Kwade trouw in het merkenrecht

Een merkdepot te kwader trouw

Een merk is een belangrijk onderdeel van een bedrijf wat de producten en/of diensten van het bedrijf onderscheidt van de producten en/of diensten van andere bedrijven en waarmee ook vertrouwen en loyaliteit door consumenten wordt opgebouwd. Het registreren van een merk is een essentiële stap om deze waardevolle activa te beschermen.

In het merkenrecht geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus de partij die het eerst een merk heeft aangevraagd, krijgt de oudste merkrechten ten opzichte van een partij die (nagenoeg) hetzelfde merk later aanvraagt. Hierdoor kan het dus gebeuren dat een andere partij een depot te kwader trouw verricht.

Wanneer is er sprake van een depot te kwader trouw?

Er is sprake van een merkaanvraag die te kwader trouw is verricht wanneer de aanvraag niet is ingediend om op eerlijke wijze deel te nemen aan het economisch verkeer, maar met het oogmerk om afbreuk te doen aan de belangen van derden. De aanvrager handelt bijvoorbeeld met de intentie om te profiteren van de reputatie van een bestaand merk of om verwarring te veroorzaken bij consumenten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een persoon of organisatie een merk (of model of domeinnaam) registreert dat sterk lijkt op een bestaand merk met de bedoeling om mee te liften op de goodwill en bekendheid van dat merk of om de echte eigenaar van het merk te belemmeren bij het gebruik ervan.

Wat kun je tegen een depot te kwader trouw doen?

Als een merkhouder vermoedt dat een (nagenoeg) identieke merkregistratie van een andere partij te kwader trouw is verkregen, zijn er een aantal mogelijkheden om hier tegen op te treden:

  • Oppositie procedure: wanneer de merkhouder over een oudere merkregistratie beschikt en de aanvraag van de andere partij nog niet is geregistreerd, kan op basis van de oudere merkregistratie oppositie worden ingediend en daarmee bezwaar worden gemaakt tegen het depot te kwader trouw. Tijdens deze procedure kan beargumenteerd worden dat de merken (nagenoeg) identiek zijn en de producten en/of diensten identiek dan wel soortgelijk zijn en daarnaast kan bewijs worden aangeleverd dat de aanvraag te kwader trouw is ingediend.
  • Nietigverklaring / doorhalingsactie: als het merk al is geregistreerd, kan de merkhouder een procedure starten om het merk te kwader trouw door te halen. Ook dan moet er bewijs worden aangeleverd dat de aanvraag te kwader trouw is ingediend.
  • Juridische stappen: ook kunnen er juridische stappen worden genomen tegen het gebruik van het merk dat te kwader trouw is geregistreerd. In een gerechtelijke procedure kan er naast doorhaling van de merkregistratie en het staken van het gebruik ook een schadevergoeding gevorderd worden.
  • Bemiddeling en onderhandeling: soms kan het effectief zijn om te proberen een oplossing te bereiken door middel van bemiddeling of onderhandeling. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een (vrijwillige) overdracht van de merkregistratie aan de rechtmatige eigenaar.

Belang van een merkregistratie

Uit bovenstaande blijkt dat je het sterkst staat en het beste kunt optreden wanneer je zelf over een (oudere) merkregistratie beschikt. Je stelt niet alleen je eigen merk daarmee veilig, maar kunt ook voorkomen dat je in een lastige positie terecht komt en je eigen merk onverhoopt moet overkopen van een andere partij.

Contact

Heeft u vermoedens dat iemand te kwader trouw uw merk heeft geregistreerd? Neem dan contact met ons op voor advies! Wilt u zelf uw merk registreren? Wacht dan niet te lang voordat iemand anders u voor is! U kunt contact opnemen met de merkengemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 072-3033446 of per e-mail: info@registreermijnmerk.nl

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten