Goed idee? Vastleggen!

Auteursrecht

Het auteursrecht (copyright) is misschien wel de bekendste vorm van intellectueel eigendom. Auteursrecht ontstaat automatisch. Om auteursrecht te kunnen verkrijgen, dient een ‘werk’ over een eigen, oorspronkelijk karakter te beschikken, dat wil zeggen dat de creatie niet mag zijn ontleend aan een ander werk en er creativiteit nodig was voor de schepping. Om auteursrecht op een werk te verkrijgen is geen registratie in een officieel register nodig, zoals bij merken, modellen en octrooien wel het geval is.

i-Depot

Het is soms lastig om te bewijzen dat u de bedenker of eigenaar van een concept / idee bent terwijl dit zeer belangrijk kan zijn op het moment dat er een conflict ontstaat. Een mogelijkheid is om een document te laten dateren door een notaris of door middel van een notariële akte, maar dit is vaak vrij kostbaar. Een concept / idee vastleggen door middel van een i-Depot biedt dan uitkomst. In een i-Depot kunt u alles vastleggen wat u wilt zoals Word-bestanden, PDF bestanden, Excel-bestanden, PowerPoint presentaties, .JPEG/.JPG bestanden, MP3 bestanden etc. Een i-Depot is geldig voor de duur van 5 jaar en kan telkens worden verlengd met eenzelfde periode.

Wettelijk bewijsmiddel

Een i-Depot is een door Europese rechters aanvaard wettelijk bewijsmiddel dat uw idee of creatie voorziet van een datumstempel. Een i-Depot is geen intellectueel eigendomsrecht en biedt niet dezelfde bescherming. Door middel van een i-Depot kunt u echter wel aantonen vanaf welk moment uw idee of creatie bestaat. Wanneer iemand anders claimt dat hij dat idee heeft bedacht of die creatie heeft gemaakt, kunt u met een i-Depot het tegendeel bewijzen.

Openbaar maken van een i-Depot

Een i-Depot is standaard niet openbaar voor derden, maar u kunt er voor kiezen om uw i-Depot wel geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Er zijn verschillende redenen waarom u ervoor kunt kiezen om uw i-Depot openbaar te maken. Bijvoorbeeld om investeerders of partners te vinden voor het uitwerken of het op de markt brengen van uw concept / idee of om derden te laten weten dat u de bedenker bent van een bepaald idee.

Het openbaar maken van uw i-Depot kan er voor zorgen dat derden geen octrooi of modelrecht kunnen aanvragen met betrekking tot uw concept / idee. Het is wel belangrijk om rekening te houden met wat u openbaar maakt. Indien u later een octrooi of modelrecht wilt aanvragen, kan het openbaar maken van het i-Depot de nieuwheid schaden. U kunt daarmee de mogelijkheid om bescherming te verkrijgen op basis van een octrooi- of modelregistratie verliezen.

Wilt u meer informatie over het beschermen van uw concept / idee middels een i-Depot of het registreren van uw merk? Aarzel dan niet maar neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Wij zijn bereikbaar onder nummer 072 303 34 46 of per e-mail via info@registreermijnmerk.nl.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten