Wat zijn de voordelen van merkbewaking?

Bescherm jouw merk tegen (on)opzettelijke inbreuk

Na het registreren van een merk is het belangrijk om in de gaten te houden dat derden er niet vandoor gaan met de naam of het logo. Heel zoet voor een inbreukmaker om zelf niet te investeren en wel geld te ‘verdienen’, maar zuur voor de merkhouder die misschien wel maanden heeft nagedacht over een goede naam en geleend geld heeft geïnvesteerd. Deze manier van inbreuk maken, heeft te maken met mensen die weinig tot geen schaamte kennen en die opzettelijk aanhaken bij het succes van een ander.

Merkinbreuk kan echter ook onopzettelijk, onbewust plaatsvinden. Een nieuwe merknaam wordt bijvoorbeeld gekozen en geregistreerd, zonder op de hoogte te zijn van de reeds bestaande merkregistratie. Een logo wordt ontworpen en blijkt uiteindelijk heel erg te lijken op een logo dat reeds in het merkenregister is ingeschreven. Ook door deze vormen van merkinbreuk kan een merkhouder schade lijden. Denk aan verlies van omzet of reputatieschade. Door snel te handelen kan de schade beperkt worden die merkinbreuk kan veroorzaken.

De brutale vorm van merkinbreuk vinden we over het algemeen niet terug in het merkenregister. De onbewuste vorm treffen we hier juist wel aan. Daarom is het ook zo belangrijk om een merk op te laten nemen in de merkbewaking. Hier worden alle nieuwe merkaanvragen gescreend en kan het gebeuren dat we een merk aantreffen waarvan we het nodig vinden om u te informeren, omdat het lijkt op uw merkregistratie en bovendien in dezelfde branche wordt gebruikt.

Merkinbreuk aanvechten

Na onderzoek en overleg kan de houder van de aanvraag aangeschreven worden of er kan oppositie worden ingediend. Verwarring kan hiermee in een vroeg stadium worden voorkomen of inbreuk kan tijdig worden gestopt. Dit draagt bij aan het behoud van de reputatie en de waarde van uw merk.  Zonder merkbewaking hangt het af van toeval of en wanneer merkinbreuk wordt gesignaleerd. Het aantonen van de hoogte van een schadebedrag wordt in deze situatie enorm bemoeilijkt.

Kortom, investeer naast de registratie ook in de bewaking van uw merk. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Heeft u vragen over het registreren van uw merk, merkinbreuk of andere vragen met betrekking tot het merkenrecht dan kunt u contact opnemen via info@registreermijnmerk.nl of 072-3033446.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten