Kylie: tweederangs realityster of soapster?

Kylie: meer dan 25 jaar werd deze naam direct in verband gebracht met de Australische popster die ooit haar carrière van de grond zag komen met haar rol als Charlene Mitchell in de televisieserie Neighbours. Miss Minogue, die sedertdien wereldwijde bekendheid geniet als zangeres, heeft de laatste jaren met lede ogen moeten toezien hoe een nieuwe generatie de naam Kylie vooral associeert met de ‘social media personality’ Kylie Jenner. Als Kardashian/Jenner-telg heeft zij het exploiteren van haar privé leven met de paplepel ingegoten gekregen. Van reality tv ster met een schrikbarende hoeveelheid volgers (meer dan 50 miljoen volgers alleen al op Instagram) naar haar eigen cosmetica lijn, computergames en ga zo door.

Onlangs kwam het bericht in de media dat Jenner en Minogue in een gevecht zijn verwikkeld over het commerciële gebruik van de merknaam Kylie. Om te begrijpen waar de strijd precies over gaat, eerst een kleine uitleg met betrekking tot het vestigen van een merknaam. Als je een product of een dienst op de markt brengt onder je eigen naam, doe je er verstandig aan om deze naam als merk te laten registreren. Zo kan je het exclusieve recht verkrijgen om deze merknaam in combinatie met bepaalde producten of diensten op de markt te brengen en op te treden tegen eenieder die inbreuk maakt op deze rechten. Bij het deponeren van je merk geef je aan voor welke producten en/of diensten je de bescherming wenst. Met behulp van een internationaal stelsel worden deze producten en diensten opgedeeld in 45 klassen. Zo heeft Jenner in het afgelopen jaar diverse merknamen laten deponeren, waaronder dus ook de naam Kylie voor advertentie- en entertainmentdiensten (klassen 35 en 41) en het verstrekken van online ‘fashion’ informatie (klasse 45) in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Hiermee wil zij voorkomen dat een derde haar naam als merk gebruikt voor het aanbieden van vergelijkbare diensten en meevaart op haar succes.

Jammer genoeg voor Jenner is Minogue zo verstandig geweest om dezelfde naam al op een eerdere datum te registreren. Op basis van haar eerder verkregen rechten op de merknaam, heeft Minogue bezwaar kunnen maken tegen de merkinschrijving door Jenner. Dit noemt men het instellen van oppositie. Minogue voert in haar oppositie aan dat de registratie van het merk van Jenner verwarring zal veroorzaken over de twee Kylies bij de consument. Daarnaast zou het verwatering van het merk van Minogue tot gevolg hebben, waardoor het merk minder sterk zal staan tegenover derden. Als laatste voert ze aan dat er door de merkregistratie afbreuk wordt gedaan aan het door haar opgebouwde merk. De media smullen natuurlijk van de bewoordingen waarin deze afbreuk kracht wordt bijgezet door de 18-jarige Jenner te omschrijven als een ‘tweederangs reality tv persoonlijkheid’ en te verwijzen naar discutabele kritieken die ze zou hebben ontvangen van groeperingen die opkomen voor de rechten van gehandicapten en Afrikaans-Amerikaanse gemeenschappen. Minogue, die naar eigen zeggen bekendheid geniet als artiest en haar werk voor humanitaire doelen en borstkanker, is blijkbaar voor het gemak even vergeten dat ook zij ooit begon als ‘soapy’. Ook slim van haar om in ieder geval niet te beginnen over aantijgingen van dierenrechtenorganisatie PETA jegens Jenner, aangezien ze daar zelf ook niet verschoond van is gebleven.

Wat staat de twee te wachten? Door het instellen van oppositie tegen de merknaam van Jenner, is de zogenaamde ‘cooling-off’ periode aangevangen. In deze periode wordt aan partijen de tijd gegund om onderling tot overeenstemming te komen, bijvoorbeeld doordat Jenner toezegt om de omschrijving van de waren en diensten aan te passen of de aanvraag in zijn geheel terug te trekken. Als overeenstemming uitblijft, vangt de oppositieprocedure aan en zal Jenner zich moeten verweren bij de officiële merkeninstantie. Daarop zal de instantie moeten beoordelen of de oppositie zal worden gehonoreerd en de merknaamregistratie van Jenner wordt afgewezen. Overigens acht ik een succesvolle merkregistratie van Jenner niet geheel kansloos: de merken van Minogue zijn weliswaar eerder geregistreerd, maar geen van allen voor de klassen 35 en 45. Voor Jenner dus zaak om aan te tonen dat het geen soortgelijke diensten betreft als die van Minogue. En haar imago? Dat is ze ook al flink aan het oppoetsen door onbekende, gehandicapte personen in het zonnetje te zetten op Instagram door middel van teksten als ‘you are super inspiring to me’. Tsja, als ze dan nog kunnen zeggen dat je afbreuk doet aan de merknaam van een ander..

Om te weten te komen wie deze strijd zal winnen, zullen we nog even geduld moeten hebben. De les die we uit deze zaak kunnen trekken is wel knip-en-klaar; verdien jij je geld dankzij Social Media of ben je voornemens producten of diensten op de markt te brengen onder je eigen naam? Schroom dan niet om contact op te nemen met mevrouw mr. E.G.J.G.C. Ooijevaar op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 2) ofOoijevaar@registreermijnmerk.nl. Wij geven je een advies op maat voor het deponeren van je naam, inclusief een uitgebreid merkonderzoek en klassenvoorstel.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten