Handelsnaam beschermen

Home > Merkregistratie > Bewaken > Handelsnaam beschermen

Handelsnaam beschermen

Een bedrijfsnaam of handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en welke dient ter identificatie van uw onderneming. Een handelsnaam kan enkel toebehoren aan een bedrijf. Het recht op een handelsnaam ontstaat uitsluitend door het gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer. Bijvoorbeeld door het gebruik van uw bedrijfsnaam op briefpapier, in advertenties of in reclame uitingen en dus niet door enkel het inschrijven van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel.

Handelsnaamrecht

Uw handelsnaam beschermen kan op grond van het handelsnaamrecht. De Handelsnaamwet bepaalt dat de oudere handelsnaam bescherming geniet ten opzichte van de jongere (vrijwel) identieke handelsnaam, indien daardoor gezien de aard van de onderneming en de plaats van vestiging verwarring ontstaat bij het publiek. Een nadeel is dat de bescherming van de handelsnaam territoriaal beperkt is tot het gebied waarbinnen uw handelsnaam bekendheid geniet.

Merk registreren

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het handelsnaamrecht onvoldoende uitkomst biedt. Indien u uw handelsnaam als merk registreert verkrijgt u een veel ruimere bescherming. Op basis van het handelsnaamrecht bent u enkel in staat om op te treden tegen het gebruik van een (vrijwel) identieke handelsnaam en bijvoorbeeld niet tegen het gebruik van uw handelsnaam als merk of domeinnaam.

Indien u uw handelsnaam als merk heeft geregistreerd kunt op basis hiervan optreden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Door middel van een merkregistratie is uw merk beschermd in het hele gebied waarvoor de registratie geldt. In het meest beperkte geval betekent dit bescherming voor de gehele Benelux.

Merkenbureau Registreermijnmerk.nl biedt uitkomst

Uw handelsnaam beschermen kan gemakkelijk met behulp van merkenbureau Registreermijnmerk.nl. Indien derden inbreuk maken op uw handelsnaam of merk adviseren wij u graag over de stappen die genomen dienen te worden om succesvol op te treden tegen de inbreuk.

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446