedere dag dat Leen Bakker en Blokker zich niet aan deze toegewezen vorderingen houden, is een dwangsom aan Zhengte verschuldigd.

De vernietiging van de Le Sud partytenten is in kort geding niet toegewezen. Een vernietiging betreft namelijk een onomkeerbare maatregel een leent zich daarom niet voor een kort geding vonnis. Stel dat de rechter in een eventuele bodemprocedure oordeelt dat géén sprake is van een inbreuk op het modelrecht van Zhengte, dan is de vernietiging van de Le Sud partytenten niet meer terug te draaien. Tot slot is een schadevergoeding en rectificatie evenmin toegewezen in deze procedure.

Conclusie: een geregistreerd modelrecht loont

Het hebben van een geregistreerd modelrecht maakt het eenvoudig op te treden tegen inbreukmakers. Zhengte heeft dankzij haar modelrecht eenvoudig de gepleegde inbreuk door Leen Bakker en Blokker kunnen aantonen.

Wilt u ook een modelrecht laten registreren? Neem dan nu contact op met Registreermijnmerk.nl. Wij deponeren en registreren namelijk niet alleen merken, maar ook modellen.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten