Inspiratie of inbreuk?

Door het internet lijken de regels van het auteursrecht soms wel eens te vervagen. De een is van mening dat jeafbeeldingen die op het internet staan mag gebruiken en aanpassen, maar anderen vinden dat dit een inbreuk is op de daarop rustende auteursrechten. Wanneer is er sprake van een auteursrechtinbreuk en wanneer laat je je inspireren door andermans werk?

Wanneer auteursrecht?

Niet op elk werk rust een auteursrecht. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op een idee of een stijl een auteursrecht te hebben. Een auteursrecht ontstaat en komt toe aan de maker van een werk en wel vanaf het moment dat het werk is gemaakt. Het recht ontstaat vanzelf, zodat je dit niet hoeft te registreren (wat bijvoorbeeld bij een merk weer wel nodig is). Als u thuis een schilderij of een tekening heeft gemaakt, dan rust daar automatisch auteursrecht op. Het werk moet wel een eigen en oorspronkelijk karakter hebben en het stempel van de maker dragen. Als een werk dus te eenvoudig is, dan kan er geen auteursrecht op rusten.

De auteursrechthebbende heeft op deze manier het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld.

Inspiratie of copycat?

Zoals gezegd, mag in beginsel alleen de auteursrechthebbende zelf zijn werk verveelvoudigen en openbaar maken. Maar wat gebeurt er als iemand een werk heeft gecreëerd dat veel overeenkomsten heeft met een auteursrechtelijk beschermd werk? Dan moet er worden gekeken of deze persoon zich door het auteursrechtelijk beschermde werk heeft laten inspireren of simpelweg voor copycat heeft gespeeld. Volgens de Auteurswet is iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, die geen nieuw oorspronkelijk werk oplevert, te beschouwen als het kopiëren van een werk.

Kort en simpel gezegd mag iemand zich dus wel laten inspireren door een bepaald werk bij het creëren van een werk, zolang dat ‘nieuwe’ werk maar niet bestaat uit een bewerking of nabootsing daarvan. Het moet dus een nieuw en oorspronkelijk werk zijn.

Advies

Mijn advies: laat je niet inspireren door de quote van Pablo Picasso “Good artists copy, great artists steal”, maar laat je inspireren door werk van een ander en creëer vervolgens je eigen werk!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over het auteursrecht of vraagt u zich af hoe u uw eigen werk, merk of idee moet beschermen? Neem dan contact op met mr. D.M. Hennen via hennen@ckh-advocaten.nl of 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 3).

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten